Uudised

Infoleht 27. 11. 2012

– Meie kooli G1B klassi õpilane Kristiina Ristmäe saavutas „Sügisulu” laulukonkursil II koha. Õnnitleme nii Kristiina Ristmäed kui ka õpetaja Kadri Keskküla!
Nuputa võistlusel saavutasid meie kooli 3a klassi õpilased Riin Padul, Eva Laaring, Anett Luigemaa (õp. Kaie Lepik) III koha. Meie kooli 3b klassi õpilased (õp. Reet Juurikas) jõudsid IV kohale.
– Kolmapäeval, 28. novembril külastavad meie kooli Prantsuse Suursaatkonna esindajad: Aurore Rébuffé, keeleatašee, Christine Simon, Prantsusmaa konsul Eestis, ja viimase assistent.
– Neljapäeval, 29. novembril kell 10.50 toimub aulas teadmiste võistlus Koidula Gümnaasiumiga.
– Reedel, 30. novembril toimub Tallinnas Teeviit. Lubatud on sinna G3-klassid. Bussid soovijatele väljuvad Pärnu Noorte Infopunkti eest (Metsa 1). Vajalik registreerumine! Transport maksab 2 eurot.
– 17. detsembril toimub koolis jõululaat kell 10.35-13.00 (ainult vahetundide ajal!).
– 20. detsembril on lühendatud tunnid. Kell 13 toimub jõulukontsert Elisabeti kirikus.
– 21. detsembril tunde ei toimu, vaid kell 9-10 toimuvad kõigil klassidel jõuluhommikud klassijuhatajate juhtimisel ja korraldamisel.

Kaunist esimest adventi!

Infoleht 20. 11. 2012

– Koolipere tänab Toomas Jürgensteini kooli aastapäeva aktusel meeldejääva esinemise ja väga huvitava filosoofiatunni eest 16. novembril.
– 13. novembril toimus Ülejõe Gümnaasiumis Eesti Mälumängu Liidu koolinoorte mälumängu meistrivõistluste Pärnu linna ja maakonna eelvoor, kus osalesid ka meie kooli õpilased. Gümnaasiumiastmes saavutas III koha meie G3C-klassi õpilastest koosnev võistkond, kuhu kuulusid Reemet Okas, Karl Jürgenstein, Karl Mäe ja Rivo Kõiv. IV koha saavutas meie kooli võistkond, kuhu kuulusid G3A-klassi õpilased Martin Maasik, Toomas Matthias Kokk, Richard Rõngelep ja Artur Jürison. Põhikooli arvestuses saavutas V koha meie kooli 9.a klassi võistkond (Siim Erik Akermann, Amanda Poopuu, Elizaveta Jasnova, Liisbeth Suursild).
– 15. novembril osalesid meie kooli G3B-klassi õpilased Rebeka Elmi ja Liisi Heinmets (õp. Raal-Virks) Lõuna-Eesti koolide prantsuse keele konkursil Tartu Descartes’i Lütseumis. Rebeka Elmi saavutas oma tasemerühmas (gümnaasiumiastme algajad) I koha.
– Pärnu Keskraamatukogu lasteosakond tänab õp. Merike Rahtmat selle eest, et ta on aidanud oma tööga lapsi raamatute juurde tuua.
23. novembril kell 13 avatakse Pärnu keskuse III korrusel Pärnu koolide algklasside õpilastööde näitus. Näituse plakati on teinud meie kooli 3.b klassi õpilane Ketter Kiviselg. Näitusel saab näha ka meie kooli teiste õpilaste kunstitöid.
– Esmaspäeval, 26. novembril, toimub 1.-5. tunni ajal aulas algklasside kadripäeva pidu.

Päikeseküllast novembrinädalat!

Infoleht 13. 11. 2012

• Koolipere tänab Küllo Arjakast väga hariva ja huvitava loengu eest 9. novembril.
• Novembrikuu kinoklubi lükkub kahjuks taas edasi. Täpsem info uue toimumisaja kohta selgub lähipäevil ning ilmub ka kooli kodulehele.
• Luulelugemise konkursil sai Pärnu linnas III koha meie kooli 2.a klassi õpilane Liise-Marie Kriis (õp. Krinal). Eripreemia pälvis Holger Jakobs 2.b-st (õp. Lainväe).
• Solistikonkursil „Sügisulg” pääsesid finaali, mis toimub 23. novembril Kontserdimajas, järgmised meie kooli õpilased:
Kert Johan Sommer (õp Margrit Kits)
Darren Priks (õp. Kadri Keskküla)
Tauno Tamm (õp. Toomas Voll)
Jaana Jurtsenkova (õp. Anne Uusna)
Kristiina Ristmäe (õp. Kadri Keskküla)
Keidy Mäekivi (õp. Toomas Voll)
Eripreemia pälvis meie kooli õpilane Karl Keskküla (õp. Kadri Keskküla).
Muutunud on gümnaasiumi lõpuaktuse aeg: see toimub 20. juunil kell 18.
20. novembril kell 12.00 toimub teadmiste võistlus Koidula Gümnaasiumiga meie kooli aulas.
16. novembril on kooli aastapäev, sellega seoses toimuvad reedel pidulikud aktused:
8.50- 1.-4. klass
10.50- 5.-8. klass
11.55- 9.-12. klass
Palju õnne meile kõigile kooli 151. aastapäeva puhul!

1. avalik loeng ühisgümnaasiumis

1. avalik loeng ühisgümnaasiumis toimub 9. novembril kell 9.50 – 10.35 kooli aulas. Lektoriks on Küllo Arjakas, kes räägib teemal „Eesti ajaloo murdepunkte 19. saj II poolest kuni 21. saj. alguseni”. Huvilised on oodatud!

Infoleht 06. 11. 2012

– Reedel, 9. novembril kell 9.50 – 10.35 toimub gümnaasiumiklassidele aulas Küllo Arjakase loeng teemal „Eesti ajaloo murdepunkte 19. saj II poolest kuni 21. saj. alguseni”. Palume aulasse tulla kõigil gümnaasiumiklassidel koos oma aineõpetajaga!
– Novembrikuu kinoklubi toimub teisipäeval, 13. novembril kell 14.40 ruumis 116. Filmiks Almodóvari „Volver”.
– Õpetaja Õnnela Kuke 5.L klassi õpilased (Nele Leit-Tetlaus, Piia Liisa Künnapas, Laura Liisa Lilleleht, Mic Merila ja Oskar Palm) saavutasid III koha ajalooviktoriinis Pärnu linnas.
– Toimus algklasside kunstikonkurss. I koha 1. klasside arvestuses saavutas Rigert Salo (õp. Maire Sarapuu), II koha Risto Sein (õp. Merike Rahtma). Eripreemia pälvisid 2. klassist Iiris Reiel, Keneth Liidemaa (õp. Anu Krinal), Kristo Kaljur (õp. Ülle Lainväe), 3. klassist Marta Kohv (õp. Reet Juurikas) ja 4. klassist Kelly Ehavee (õp. Ruth Vaiksaar).
– Eesti Lionsi Klubi korraldatud Pärnu koolidele suunatud rahuteemaliste plakatite konkursil „Kujutlus rahust” leidis äramärkimist meie kooli 5.b klassi õpilase Viktor Vlassenko töö (õp. Marika Ristmäe), kes võistleb antud plakatiga edasi konkursi riiklikul tasemel.
– Reedest pühapäevani toimub meie koolis solistikonkurss „Sügisulg”. Olete oodatud kuulama!
Päikseküllast sügisnädalat!

Infoleht 30.10.2012

23. – 24. oktoober toimusid meie koolis üleriigilised robootika- ja tehnoloogiapäevad 7.-9. klasside õpilastele. Meie kooli õpilased (Mihkel Annusver, Kevin Post, Klaid Hännile, Martin-Erik Ilus, Sander Sihver, Elizaveta Jasnova, Amanda Poopuu, Kevin Lepp, Kauri-Siim Karula ja Aleksandr Marks) saavutasid piirkondlikult 1. – 2. koha. Täname ringijuhti Karl-Martin Miili ja õpetajaid Andi Riismaad ja Tõnis Nõukast.
1. avalik loeng toimub 9. novembril kell 9.50-10.35 kooli aulas gümnaasiumiklassidele. Lektoriks on Küllo Arjakas, kes räägib teemal „Eesti ajaloo murdepunkte 19. saj II poolest kuni 21. saj. alguseni”.
•Järgmine kinoklubi toimub 13. novembril kell 14.40 ruumis 119. Filmiks Almodovari film „Volver”.
16. novembril on kooli aastapäev. Seoses sellega toimuvad koolipäeva keskel pidulikud aktused:
08.50 – 1.-4. klass
10.50 – 5.-8. klass
11.55 – 9.-12. klass
Pärast aktusi jätkuvad tunnid tavapäraselt.
Palume kooliperel riietuda sel päeval pidulikult!
22. novembril on G2-klassid Töövarjupäeval. Õpilased, kes antud üritusel ei osale, peavad olema koolis.

Kaunist teist koolisemestrit!

Infoleht 16.10.2012

9. oktoobril viibisid koolis HM esindaja pr. Lepasaar ja mitmete välisriikide kooliinimesed, kes tutvusid HEV õpilaste töökorraldusega meie koolis. Täname õp Anu Krinalit ettekande ja õp Veronika Uusnat tõlkija töö eest.
-9.- 14. oktoobril olid meie kooli õpetajad Peedu Sula, Laura Arum, Marika Ristmäe ja Liis Raal-Virks välislähetusel Norras Comenius Regio projekti raames. Norras tutvuti koolide ning koolikorraldusega ja e-õppe võimalustega erinevates koolitundides. Lisaks tekkisid kontaktid ja koostöö norra ja eesti õpetajate vahel. Koostöö viljaks on erinevad plaanitavad ja juba algatatud projektid, millest saab rohkem teada 25. aprillil toimuval eesti ja norra õpetajaid kaasaval konverentsil Strandis.
-Reedel, 19. oktoobril toimuvad 30-minutilised tunnid. Põhikoolis 5 tundi, 6. tund on klassijuhataja tund. Gümnaasiumis toimub ka 6. ainetund.
-Vaheajal toimuvad meie koolis vabariiklikud robootika- ja tehnoloogiapäevad. Meie õpilastele lisaks osalevad õppurid Lääne-Eesti koolidest.

Kaunist algavat koolivaheaega!

Infoleht 09.10.2012

• Haridusprojektide taolusi 2013 esimeseks poolaastaks saab esitada 31.oktoobrini
• Noorsooprojektide taotlusi 2013 aastaks saab esitada 1. novembrini
•Teisipäeval, 2. oktoobril olid meil külas Vaasa põhikoolide direktorid. Otsustati jätkata meie kooli ja Vaasa põhikoolide vahelist kunsti-, muusika- ja rahvatantsualast koostööd.
•Avaldame tänu 7.klassi rahvatantsurühmale ja juhendaja õpetaja R.Juurikale ning abiturient Toomas-Matthias Kokk´ale kes esinesid Vaasa koolide direltoritele.
•Sel nädalal viibivad Norras õpetajad Liis Raal-Virks, Peedu Sula, Marika Ristmäe ja Laura Arum, kes osalevad Pärnu linna ja Norra Buskerudi maakonna koole ja regioone ühendavas koostööprojektis „Collaborative learning in the Age of 2.0”. Lisaks Ühisgümnaasiumile osalevad projektis Raeküla kool ja Hansagümnaasium. Projekti koordineerib Katrin Uutsalu Pärnu linnavalitsusest.
•9. oktoobril viibisid koolis HM esindaja pr. Lepasaar ja mitmete välisriikide kooliinimesed, kes tutvuvad HEV õpilaste töökorraldusega meie koolis.
•ÕE laagris Jõulumäel valiti ÕE presidendiks Mirjam Tjulkin, asepresidentideks Sandra Kaldasaun ja Kelli Pullisaar
•Kolmapäeval 10.50 toimub saalis näidisväitlus. Oodatakse 9.-12. klasside õpilasi.
•Õnnitleme õpioskuste olümpiaadi võistkonda
Karin Kristin Oppe
Otto Gustavson
Annabel Mõtus
Kädi Peterson
Oskar Imre Saik
ning õpetajaid A. Krinalit ja M. Rahtmat linnavoorus saavutatud 3. koha puhul!

Suurbritannia suursaadik väisas ühisgümnaasiumi

Reedel, 5. oktoobril külastas Pärnu ühisgümnaasiumi Ühendkuningriikide suursaadik härra Chris Holtby, kelle visiidi organiseeris ühisgümnaasiumi vilistlane, riigikogu saadik Pärnumaalt Annely Akkermann. Loe lähemalt!

Kinoklubi

Veeavarii tõttu peame kahjuks kinoklubi nädala võrra edasi lükkama. Esimene kinoklubi toimub seega 10.oktoobril kell 15.30 ruumis 119.

ÜLESKUTSE!

Infoleht 02.10.2012

2. oktoobril viibisid majas Vaasa põhikoolide direktorid-õpetajad, kes tutvusid tugisüsteemidega meie koolis ning külastasid ka algklasside tunde (õp. Krinal, Sarapuu, Juurikas, Vaiksaar). Külalistele pidas kooli tutvustava ettekande G3A õpilane Toomas Matthias Kokk, kes sai külalistelt kiita ülihea inglise keele oskuse eest.
3. oktoobril alustab kinoklubi Mati Põldre eestvedamisel. Algus kell 15.30 ruumis 119 (muusikaklass). Filmiks Almodovari “Volver”. Film on hispaaniakeelne ja eestikeelsete subtiitritega. Oodatud on õpetajad ja 9.-12. klassi õpilased. Osavõtt tasuta.
Kolmapäeval ehk 3. oktoobril on 4. tunni ajal aulas näidisväitlus, kuhu on samuti oodatud 9.-12. klassi õpilased.
Õpetajate päev toimub neljapäeval ehk 4. oktoobril ning õpilastele toimub siis 4 esimest tundi.
5. oktoobril kell 9-11 on meie koolis Briti suursaadik, kes külastab 2. ja 3. tunni ajal G3A, G3B ja G3C inglise keele tunde.
– Sel nädalavahetusel (reede-laupäev) toimub Pärnu koolide õpilasomavalitsuse liikmetele laager Jõulumäel. Üritusest võtab osa ka 20 meie kooli õpilast ja kooli huvijuht Laura Arum.
9. oktoobril viibivad ka majas väliskülalised (Euroopa riikide haridusjuhid), kes samuti huvituvad hariduslike erivajadustega õpilastele suunatud tugisüsteemidest meie koolis. Külalistele räägivad kooli tugisüsteemidest Anu Krinal ja meie koolipsühholoog Carolyn.
ÕNNITLEME MEIE DIREKTORIT MART KUUSKMANNI, KES VALITI AASTA HARIDUSJUHIKS, JA ÕPETAJA ÕNNELA KUKKE, KES VALITI AASTA ÕPETAJAKS! PALJU-PALJU ÕNNE!

Rõõmsat nädalat!

Infoleht 25.09.2012

2. oktoobril kell 11-13 viibib meie majas Vaasa delegatsioon, mis koosneb Vaasa põhikoolide direktoritest. Visiidi käigus tutvutakse koolimajaga, õppetöö korraldusega meie majas ning külastatakse ka mõningaid tunde.
4. oktoobril tähistame koolis õpetajate päeva. Toimub 4 esimest tundi.
5. oktoobril kell 9-11 on meie koolis Briti suursaadik, kes külastab muuhulgas ka G3A ja G3B inglise keele tunde.
– Moodustamisel on segakoor õpetajatele, vilistlastele ja lapsevanematele. Rohkem infot kooli kodulehelt või õpetaja Kadri Keskkülalt.

Kirevat sügisnädalat!

Infoleht 18. september

– Pikendasime koolimütside tellimuste vastuvõtmist: Erika Paulsenile saab tellimusi esitada kuni 15.  oktoobrini! Palume koos tellimusega teatada ka pea ümbermõõt ehk mütsi suurus. Mütsi hind on 16 eurot.
– Homme ajavahemikus kell 14-16 toimub kooli häiresignaali testimine! Palume sellele mitte reageerida!
– Tuletame meelde, et 20. septembril kell 17.30 toimub saalis lastevanemate üldkoosolek-koolitus. Kell 18.30 algavad klassikoosolekud. 1. kl. lastevanematel palume pärast üldkoosolekut jääda hetkeks saali, sest juttu tuleb kunstiringidest.
– Õpilastele on ka nüüd avatud Wifi-võrk. Sisse saab “kylaline” alt, parooli pole vaja.
19.-21. septembril toimuvad meie koolis rebastepäevad.
– Selgunud on ka lõpuaktuste toimumisajad:
*Põhikooli lõpuaktus toimub 17.06.2012 kell 16 Pärnu Kontserdimajas.
*Gümnaasiumi lõpuaktus toimub 20.06.2012 kell 18 Pärnu Kontserdimajas.
– Juhtkond tänab õpetaja Evelin Meid ja ta tublisid laululapsi ning õpetaja Ruth Vaiksaart ja ta toredaid õpilasi, kes aitasid kaasa Väärikate ülikooli avaaktuse korraldamisele.

Kaunist sügist!

20. SEPTEMBRIL TOIMUB LASTEVANEMATE ÜLDKOOSOLEK JA KOOLITUS

Üldkoosolek ja koolitus toimub 20. septembril kell 17.30 kooli aulas. Koolituse teemaks on “Uus põlvkond ja peresuhted”, koolitajaks Ervin Laanvee. Pärast koolitust toimuvad ka klassikoosolekud lastevanematele.

Infoleht 11. september

– Tuletame meelde, et lastevanemate üldkoosolek ja koolitus toimub 20. septembril kell 17.30 kooli aulas. Koolituse teemaks on “Uus põlvkond ja peresuhted”, koolitajaks Ervin Laanvee. Pärast koolitust toimuvad ka klassikoosolekud lastevanematele. Palume klassijuhatajatel informeerida lapsevanemaid.
– Tuletame meelde, et Erika Paulseni käest saab koolimütse tellida kuni 17. septembrini. Mütsi hind on 16 eurot.
20. septembril on algklassid pendelteatejooksul linnas ning 25. septembril osaleb osa meie kooli õpilastest murdmaajooksus.
25.-27. septembril toimuvad rebaste päevad meie koolis.
5. oktoobril külastab meie kooli Briti suursaadik.
Prantsuse keel õpetajatele alustab homsest ehk kolmapäevast. Alustame kell 14.40 ruumis 223.

Kaunist koolinädalat!

Pärnu Ühisgümnaasiumi ajalooraamat

Pärnu Ühisgümnaasiumi ajalooraamatut (Pärnu I KK 1952 – 1990) saab osta kooli kantseleist kõigil tööpäevadel kell 9.00 – 12.00.
Raamatu hind on 20EUR.
Eelmist ajalooraamatud (kooli ajaloost kuni aastani 1952) saab osta hinnaga 15EUR.

Infoleht 4. september

Gümnaasiumiosa õpilaste söögivahetund on nüüd pärast 4. tundi (koos põhikooli õpilastega)! Et vältida ummikuid ja ülipikka järjekorda sööklas, palume gümnaasiumiõpilastel tulla sööma ca 10 minutit pärast vahetunni algust ehk orienteeruvalt kell 11.45.
17. septembrini on soovijatel võimalik tellida majandusalajuhataja Erika Paulseni käest koolimütsi. Müts maksab 16 eurot. Tellimust esitades tuleb teatada ka oma pea ümbermõõt. (nt 56 cm)
17. septembril toimub tervisepäev “Reipalt kooli”, mille raames traditsioonilist õppetööd pole, vaid kõik klassid on ekskursioonidel ja väljasõitudel. Sel päeval koolimajas toitlustamist ei toimu, vaid toiduraha maksnud õpilased saavad reedel (14. septembril) kompensatsiooni shokolaadi vms näol. Loe lähemalt!

Kokkuvõte 2011/2012 õppeaasta viimasest õppenõukogust

31. augustil toimus 2011/2012 õppeaasta õppenõukogu viimane koosolek, kus analüüsiti õppeaasta kordaminekuid ja vajakajäämisi ning seati uusi sihte. 2011/2012 õppeaasta plusspooleks on õpilaste hea õppeedukus.
LOE LÄHEMALT

Septembrikuu gümnaasiumiõpilaste toiduraha

Kooli hoolekogu otsusega on gümnaasiumiõpilaste toiduraha alates septembrikuust 1.20€ päev.
Septembrikuu toiduraha on 19 päeva x 1.20€ = 22.80€.
Palun kanda Pärnu Linnavalitsuse kontole 10902001629002,
lisada viitenumber 750003195,
kindlasti märkida kool, õpilase nimi ja klass.
VIIMANE TASUMISE KUUPÄEV 30. AUGUST, 2012.a.