Sisseastumisinfo

 • Lahtised tunnid ja kooliga tutvumine 18.-19.02.2020
 • Sisseastumiskatsed ja vestlused toimuvad 23. märtsist 25. märtsini
 • Sisseastumiskatsed toimuvad 23.märtsil 2020 kell 14.00-16.00.
 • Sisseastumiskatsetele registreerimine toimub 20. veebruarist kuni 20.märtsini.
 • Registreeru – link(avaneb 20.02.2020.)

Jälgi infot kodulehel!

• VASTUVÕETUD ÕPILASED saavad kinnituskirja e- mailile.

Vastuvõtutingimused:

 1. 10. klassi sisseastujad peavad sooritama matemaatika ja eesti keele testi ning läbima vestluse.
 2. Testist on vabastatud õpilased, kellel 9. klassis on veerandihinded „4 ja 5“ või kes on 8. ja 9. klassis aineolümpiaadidel saavutanud linnas 1.-3. koha või osalenud üleriigilisel olümpiaadil.

Vastuvõtukatsed 10. klassidesse toimuvad Pärnu Ühisgümnaasiumis aadressil Kooli tn. 13

Katsetele tuleb kaasa võtta:

 1. isikut tõendav dokument
 2. eKooli hinneteleht praeguse õppeaasta kohta.

Vestlused

• Katsetest on vabastatud „4 – 5“-liste ja olümpiaadidel edukalt esinenud õpilased, kellega toimuvad vestlused 24. märtsil 2020 kell 14.00-16.00 nimekirja ja ajagraafiku alusel, mis avaldatakse kodulehel 20. märtsil 2020.a.
• Katsed läbinud sisseastujatele toimuvad vestlused 25. märtsil 2020 kell 14.00-16.00.
• Kool teavitab õpilast gümnaasiumisse vastuvõtmisest hiljemalt 31. märtsiks 2020 meili ja posti teel.

Õpilasi, kellel kokkuvõtvate- või eksamihinnete hulgas on puudulikke, kooli vastu ei võeta.

Dokumentide vastuvõtt 10. klassi astujatele toimub:

17. ja 19. juunil – kell 10.00 – 12.00
25. juunil – kell 10.00 – 12.00

Kaasa palume võtta:
• lõputunnistuse ja hinnetelehe originaal
• terviseleht
• 9. klassi klassitunnistus
• 18 eurot mütsiraha

Vajadusel info aadressil yhis[ät]yhis.parnu.ee

NB! Õpilastel on võimalus koostada ise endale osa õppekavast.

Lisaks riiklikus õppekavas ettenähtud kohustuslikele õppeainetele valib iga õpilane omale neli kursust.
10. klassi valikkursused:

Hispaania keel 2k
Arhitektuur 2k
Prantsuse keel 2k
Bioloogia 2k
Draamakursus 1k
Geoinformaatika 1k
Sotsioloogia 1k
Meedia alused 1k
Sissejuhatus infotehnoloogiasse 1k
Sport 1k
Digimuusika 1k
Projektijuhtimine 1k
Kitarriõpe 1k
Riigikaitse 1k
Majandusõpe 2k
Segakoor 2k
Teaduskooli kursus 2k
VÕTA 1k
Projektitöö 2k
Rahvatants 2k

Registreeru kooli kodulehelt avatava vormi abil (vajuta registreeru, alates 20.02.2020)
Vajalikud andmed:

 • eesnimi, perekonnanimi, isikukood
 • kool, kust tuled
 • A- ja B- võõrkeel
 • telefon, e-mail
 • kodune aadress