Sisseastumisinfo

 • Õpilased, kes on avaldanud soovi õppima asuda Pärnu Ühisgümnaasiumisse, kes õpivad hinnetele “4” ja”5″ või on olnud aineolümpiaadidel edukad, on meie kooli vastu võetud ja kooliperre väga oodatud. Eestis välja kuulutatud eriolukorra tõttu teile vestlusi ei toimu. Palun kinnitage õppima asumise soov meie koolis hiljemalt 10. maiks 2020 aadressil piretp@yhis.parnu.ee
 • Sisseastumiskatsed

  Kõik 10. klassi õpilaskandidaadid, kes on koolikatsetele registreerinud!
  Seoses Vabariigi Valitsuse poolt välja kuulutatud eriolukorraga, mis kehtib selle aasta 1. maini, otsustas kooli vastuvõtukomisjon, et sisseastumiskatseid ja -vestlusi teile EI KORRALDATA.
  MEIE KOOLI ÕPPIMA ASUDA SOOVIJAIL PALUME SAATA AVALDUS KOOS eKooli(Stuudiumi) HINNETELEHEGA (kogu õppeaasta kohta) saata 27. märtsiks aadressile yhis@yhis.parnu.ee .
  Kooli vastuvõtt otsustatakse hinnetelehtede põhjal tekkinud pingerea alusel, lisaküsimuste tekkimisel viiakse õpilasega läbi veebivestlus.
  Teiega võtab ühendust Pärnu Ühisgümnaasiumi õppealajuhataja Elve Otsalt.

 • Sisseastumiskatsetele registreerimine toimub kuni 15.03.2020.
 • Registreeru – link(suletud)

Jälgi infot kodulehel!

• VASTUVÕETUD ÕPILASED saavad kinnituskirja e- mailile.

Vastuvõtutingimused:

 1. 10. klassi sisseastujad peavad sooritama matemaatika ja eesti keele testi ning läbima vestluse.
 2. Testist on vabastatud õpilased, kellel 9. klassis on veerandihinded „4 ja 5“ või kes on 8. ja 9. klassis aineolümpiaadidel saavutanud linnas 1.-3. koha või osalenud üleriigilisel olümpiaadil.

Vastuvõtukatsed 10. klassidesse toimuvad Pärnu Ühisgümnaasiumis aadressil Kooli tn. 13

Katsetele tuleb kaasa võtta:

 1. isikut tõendav dokument
 2. eKooli hinneteleht praeguse õppeaasta kohta.

Vestlused

• Katsetest on vabastatud „4 – 5“-liste ja olümpiaadidel edukalt esinenud õpilased, kellega toimuvad vestlused 24. märtsil 2020 kell 14.00-16.00 nimekirja ja ajagraafiku alusel, mis avaldatakse kodulehel 20. märtsil 2020.a.
• Katsed läbinud sisseastujatele toimuvad vestlused 25. märtsil 2020 kell 14.00-16.00.
• Kool teavitab õpilast gümnaasiumisse vastuvõtmisest hiljemalt 31. märtsiks 2020 meili ja posti teel.

Õpilasi, kellel kokkuvõtvate- või eksamihinnete hulgas on puudulikke, kooli vastu ei võeta.

Dokumentide vastuvõtt 10. klassi astujatele toimub:

17. ja 19. juunil – kell 10.00 – 12.00
25. juunil – kell 10.00 – 12.00

Kaasa palume võtta:
• lõputunnistuse ja hinnetelehe originaal
• terviseleht
• 9. klassi klassitunnistus
• 18 eurot mütsiraha

Vajadusel info aadressil yhis[ät]yhis.parnu.ee

NB! Õpilastel on võimalus koostada ise endale osa õppekavast.

Lisaks riiklikus õppekavas ettenähtud kohustuslikele õppeainetele valib iga õpilane omale neli kursust.
10. klassi valikkursused:

Hispaania keel 2k
Arhitektuur 2k
Prantsuse keel 2k
Bioloogia 2k
Draamakursus 1k
Geoinformaatika 1k
Sotsioloogia 1k
Meedia alused 1k
Sissejuhatus infotehnoloogiasse 1k
Sport 1k
Digimuusika 1k
Projektijuhtimine 1k
Kitarriõpe 1k
Riigikaitse 1k
Majandusõpe 2k
Segakoor 2k
Teaduskooli kursus 2k
VÕTA 1k
Projektitöö 2k
Rahvatants 2k

Registreeru kooli kodulehelt avatava vormi abil (vajuta registreeru, alates 20.02.2020)
Vajalikud andmed:

 • eesnimi, perekonnanimi, isikukood
 • kool, kust tuled
 • A- ja B- võõrkeel
 • telefon, e-mail
 • kodune aadress