Sisseastumiskatsed 2018

Sisseastumiskatsed toimuvad 20.04.2018
Vastuvõtutingimused:
10. klassi sisseastujad peavad sooritama matemaatika ja eesti keele testi ning läbima vestluse.

Testist on vabastatud õpilased, kellel 9. klassis on veerandihinded „4 – 5“-d või kes on 8. ja 9. klassis aineolümpiaadidel saavutanud linnas 1.-3. koha või osalenud üleriigilisel olümpiaadil.

Vastuvõtukatsed 10. klassidesse toimuvad Pärnu Ühisgümnaasiumis aadressil Kooli 13. 20.aprillil 2018 vastavalt kodulehel 18. aprillil avaldatud ajagraafikule.

Katsetele tuleb kaasa võtta:

  1. isikut tõendav dokument
  2. eKooli hinneteleht praeguse õppeaasta kohta.

Õpilasi, kellel kokkuvõtvate- või eksamihinnete hulgas on puudulikke, kooli vastu ei võeta.

Vestlused

  • Katsetest vabastatud „4 – 5“-liste ja olümpiaadidel edukalt esinenud õpilastega toimuvad vestlused 23.04.2018 nimekirja ja ajagraafiku alusel, mis avaldatakse kodulehel 18. aprillil.
  • Katsed läbinud sisseastujatele toimuvad vestlused 26.04.2018. Nimekiri avaldatakse kodulehel 25. aprillil.

Registreerimine avatakse 19. märtsil, lõpeb 17.aprillil.
VASTUVÕETUD ÕPILASED saavad kinnituskirja e- mailile hiljemalt 30. aprillil.

NB! Õpilastel on võimalus koostada ise endale osa õppekavast.

Lisaks riiklikus õppekavas ettenähtud kohustuslikele õppeainetele valib iga õpilane omale kaks meelepäraseimat moodulit järgmiste hulgast:

1. Romanistika (hispaania või prantsuse keele ja kultuuri suund)
2. Ettevõtlus ja majandus
3. Loomemajandus
4. Arhitektuur ja disain
5. Teadus ja huvitav maailm
6. Inimene ja ühiskond
7. Rahvusvahelised suhted
8. Meedia
9. Infotehnoloogia
10. Inimene ja tervis

LOE MOODULITE JA KURSUSTE KIRJELDUSI SIIT (2018 pdf)

Registreeru kooli kodulehelt avatava vormi abil (vajuta registreeru)
Vajalikud andmed:

  • eesnimi, perekonnanimi, isikukood
  • kool, kust tuled
  • A- ja B- võõrkeel
  • telefon, e-mail
  • kodune aadress
  • valitud moodulid: I valik ………….. II valik ………….

Dokumentide esitamisel peab kaasas olema: lõputunnistuse ja hinnetelehe koopia, terviseleht, 3×4 digifoto ja mütsiraha 18€.

Koolimütsi kandmise eesmärk:
• Tugevdada igas õpilases austust oma kooli vastu.
• Luua õpilaste seas ühtekuuluvustunnet ning rõhutada identiteeti.
• Suurendada kooli nähtavust ühiskonnas.
• Tõsta õpilaskonna autoriteeti rahva seas.