Sisseastumiskatsed 2019

Dokumentide vastuvõtt 10. klassi astujatele toimub:

18. ja 19. juunil – kell 10.00 – 12.00
25. juunil – kell 10.00 – 12.00

Kaasa palume võtta:
• lõputunnistuse ja hinnetelehe originaal
• terviseleht
• 9. klassi klassitunnistus
• 18 eurot mütsiraha

Vajadusel info aadressil yhis[ät]yhis.parnu.ee

Registreerimine avatakse kooli kodulehel 1. märtsil ja lõpeb 28.märtsil 2019.a..
Sisseastumiskatsed toimuvad 8. aprillil 2019.a.

Vastuvõtutingimused:

  1. 10. klassi sisseastujad peavad sooritama matemaatika ja eesti keele testi ning läbima vestluse.
  2. Testist on vabastatud õpilased, kellel 9. klassis on veerandihinded „4 ja 5“ või kes on 8. ja 9. klassis aineolümpiaadidel saavutanud linnas 1.-3. koha või osalenud üleriigilisel olümpiaadil.

Vastuvõtukatsed 10. klassidesse toimuvad Pärnu Ühisgümnaasiumis aadressil Kooli tn. 13 8. aprillil 2019 vastavalt kodulehel 2. aprillil avaldatud ajagraafikule.

Katsetele tuleb kaasa võtta:

  1. isikut tõendav dokument
  2. eKooli hinneteleht praeguse õppeaasta kohta.

Õpilasi, kellel kokkuvõtvate- või eksamihinnete hulgas on puudulikke, kooli vastu ei võeta.

Vestlused
• Katsetest vabastatud „4 – 5“-liste ja olümpiaadidel edukalt esinenud õpilastega toimuvad vestlused 9. aprillil 2019.a. nimekirja ja ajagraafiku alusel, mis avaldatakse kodulehel 4. aprillil 2019.a.
• Katsed läbinud sisseastujatele toimuvad vestlused 10 – 12. aprillil 2019.
• VASTUVÕETUD ÕPILASED saavad kinnituskirja e- mailile hiljemalt 29. aprillil.

NB! Õpilastel on võimalus koostada ise endale osa õppekavast.

Lisaks riiklikus õppekavas ettenähtud kohustuslikele õppeainetele valib iga õpilane omale neli kursust.
10. klassi valikkursused:

Bioloogia 2k
Hispaania keel 2k
Majandusõpe 2k
Prantsuse keel 2k
Projektitöö 2k
Rahvatants 2k
Segakoor 2k
Teaduskooli kursus 2k
Arhitektuur 1k
Digimuusika 1k
Draamakursus 1k
Geoinformaatika 1k
Geomeetria 1k
Kitarriõpe 1k
Meedia alused 1k
Projektijuhtimine 1k
Riigikaitse 1k
Sissejuhatus infotehnoloogiasse 1k
Sotsioloogia 1k
Sport 1k
VÕTA 1k

Registreeru kooli kodulehelt avatava vormi abil (vajuta registreeru, alates 01.03.2019)
Vajalikud andmed:

  • eesnimi, perekonnanimi, isikukood
  • kool, kust tuled
  • A- ja B- võõrkeel
  • telefon, e-mail
  • kodune aadress