Sisseastumiskatsed 2019

Registreerimine avatakse kooli kodulehel 1. märtsil ja lõpeb 28.märtsil 2019.a..
Sisseastumiskatsed toimuvad 8. aprillil 2019.a.
Vastuvõtutingimused:

  1. 10. klassi sisseastujad peavad sooritama matemaatika ja eesti keele testi ning läbima vestluse.
  2. Testist on vabastatud õpilased, kellel 9. klassis on veerandihinded „4 ja 5“ või kes on 8. ja 9. klassis aineolümpiaadidel saavutanud linnas 1.-3. koha või osalenud üleriigilisel olümpiaadil.

Vastuvõtukatsed 10. klassidesse toimuvad Pärnu Ühisgümnaasiumis aadressil Kooli tn. 13 8. aprillil 2019 vastavalt kodulehel 2. aprillil avaldatud ajagraafikule.

Katsetele tuleb kaasa võtta:

  1. isikut tõendav dokument
  2. eKooli hinneteleht praeguse õppeaasta kohta.

Õpilasi, kellel kokkuvõtvate- või eksamihinnete hulgas on puudulikke, kooli vastu ei võeta.

Vestlused
• Katsetest vabastatud „4 – 5“-liste ja olümpiaadidel edukalt esinenud õpilastega toimuvad vestlused 9. aprillil 2019.a. nimekirja ja ajagraafiku alusel, mis avaldatakse kodulehel 4. aprillil 2019.a.
• Katsed läbinud sisseastujatele toimuvad vestlused 10 – 12. aprillil 2019.
• VASTUVÕETUD ÕPILASED saavad kinnituskirja e- mailile hiljemalt 29. aprillil.

NB! Õpilastel on võimalus koostada ise endale osa õppekavast.

Lisaks riiklikus õppekavas ettenähtud kohustuslikele õppeainetele valib iga õpilane omale kaks meelepäraseimat moodulit järgmiste hulgast:

1. Romanistika (hispaania või prantsuse keele ja kultuuri suund)
2. Ettevõtlus ja majandus
3. Loomemajandus
4. Arhitektuur ja disain
5. Teadus ja huvitav maailm
6. Inimene ja ühiskond
7. Rahvusvahelised suhted
8. Meedia
9. Infotehnoloogia
10. Inimene ja tervis

LOE MOODULITE JA KURSUSTE KIRJELDUSI SIIT (2018 pdf)

Registreeru kooli kodulehelt avatava vormi abil (vajuta registreeru, alates 01.03.2019)
Vajalikud andmed:

  • eesnimi, perekonnanimi, isikukood
  • kool, kust tuled
  • A- ja B- võõrkeel
  • telefon, e-mail
  • kodune aadress
  • valitud moodulid: I valik ………….. II valik ………….