Sisseastumisinfo

Vastuvõtt gümnaasiumi 10. klassi:

Vestlusele ja katsetele registreerumine toimub 1.-20. märts 2021 infosüsteemis SAIS, veebilehel www.sais.ee.

Vaata juhendit.
Probleemide ja küsimuste korral võta ühendust kooli vastuvõtutöötajaga e-mailil sais@yhis.parnu.ee

Otse vestlusvooru kutsutakse õpilaskandidaadid, kelle 9. klassi veerandi- või trimestrihinded on neljad ja viied või kes on 8. ja 9. klassis aineolümpiaadidel saavutanud 1.‑ 3. koha või osalenud üleriigilistel olümpiaadidel.

Sissesastumiskatsed ja vestlused toimuvad alates 22.märtsist. Katsetele ei lubata õpilast, kellel on kokkuvõtvate hinnete hulgas puudulikke.

Pingerea moodustamisel arvestatakse katsete, vestluse ja õppeainete (eesti keel, inglise keel, matemaatika) tulemusi. Sissesaanute pingerida avalikustatakse SAIS’is hiljemalt 29. märtsil kell 16.00, õpilased kinnitavad oma valiku 1. maiks 2021.

Avaldusi gümnaasiumi astumiseks võetakse õpilaskandidaatidelt vastu vahetult pärast põhikooli lõpetamist (14-22.juuni 2021). Sisseastumisavalduse palume esitada elektrooniliselt sisseastumise infosüsteemi SAIS kaudu. Gümnaasiumisse ei võeta õpilasi, kellel on õppeaasta kokkuvõtvate hinnete hulgas puudulikke hindeid.

* Vastavalt Pärnu Ühisgümnaasiumi, Pärnu Koidula Gümnaasiumi ning Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasiumi vahelisele kokkuleppele saavad õpilased aega oma gümnaasiumivaliku kinnitamiseks kuni 1. maini 2021.