Pärnu Ühisgümnaasiumi õpilaste vastuvõtu tingimused ja kord

Pärnu Ühisgümnaasiumi õpilaste vastuvõtu tingimused ja kord.  pdf fail

Dokumentide vastuvõtt kooli toimub:
17. kuni 19. juunil – kell 09.00 – 12.00
25. juunil – kell 09.00 – 12.00

Õpilasi, kellel aasta- või eksamihinnete hulgas on puudulikke, kooli vastu ei võeta.

Kaasas peab olema: lõputunnistuse ja hinnetelehe koopia, terviseleht, 3×4 digifoto ja mütsiraha 18€.