Pärnu Ühisgümnaasiumi õpilaste vastuvõtu tingimused ja kord

Pärnu Ühisgümnaasiumi õpilaste vastuvõtu tingimused ja kord.  pdf fail

Dokumentide vastuvõtt kooli toimub:
19., 20. juunil kell 9.00-12.00 ja 21. juunil kell 11.00-13.00.

Õpilasi, kellel aasta- või eksamihinnete hulgas on puudulikke, kooli vastu ei võeta.

Kaasas peab olema: lõputunnistuse ja hinnetelehe koopia, terviseleht, 3×4 digifoto ja mütsiraha 18€.