Valikkursused ja moodulid

Valikkursused on alates õppeaastas 2019/2020

10 klass 11 klass 12 klass
Hispaania keel 2k Hispaania keel 2k Hispaania keel 2k
Arhitektuur 2k Arhitektuur 1k Arhitektuur 1k
Prantsuse keel 2k Kunst 1k Kunst 1k
Bioloogia 2k Keemia 2k Keemia 2k
Draamakursus 1k Bioloogia 2k Bioloogia 2k
Geoinformaatika 1k Joonestamine 1k Joonistamine 1k
Sotsioloogia 1k Inimene ja religioon 2k Kosmoloogia 1k
Meedia alused 1k Pärnu ajalugu 1k Eetika 1k
Sissejuhatus infotehnoloogiasse 1k Programmeerimine 1k Fotograafia 1k
Sport 1k Veebidisain 1k Sport 1k
Digimuusika 1k Füüsika/inseneeria 1k Projektijuhtimine 1k
Projektijuhtimine 1k Meditsiin/esmaabi 1k Psühholoogia 1k
Kitarriõpe 1k Projektijuhtimine 2k 3D modelleerimine 1k
Riigikaitse 1k Sport 2k Inglise k CAE 1k
Matemaatika 1k
Majandusõpe 2k Majandusõpe 2k Majandusõpe 2k
Segakoor 2k Segakoor 2k Segakoor 2k
Teaduskooli kursus 2k Teaduskooli kursus 2k Teaduskooli kursus 2k
VÕTA 1k VÕTA 1k VÕTA 1k
Projektitöö 2k Projektitöö 2k Projektitöö 2k
Rahvatants 2k Rahvatants 2k Rahvatants 2k

Moodulid – õpilatele kes astusid Pärnu Ühisgümnaasiumisse enne 2019/2020 õppeaastat

  1. Moodul „Romanistika“ (hispaania või prantsuse keele ja kultuuri suund)
  2. Moodul „Ettevõtlus ja majandus“
  3. Moodul „Loomemajandus“
  4. Moodul „Arhitektuur ja disain“
  5. Moodul „Huvitav teadus“
  6. Moodul „Inimene ja ühiskond“
  7. Moodul „Rahvusvahelised suhted“
  8. Moodul „Meedia“
  9. Moodul „Infotehnoloogia“
  10. Moodul „Inimene ja tervis“