Valikkursused ja moodulid

Valikkursused 10.klassile õppeaastaks 2020/2021

Iga õpilane valib omale neli kursust. Kursused jagunevad järgmiselt:

Arhitektuur:  2k Digimuusika 1k
Kujutav geomeetria (1k), Draamakursus 1k
Arhitektuur kui elukeskkond (1k) Geoinformaatika 1k
Bioloogia: 2k Kehalise kasvatuse lisakursus 1k
Laboratoorsed tööd bioloogiast (1k), Kitarriõpe 1k
Rakendusbioloogia (1k) Meedia alused 1k
Majandus: 2k Projektijuhtimine 1k
Majandusteaduse alused (1k), Riigikaitse 1k
Ettevõtluse alused (1k) Sissejuhatus infotehnoloogiasse 1k
Hispaania keel 2k Sissejuhatus sotsioloogiasse 1k
Prantsuse keel 2k VÕTA 1k
Projektitöö 2k
Teaduskooli kursus 2k

Moodulid – õpilatele kes astusid Pärnu Ühisgümnaasiumisse enne 2019/2020 õppeaastat

  1. Moodul „Romanistika“ (hispaania või prantsuse keele ja kultuuri suund)
  2. Moodul „Ettevõtlus ja majandus“
  3. Moodul „Loomemajandus“
  4. Moodul „Arhitektuur ja disain“
  5. Moodul „Huvitav teadus“
  6. Moodul „Inimene ja ühiskond“
  7. Moodul „Rahvusvahelised suhted“
  8. Moodul „Meedia“
  9. Moodul „Infotehnoloogia“
  10. Moodul „Inimene ja tervis“