YES – YOUNG EUROPEANS FOR SUSTAINABILITY

(Noored eurooplased jätkusuutlikkuse heaks)
 

Projekti algus: 01.09.2020
Projekti lõpp: 31.08.2022
Projekti ametlik keel: inglise
Projekti eelarve meie koolil: 24 210 eurot

Lõimitavad ained: loodusteadused, kunst, filosoofia, ühiskonnaõpetus, majandus, muusika, võõrkeeled, informaatika, kirjandus, draama

Projektipartnerid:

Projekti sisu ja eesmärgid:

Projekt käsitleb ÜRO 17-t kestliku arengu eesmärki, kaasates partnerkoolide noori kui tulevasi aktiivseid maailmakodanikke rahvusvahelisele koostööle.
Projekti eesmärgiks on soodustada noorsoo aktiivset osalust ühiskonnaelus, panustades üheskoos 17-ne kestliku arengu eesmärgi saavutamisesse nii kogukonna kui Euroopa tasandil.

Nähtavad tulemused ja väljundid:

Mobiilsused ehk projektilähetused:
Kõikide lähetuste näol on tegu lühiajaliste õpilasgruppide vahetusega.

Meilt oodatav konkreetne panus: