SPA TOWNS: PLACES OF CIVILIZATION AND HEALTH

Kuurortlinnad: kultuuri- ja tervisepaigad

Projekti algus: 01.09.2019
Projekti lõpp: 31.08.2021
Projekti ametlik keel: inglise
Projekti eelarve: 22 660 eurot

Projektipartnerid:

Projekti sisu ja eesmärgid:

Kuurortlinnasid võib pidada Euroopa kultuuripärandiks: nad on Euroopa ajaloos mänginud tähtsat rolli, olles omamoodi rahusadamateks, koostöö- ja kultuurikeskusteks, omades ainulaadset looduslikku ja arhitektuurilist keskkonda. Loetletud teemasid käsitleb ka antud projekt, mille peamiseks eesmärgiks on käsitleda kuurortlinnade temaatikat ainete üleselt ja lõimivalt. Projektiga soovitakse arendada osalejate loomingulisust, avardada silmaringi, soodustada koostööd ning tugevdada kogukonnatunnet. Projektis puudutatakse ka teemasid, nagu looduskaitse, turismimajandus, sport ja tervislikud eluviisid, kuurortlinnade tähtsamad kunsti- ja kultuuriinimesed ning kuurortlinnad kui inspiratsiooniallikad. Projektis käsitletakse samuti kuurortlinnade tööturu temaatikat ning karjäärivõimalusi.

Projekt arendab osalevate õpetajate ja õpilaste võõrkeele- ja kunstioskusi. Samuti paranevad osalejate teadmised arhitektuurist, keskkonnast, kirjandusest, muusikast, kunstist ja ajaloost. Õpilased viiakse kurssi Euroopa kuurortlinnade tööturu eripärade ja võimalustega.

Nähtavad tulemused ja väljundid:

Mobiilsused ehk projektilähetused:

Kõikide lähetuste näol on tegemist lühiajaliste õpilasgruppide vahetusega st osalejateks on õpilased + neid saatvad õpetajad.

Meeskonna koosseis:

Õpetajad: võõrkeeled, kunst, kirjandus, muusika, arhitektuur, ajalugu, loodusained

Õpilased: arhitektuuri-, meedia- ja „Inimene ja ühiskond“ aineid valinud õpilased;  rahvusvaheliste projektide meeskonna õpilased G1-G3 klassidest

Meilt oodatav konkreetne panus:

MEEDIAKAJASTUSED: link1
Video: link1