PHILOSOPHY OF ARTS AND ART OF PHILOSOPHY

Kunstide filosoofia ja filosoofiakunst
 
Projekti algus: 31.12.2020
Projekti lõpp: 30.12.2022
Projekti ametlik keel: inglise
Projekti kogu eelarve: 133 950 eurot
Lõimitavad ained: kunst, filosoofia, kirjandus, ajalugu, muusika, võõrkeeled, informaatika, draama, väitlus

Projektipartnerid:

Projekti sisu ja eesmärgid:
Antud projekt on ellu kutsutud ajendatuna murettekitavatest ja üha kasvavatest trendidest ühiskonnas, nagu tolerantsuskultuuri vähenemine, usalduse kadumine valitsuste suhtes ning noorte üha kasvav eemaldumine kodanikuühiskonnast ning vastandumine nn peavoolu poliitikale.
Projekti peamised eesmärgid:

Nähtavad tulemused ja väljundid:

Mobiilsused ehk projektilähetused:
Kõikide lähetuste näol on tegu lühiajaliste õpilasgruppide vahetusega.

Meilt oodatav konkreetne panus: