CONSTRUISONS L´ESPACE DE VIE DE DEMAIN

„CONSTRUISONS L´ESPACE DE VIE DE DEMAIN“
Ehitame homset elukeskkonda

Projekti algus: 01.10.2019
Projekti lõpp: 30.09.2021
Projekti ametlik keel: prantsuse + inglise
Projekti eelarve: 38 070 eurot

Projektipartnerid:

Projekti sisu ja eesmärgid:

Kliimamuutusi enam eirata ei saa ega tohi ning seetõttu keskendub antud projekt jätkusuutliku arhitektuuri temaatikale.

Projekti eesmärgiks on jagada teadmisi ja õppida üheskoos, kujundamaks jätkusuutlikku elukeskkonda tulevikuks. Projekti raames luuakse jätkusuutliku arengu reegleid järgides tulevikumaja ja selle aia kavand.

Projektiga soovitakse lähendada koolis õpetatavat ja reaalset elu. Projekt arendab osalevate õpetajate ja õpilaste võõrkeele- ja digipädevusi. Samuti paranevad õpilaste kunstioskused, teadmised arhitektuurist, keskkonnast ja matemaatiline mõtlemine.

Nähtavad tulemused ja väljundid:

Mobiilsused ehk projektilähetused:

Meeskonna koosseis:

Õpetajad: arhitektuur, võõrkeeled, IT, kunst, loodusained

Õpilased: arhitektuuri- ja IT-aineid valinud õpilased, rahvusvaheliste projektide meeskonna õpilased G1-G3 klassidest

Meilt oodatav konkreetne panus:

MEEDIAKAJASTUSED: link1, link2, link3, link 4, link 5
Video – link1