RP kuni 2020


RAHVUSVAHELISTES PROJEKTIDES OSALEMISE TINGIMUSED JA REEGLID
Loe: MS Word fail, PDF fail

Rahvusvahelised projektid 2019-2020 õppeaastal:
– „CONSTRUISONS L´ESPACE DE VIE DE DEMAIN“
– „EVA (EQUALITY, VARIETY, ACCEPTANCE) – SCHOOLS IN A CHANGING WORLD FINDING COMMON VALUES FOR LIVING TOGETHER IN PEACE“
– „SPA TOWNS: PLACES OF CIVILIZATION AND HEALTH“
– “OUR GREEN EUROPEAN TOWN”

„CONSTRUISONS L´ESPACE DE VIE DE DEMAIN“
Ehitame homset elukeskkonda

Projekti algus: 01.10.2019
Projekti lõpp: 30.09.2021
Projekti ametlik keel: prantsuse + inglise
Projekti eelarve: 38 070 eurot

Projektipartnerid:

Projekti sisu ja eesmärgid:

Kliimamuutusi enam eirata ei saa ega tohi ning seetõttu keskendub antud projekt jätkusuutliku arhitektuuri temaatikale.

Projekti eesmärgiks on jagada teadmisi ja õppida üheskoos, kujundamaks jätkusuutlikku elukeskkonda tulevikuks. Projekti raames luuakse jätkusuutliku arengu reegleid järgides tulevikumaja ja selle aia kavand.

Projektiga soovitakse lähendada koolis õpetatavat ja reaalset elu. Projekt arendab osalevate õpetajate ja õpilaste võõrkeele- ja digipädevusi. Samuti paranevad õpilaste kunstioskused, teadmised arhitektuurist, keskkonnast ja matemaatiline mõtlemine.

Nähtavad tulemused ja väljundid:

Mobiilsused ehk projektilähetused:

Meeskonna koosseis:

Õpetajad: arhitektuur, võõrkeeled, IT, kunst, loodusained

Õpilased: arhitektuuri- ja IT-aineid valinud õpilased, rahvusvaheliste projektide meeskonna õpilased G1-G3 klassidest

Meilt oodatav konkreetne panus:

MEEDIAKAJASTUSED: link1, link2, link3, link 4, link 5
Video – link1

„EVA (EQUALITY, VARIETY, ACCEPTANCE) – SCHOOLS IN A CHANGING WORLD FINDING COMMON VALUES FOR LIVING TOGETHER IN PEACE“

VMA (võrdsus, mitmekülgsus, aktsepteerimine) – Koolid muutuvas maailmas otsimas ühiseid väärtusi elamaks koos rahus

Projekti algus: 01.09.2019
Projekti lõpp: 31.08.2021
Projekti ametlik keel: inglise
Projekti eelarve: 25 438 eurot

Projektipartnerid:

Projekti sisu ja eesmärgid:

Euroopa kultuuriline pilt on viimastel aastatel muutunud ja seetõttu tuleks uuesti rääkida ka ühistest väärtustest Euroopa tasandil. Projekti peamiseks eesmärgiks on üksteise mõistmine ja tolerantsus ning ühiste inimlike väärtuste leidmine olenemata meie religioossest, etnilisest või kultuurilis-keelelisest taustast. Tänase Euroopa kultuuriline mitmekülgsus võiks muutuda väljakutse ja probleemi asemel meie tugevuseks ja trumbiks! Selleks tuleb olla salliv, loobuda eelarvamustest, õppida teisi kaasama ning näha ühist tulevikku!

Nähtavad tulemused ja väljundid:

Mobiilsused ehk projektilähetused:

Kõikide lähetuste näol (v.a. Türgi) on tegemist lühiajaliste õpilasgruppide vahetusega st osalejateks on õpilased + neid saatvad õpetajad.

Meeskonna koosseis:

Õpetajad: võõrkeeled, muusika, kirjandus, kunst, ajalugu, ühiskonnaõpetus, filosoofia.

Õpilased: Loomemajanduse, meedia ja „Inimene ja ühiskond“ aineid valinud õpilased;  rahvusvaheliste projektide meeskonna õpilased G1-G3 klassidest

Meilt oodatav konkreetne panus:

PROJEKTI KODULEHT

MEEDIAKAJASTUSED: link1, link2, link3, link4
Video: link1, link2
„SPA TOWNS: PLACES OF CIVILIZATION AND HEALTH“
Kuurortlinnad: kultuuri- ja tervisepaigad

Projekti algus: 01.09.2019
Projekti lõpp: 31.08.2021
Projekti ametlik keel: inglise
Projekti eelarve: 22 660 eurot

Projektipartnerid:

Projekti sisu ja eesmärgid:

Kuurortlinnasid võib pidada Euroopa kultuuripärandiks: nad on Euroopa ajaloos mänginud tähtsat rolli, olles omamoodi rahusadamateks, koostöö- ja kultuurikeskusteks, omades ainulaadset looduslikku ja arhitektuurilist keskkonda. Loetletud teemasid käsitleb ka antud projekt, mille peamiseks eesmärgiks on käsitleda kuurortlinnade temaatikat ainete üleselt ja lõimivalt. Projektiga soovitakse arendada osalejate loomingulisust, avardada silmaringi, soodustada koostööd ning tugevdada kogukonnatunnet. Projektis puudutatakse ka teemasid, nagu looduskaitse, turismimajandus, sport ja tervislikud eluviisid, kuurortlinnade tähtsamad kunsti- ja kultuuriinimesed ning kuurortlinnad kui inspiratsiooniallikad. Projektis käsitletakse samuti kuurortlinnade tööturu temaatikat ning karjäärivõimalusi.

Projekt arendab osalevate õpetajate ja õpilaste võõrkeele- ja kunstioskusi. Samuti paranevad osalejate teadmised arhitektuurist, keskkonnast, kirjandusest, muusikast, kunstist ja ajaloost. Õpilased viiakse kurssi Euroopa kuurortlinnade tööturu eripärade ja võimalustega.

Nähtavad tulemused ja väljundid:

Mobiilsused ehk projektilähetused:

Kõikide lähetuste näol on tegemist lühiajaliste õpilasgruppide vahetusega st osalejateks on õpilased + neid saatvad õpetajad.

Meeskonna koosseis:

Õpetajad: võõrkeeled, kunst, kirjandus, muusika, arhitektuur, ajalugu, loodusained

Õpilased: arhitektuuri-, meedia- ja „Inimene ja ühiskond“ aineid valinud õpilased;  rahvusvaheliste projektide meeskonna õpilased G1-G3 klassidest

Meilt oodatav konkreetne panus:

MEEDIAKAJASTUSED: link1
Video: link1
Erasmus + KA219 projekt (Alaprogramm: Koolide koostöö uuenduslike meetodite ning heade kogemuste vahendamiseks)
Projekti pealkiri: Our Green European Town (tõlkes: Meie roheline Euroopa linn)
Projekti raames kasutatav keel: inglise keel
Projekti kestvus: 2 aastat (lõpeb 31.08.2020)
Partnerriigid ja –koolid:

Partnerkoolid:

Projekti eesmärgid:

Projekti raames läbiviidavad tegevused:

PROJEKTI KODULEHT

Euroopa Keskkonnateadliku Kodaniku Harta – link

MEEDIAKAJASTUSED: link1, link2, link3, link4, link5, link6, link 7, link 8, link 9
eRAAMAT link
VIDEOD: link1, link2
*************************************************************************
*************************************************************************
*************************************************************************
*************************************************************************
Rahvusvahelised projektid 2018-2019 õppeaastal:
Erasmus + KA219 projekt (Alaprogramm: Koolide koostöö uuenduslike meetodite ning heade kogemuste vahendamiseks)
Projekti pealkiri: Our Green European Town (tõlkes: Meie roheline Euroopa linn)
Projekti raames kasutatav keel: inglise keel
Projekti kestvus: 2 aastat (lõpeb 31.08.2020)
Partnerriigid ja –koolid:

Partnerkoolid:

Projekti eesmärgid:

Projekti raames läbiviidavad tegevused:

MEEDIAKAJASTUSED: link1
VIDEOD: link1

Erasmus + KA2 projekt (Alaprogramm: Koostöö uuenduslike meetodite ning heade kogemuste vahendamiseks)
Projekti pealkiriLes crayons de couleurs européens. Dessine-moi “Une” Europe (Euroopa värvi pliiatsid. Joonista mulle „üks“ Euroopa)
Projekti raames kasutatav keel: prantsuse ja inglise keel
Projekti kestvus: 3 aastat (lõpeb 31.08.2019)
Partnerriigid ja –koolid:

Projekti prioriteedid:

Sihtgrupp: sotsiaalainete õpetajad, keeleõpetajad, kunstiõpetajad, kirjandusõpetajad, õpilased.
Lähetused: õpetajatele ja õpetajatele-õpilastele
Loodetavad tulemused:

Käegakatsutavad tulemused:

PROJEKTI KODULEHT

Video tolerantsusest – link
Videod Itaalia projektipartnerite võõrustamisest märtsis 2017 – link1, link2
Lühifilm immigratsioonist ja eestlaste suhtumisest immigrantidesse – link
Video – Arbre de vie: link
Video laul “Isamaa ilu hoieldes” projektipartnerite ühisesituses – link
Voldik prantsusekeelne õpperada Pärnu linnas – voldik
Video Erasmus+ laul – link

MEEDIAKAJASTUSED: link1, link2, link3, link4, link5, link6, link7

Rahvusvahelised projektid 2017-2018 õppeaastal:

Projekti pealkiriEducation au patrimoine via les parcours de santé (Kultuuripärandiga tutvumine tervise- ja õpperadade läbimise teel)

Projekti raames kasutatav keel: prantsuse ja inglise keel
Projekti kestvus: 2 aastat (lõpeb 31.08.2018)
Partnerriigid ja –koolid:

Projekti prioriteedid:

Sihtgrupp: haridustehnoloog, reaal- ja loodusainete õpetajad, kehalise kasvatuse õpetajad, keeleõpetajad, õpilased.
Lähetused: õpetajatele ja õpetajatele-õpilastele
Loodetavad tulemused:

Käegakatsutavad tulemused:

PROJEKTI KODULEHT

MEEDIAKAJASTUSED: link1, link2, link3, link4
Video: link
Voldik: link

Rahvusvahelised projektid 2016-2017 õppeaastal:

Projekti pealkiriEducation au patrimoine via les parcours de santé (Kultuuripärandiga tutvumine tervise- ja õpperadade läbimise teel)

Projekti raames kasutatav keel: prantsuse ja inglise keel
Projekti kestvus: 2 aastat (lõpeb 31.08.2018)
Partnerriigid ja –koolid:

Projekti prioriteedid:

Sihtgrupp: haridustehnoloog, reaal- ja loodusainete õpetajad, kehalise kasvatuse õpetajad, keeleõpetajad, õpilased.
Lähetused: õpetajatele ja õpetajatele-õpilastele
Loodetavad tulemused:

Käegakatsutavad tulemused:

PROJEKTI KODULEHT

MEEDIAKAJASTUSED: link1, link2, link3

Projekti pealkiriLes crayons de couleurs européens. Dessine-moi “Une” Europe (Euroopa värvi pliiatsid. Joonista mulle „üks“ Euroopa)

Projekti raames kasutatav keel: prantsuse ja inglise keel
Projekti kestvus: 3 aastat (lõpeb 31.08.2019)
Partnerriigid ja –koolid:

Projekti prioriteedid:

Sihtgrupp: sotsiaalainete õpetajad, keeleõpetajad, kunstiõpetajad, kirjandusõpetajad, õpilased.
Lähetused: õpetajatele ja õpetajatele-õpilastele
Loodetavad tulemused:

Käegakatsutavad tulemused:

PROJEKTI KODULEHT

Video tolerantsusest – link
Videod Itaalia projektipartnerite võõrustamisest märtsis 2017 – link1, link2

MEEDIAKAJASTUSED: link1, link2, link3

JÄTKUB KA VARASEM PROJEKT:

Alaprogramm: Koostöö uuenduslike meetodite ning heade kogemuste vahendamiseks
Projekti pealkiri: „The EU : a free cultural exchange area“ (EL: vaba kultuuriruum kogemuste vahetamiseks)
Projekti raames kasutatavad keeled: inglise ja prantsuse keel
Projekti kestvus: 3 aastat (lõpeb 31.08.2017)
Partnerriigid ja –koolid: Prantsusmaa (koordinaator) ja Lycée Sud Médoc; Sloveenia ja Gimnazija Nova Gorica; Türgi ja Kernek Anadolu Lisesi; Läti ja Draudziga aicinajuma Liepajas pilsetas 5. Vidusskola.

Projekti eesmärgid:

Sihtgrupp: keeleõpetajad, humanitaarainete õpetajad, sotsiaalainete õpetajad, meedia, muusika, kunsti ja draama õpetajad, huvijuhid ja noorsootöötajad ning õpilased olenemata õppesuunast.

Lähetused: 4 lähetust kokku 16-le õpetajale (4 ühel lähetusel), 1 lähetus 4-le õpilasele.

Loodetavad tulemused:

Tegevused: kultuuride ja riikide tutvustus (ajalugu, geograafia, kirjandus, arhitektuur pühad, igapäevaelu jne); uurimuse läbiviimine kehtivate stereotüüpide kohta + selgunud stereotüüpide põhjal lühifilmide/õppefilmide tegemine; köögikunstikursus, rahvusretseptide katsetamine ja uute retseptide väljamõtlemine + koostöö eTwinningu keskkonnas, retseptiraamatute väljaandmine; projektis osalevaid riike tutvustavate töötubade korraldamine; „Euroopa kui vaba kultuuriruumi“ harta väljaandmine õpilaste poolt, Euroopa hümni loomine koostööna, Europarlamendi külastus.

PROJEKTI KODULEHT

PROJEKTI RAAMES LOODU:
Video stereotüüpidest – link
Projektihümn koos videoga – link
Projekti raames loodud retseptid – link

MEEDIAKAJASTUSED: link1, link2, link3, link4, link5
PROJEKTIDEGA LIITUMA ON OODATUD NII ÕPETAJAD KUI ÕPILASED!

Rahvusvahelised projektid 2014-2015 ja 2015-2016 õppeaastal:

Alaprogramm: Koostöö uuenduslike meetodite ning heade kogemuste vahendamiseks

Projekti pealkiri:  „Equal Opportunity of Learning Skills Increasing the Level of Employability“ (Võrdsed õppimisvõimalused vältimaks töötust)

Projekti raames kasutatav keel: inglise keel

Projekti kestvus: 2 aastat (lõpeb 31.08.2016)

Partnerriigid ja –koolid: Poola (koordinaator) ja Liceum Ogolnoksztalcace im. M. Sklodowskiej-Curie w Czechowicach-Dziedzicach; Türgi ja Nizip Ticaret Bosasi Anadolu Lisesi; Küpros ja Likio & Techniki Scholi Poleos Chrys; Itaalia ja IIS Ettore Majorana.

Projekti eesmärgid:

Sihtgrupp: Keeleõpetajad, juhtkonnaliikmed, sotsiaalainete õpetajad, klassijuhatajad, IT-juhid ja haridustehnoloogid, psühholoogid, sotsiaalpedagoogid ja karjäärinõustajad, õpilased.

Lähetused: Kokku 4 lähetust 20-le õpilasele ja 10-le õpetajale (ühel lähetusel 5 õpilast ja 2 õpetajat). Eraldi veel 2 lähetust personalile (koolitused) ning 1 kokkuvõttev kohtumine projekti lõpus 2-le projektiga enim seotud õpetajale.

Loodetavad tulemused:

Tegevused: Karjäärinõustamisüksuste loomine koolis, koostöö karjäärinõustajate ja klassijuhatajatega; ettevõtluspäevad (-nädal); ühised koolitused-seminarid-loengud (nii õpetajatele kui õpilastele); karjääripäevad (-nädal); uudsete õppematerjalide loomine; informatiivsete veebilehtede loomine; õpilasfirmade ja –ettevõtete loomine; Europassi tegemine; lähetused õpilastele (loengud, töötoad, külastused, ekskursioonid, grupitööd eri rahvusest noortega…).

Info:
» Meie kooli projektiblogi asub siin: projektiblogi
» Meedias ilmunud ülevaated projektitegevustest:
• Märtsis Eestis toimunud lühiajalisest õpilasgruppide lähetusest – „Ühisgümnaasium võõrustas Erasmus+ projekti raames külalisi Itaaliast, Küproselt, Poolast ja Türgist“
• Ühisgümnaasiumi karjäärikonverentsist – Ühisgümnaasiumi karjäärikonverentsist
• Jaanuaris Poolas toimunud õpilasgruppide vahetusest – „Õpilased käisid Erasmus+ projekti raames Poolas ametitega tutvumas“

Alaprogramm: Koostöö uuenduslike meetodite ning heade kogemuste vahendamiseks

Projekti pealkiri: „The EU : a free cultural exchange area“ (EL: vaba kultuuriruum kogemuste vahetamiseks)

Projekti raames kasutatavad keeled: inglise ja prantsuse keel

Projekti kestvus: 3 aastat (lõpeb 31.08.2017)

Partnerriigid ja –koolid: Prantsusmaa (koordinaator) ja Lycée Sud Médoc; Sloveenia ja Gimnazija Nova Gorica; Türgi ja Kernek Anadolu Lisesi; Läti ja Draudziga aicinajuma Liepajas pilsetas 5. Vidusskola.

Projekti eesmärgid:

Sihtgrupp: keeleõpetajad, humanitaarainete õpetajad, sotsiaalainete õpetajad, meedia, muusika, kunsti ja draama õpetajad, huvijuhid ja noorsootöötajad ning õpilased olenemata õppesuunast.

Lähetused: 4 lähetust kokku 16-le õpetajale (4 ühel lähetusel), 1 lähetus 4-le õpilasele.

Loodetavad tulemused:

Tegevused: kultuuride ja riikide tutvustus (ajalugu, geograafia, kirjandus, arhitektuur pühad, igapäevaelu jne); uurimuse läbiviimine kehtivate stereotüüpide kohta + selgunud stereotüüpide põhjal lühifilmide/õppefilmide tegemine; köögikunstikursus, rahvusretseptide katsetamine ja uute retseptide väljamõtlemine + koostöö eTwinningu keskkonnas, retseptiraamatute väljaandmine; projektis osalevaid riike tutvustavate töötubade korraldamine; „Euroopa kui vaba kultuuriruumi“ harta väljaandmine õpilaste poolt, Euroopa hümni loomine koostööna, Europarlamendi külastus.

Info:
» Lühifilm projekti raames kogutud stereotüüpidest eestlaste kohta: film
» Novembris Pransusmaal toimunud rahvusvahelisest projektikohtumisest ilmus artikkel ka Pärnu Postimehes, mida saab lugeda siit: artikkel

Algavad-jätkuvad projektid 2013-2014 õppeaastal:

• Algamas on rahvusvaheline Comeniuse projekt „My life – my choise“
Projektiga seotud õpetajad: Liis Raal-Virks (projekti Eesti koordinaator), Kadi Künnapuu (projekti abikoordinaator) + veel 9-10 õpetajat põhikooliastmest (k.a. klassiõpetajad).
• Osalevad riigid: Projektis osaleb 9 riiki (Itaalia, Poola, Türgi, Rootsi, Wales, Saksamaa, Ungari, Soome ja Eesti).
• Projekti eesmärk: õpetada noori tegema elus õigeid valikuid: õpitakse väljendama oma arvamust ja seda põhjendama, räägitakse tervislikust ja ebatervislikust toitumisest, ohtlikest pahedest ja nende tagajärgedest, meeldivatest ja ohututest vaba aja veetmise võimalustest, tutvustatakse lähemalt erinevaid elukutseid jms.
• Sihtrühm: 1.-9. kl. õpilased ja õpetajad
• Projekti raames toimuvad lähetused:
6.-10. oktoober 2013 Wales: õp. Raal-Virks, Saarits, Künnapuu
Jaanuar 2014 Soome
Mai 2014 Norra
Oktoober 2014 Ungari
Jaanuar 2015 Eesti
Mai 2015 Türgi
Kokku ettenähtud 24 mobiilsust ehk reisi!
• Jätkub UNISEFi rahvusvaheline heategevuslik noorteprojekt „Väike heategu“.
• Jätkub projekt „Pärnu-Vaasa teacher-student youth cooperation project” Vaasa linna 2 põhikooli, Pärnu Kunstikooli, Pärnu Muusikakooli ja Pärnu LV haridusosakonnaga.
• Loodetavasti jätkub rahvusvaheline projekt ISLI (International Student Leadership Institute)
• Loodetavasti jätkub Euroopa Noored projekt Prantsusmaaga koostöös Tartu Descartes’i Lütseumiga. Positiivse rahastuse korral (selgub märts-aprill 2014) toimub suvel 2014 noortevahetus Tartumaal.
• Loodetavasti jätkub projekt „British Studies“
• Loodetavasti jätkub SA Archimedes projekt „TeeMe”

Läbiviidud projektid 2012-2013 õppeaastal:

Comenius Regio projekt „Collaborative learning in the Age of 2.0“ Norra Buskerudi piirkonna koolide ja õpetajatega (dir. Kuuskmann, õp. Arum, Ristmäe, Raal-Virks, Sula) ning koostöös Hansagümnaasiumi ja Raeküla kooliga.
• Eesti õpetajate lähetus Norrasse 9.-14. oktoober 2012
• Norra õpetajate lähetus Eestisse 23.-26. aprill 2013
• 25. aprillil toimunud hariduskonverents „Koostöine õppimine“
Euroopa Noored projekt „Ligipääsetav keskkond” (L’environnement accessible“) Prantsusmaa noortekeskusega „Les Quatre Saisons“: õp. Ristmäe, Raal-Virks
Noortevahetus 12.-21. juulil 2013 Lääne-Prantsusmaal Vendée regioonis. Noortele räägiti puuetega inimestest, õpetati neid mitte pelgama ega neisse eelarvamustega suhtuma. Töötubades andsid noored oma panuse puuetega inimestele keskkonna ligipääsetavamaks muutmisse: nelja päeva jooksul ehitasid noored loodusparki piknikulauad liikumispuudega inimestele, infotahvlid braille’ kirjas pimedatele ja vaegnägijatele ning varjualused ja euroalustest pingid kõigile külastajatele.
• UNISEFi rahvusvaheline heategevuslik noorteprojekt „Väike heategu“ (õp. Rahtma)
Postkaartide müümine, et toetada lastekaitseprogramme, laste- ja turvakodusid, eravajadustega lapsi jt.
• Rahvusvaheline projekt ISLI (International Student Leadership Institute) (õp. Linde)
Saksamaal Oberweselis toimuvate iga-aastastel seminaridel osalemine ja kaasalöömine nende korraldamises.
• Projekt „Pärnu-Vaasa teacher-student youth cooperation project” Vaasa linna kahe põhikooli, Pärnu Kunstikooli, Pärnu Muusikakooli ja Pärnu LV haridusosakonnaga (dir.. Kuuskmann, õp. Juurikas)
Keskendumine laulule, tantsule ja kunstile kui pärimuskultuuri kandjatele ja eneseväljenduse võimalustele ja nende õpetamise kvaliteedi tõstmisel läbi koostöö.
SA Archimedes projekt „TeeMe” (õp. Karl-Martin Miil, Andi Riismaa, Tõnis Nõukas, dir. Mart Kuuskmann ja Erika Paulsen)
Üleriigiliste robootika- ja tehnoloogiapäevade korraldamine Pärnu Ühisgümnaasiumis.
• Projekt „British Studies“ (inglise keele õpetajad)
Suurbritannia kultuuriloo lähem tundmaõppimine.

2012/2013 õppeaastal on kavandatud järgmised rahvusvahelised projektid:

• Jätkub UNISEFi rahvusvaheline heategevuslik noorteprojekt „Väike heategu“.
Õpetaja: Merike Rahtma (osales 28.09.-30.09.2012 Unisefi koolitusel)
Projekti sisu: Noored müüvad postkaarte, mille tuluga toetatakse lastekaitseprogramme, laste- ja turvakodusid, eravajadustega lapsi jt. Kaardimüügiga toetavad noored eakaaslasi, kellel ei lähe elus nii hästi kui neil. 15% müügitulust jääb osalejatele.
Varasem kogemus: 2011/2012 õppeaastal müüsid postkaarte meie kooli 4a, 5a ja 5b klasside õpilased. Kõige edukam kaardimüüja meie koolist oli Rauno Rea, kes sai Unisefilt auhinnaks reisi perega Soome.
Mida annab projekt osalejatele: Noorteprojektis osaleja õpib läbi heategevusliku kaardimüügi suhtlemist, eneseväljendust, rahaga ümberkäimist, vastutust, toetama abivajavaid ning hindama seda, mis tema elus hästi on.
Kellele on projekt suunatud: eelkõige 5. klasside õpilastele, aga ka kõigile teistele huvilistele.

Õppeaastal 2012-2013: Projekt jätkub.

• Jätkub rahvusvaheline projekt ISLI (International Student Leadership Institute).
Õpetaja: Maritte Linde (kes on ühtlasi projekti Eesti koordinaatoriks)
Projekti sisu: Saksamaal Oberweselis toimub iga-aastane seminar, mille ametlikuks töökeeleks on küll inglise keel, kuid osalevad noored saavad praktiseerida ka teisi Euroopa keeli, eriti saksa ja prantsuse keelt. Seminaril osaleb üle 150 noore 11-12 riigist: Ameerika Ühendriikidest, Belgiast, Tsehhist, Taanist, Hollandist, Soomest, Saksamaalt, Ungarist, Rootsist, Prantsusmaalt ja Eestist. Eestit esindab igal aastal PÜGi õpilaste väike delegatsioon. Igal aastal valitakse seminari lõpus osavõtjate seast hääletamise tulemusena 13 juhioskused omandanud aktivisti ehk regent´i, sh ka üks Eestist, kes hakkavad järgmise aasta seminari korraldama. Regent´iks olemine tähendab olla seminaride organisaator, ideede generaator, vastutaja, lektor, nõuandja. Regent´ide kohustuste hulka kuuluvad osalejate gruppidele ettekannete/loengute tegemine, ülesannete väljamõtlemine, meelelahutuslike ettevõtmiste korraldamine, osalejate heaolu eest hoolitsemine ning jälgimine, et nad ürituste reeglitest kinni peaksid. Ettekanded valmistatakse Robert B. Woyachi „Preparing for Leadership” raamatu põhjal. Ühele peatükile vastab üks loengu teema. Õpitaval teemal on 13 ettekannet, mis kestavad ca 30 minutit. Lisaks sellele tutvustavad iga riigi esindajad oma maad ja koolisüsteeme. Arutatakse ka valitud globaalse probleemi üle, kus kõik osavõtjad saavad avaldada oma arvamust. Õpetatavad teemad on igal aastal samad, sest koolitus on üles ehitatud eelpool nimetatud raamatule, kuid osavõtjad ja õpilaskoolitajad vahetuvad.
Varasem kogemus: projekt kestab juba alates 1999. aastast tänu koordinaatorite järjepidevale tööle ning panusele. Kevadel täitus 10 aastat, kus PÜGi õpilased on olnud rahvusvahelise koolituse aktiivsed korraldajad ja läbiviijad. Tänaseks on ISLI juhikoolituse läbinud klassitäis PÜGi noori.
Mida annab projekt osalejatele: Keeleõpe/-praktika ja väljaõpe selleks, kuidas kanda vastutust demokraatlikus ühiskonnas: noori koolitatakse vastutusvõimelisteks juhtideks, kes suudavad oma tõekspidamisi kaitsta diskussioonides, oskavad vaagida teiste argumente ja otsida vajadusel kompromisse ning on võimelised saavutama konsensust.
Kellele projekt on suunatud: Seminarile lähetatakse tublid ja aktiivsed gümnaasiumiastme õpilased, kes valdavad inglise keelt ja oskavad suhelda ka saksa keeles.

Õppeaastal 2012-2013: Aap-Eerik Lai, Tuuli Koiksoon ja Kevin Lilleleht G2A-st ja Miina Arop G2B-st viibisid märtsis 2013 Frankfurtis seminaris. Tuuli Koiksoon valiti järgmise aasta sektsiooni juhiks.

• Jätkub Euroopa Noored keskkonnateemaline projekt Prantsusmaaga.
Projekti veebileht: http://france-estonie.webnode.fr/
Projekti ja noortevahetuse blogi: http://estfranoortevahetus.blogspot.com/
Projektiga seotud õpetajad: Liis Raal-Virks (projekti koordinaator), Marika Ristmäe

Projekti kirjeldus: Projekt toetab noorte Euroopa aktiivseks kodanikuks kujunemist. Seega õpivad noored antud projektist ettevõtlikkust ning projekti raames annavad nad oma osa, et Euroopas oleks parem elada. 2012. aastal keskenduti taaskasutusele ja taaskasutuskunstile ning võideldi sel moel ületarbimise ja selle tagajärgede vastu. 2013. aastal annavad noored oma panuse selleks, et ka puuetega inimesed pääseksid paremini ligi loodusparkidele ning seal pakutavatele võimalustele. Projekti käigus osaletakse heakorratöödel ühes Vendée piirkonna rahvuspargis, kus noored aitavad püstitada kaldteid ja piknikulaudu ratastoolis inimestele, infostende vaegnägijatele ja pimedatele jms. Projekti on kaasatud 14-19-aastased noored Pärnu ühisgümnaasiumist, Tartu Descartes’i lütseumist ja Prantsuse noortekeskusest „Les Quatre Saisons“.

Varasem kogemus: Projekt sai alguse 2011. aasta jaanuaris, I noortevahetuse toimus augustis 2012 Pärnumaal, II noortevahetus toimub juulis 2013 Prantsusmaal Vendée regioonis.
Mida annab projekt osalejatele: Tänu projektile saavad noored praktiseerida võõrkeeli (inglise ja prantsuse keel) ja saada mitteformaalse õppimise teel uusi teadmisi, oskusi ja kogemusi. Õpetajad saavad tänu projektile imehea kogemuse ainetevahelisest lõimumisest.
Kellele projekt on suunatud: PÜGi gümnaasiumiastme õpilastele, kes õpivad prantsuse keelt.

Õppeaastal 2012-2013:  Taotlus jätkuprojektiks kirjutati koostöös ajavahemikus oktoober 2012 – jaanuar 2013. Taotlus Euroopa Noored Prantsusmaa büroole esitati jaanuari lõpus. Positiivne vastus saabus Euroopa Noored Prantsusmaa büroolt 13. märtsil 2013. Seega sõidavad 12.-21. juulil 2013 Prantsusmaale noortevahetusele meie kooli õpetajad Liis Raal-Virks, Marika Ristmäe ning 8 õpilast gümnaasiumiklassidest.

• Algamas on loodetavasti rahvusvaheline Comeniuse projekt „My life – my choice“
Projektiga seotud õpetajad: Liis Raal-Virks (projekti Eesti koordinaator) + veel 9-10 õpetajat põhikooliastmest (k.a. klassiõpetajad).

Projekti kirjeldus: Projektis osaleb 8 riiki (Itaalia, Poola, Türgi, Rootsi, Wales, Saksamaa, Soome ja Eesti). Projekti jooksul (aastatel 2013-2015) viiakse läbi erinevaid e-õppel baseeruvaid ülesandeid (blogid jms) ning korraldatakse kohtumised ja seminarid kuues riigis. Igast kohtumisest võtab osa 3-4 õpetajat igast riigist ja teatud kohtumistest ka 7.-9. klasside õpilased. Projekti eesmärgiks on õpetada noori tegema õigeid valikuid: õpitakse väljendama oma arvamust ja seda põhjendama, räägitakse noortele tervislikust ja ebatervislikust toitumisest, ohtlikest pahedest ja nende tagajärgedest, meeldivatest ja ohututest vaba aja veetmise võimalustest, tutvustatakse lähemalt erinevaid elukutseid jms.
Mida annab projekt osalejatele: Projekti eesmärgiks on harida noori, et nad teeksid oma elus õigeid valikuid: hoiaks eemale narkootikumidest, sööks tervislikult, harrastaks tervisesporti jne. Lisaks motiveerib antud projekt noori rohkem õppima ning annab konkreetsema väljundi ka võõrkeeleõppele: välislähetused võimaldavad kaasata tublisid ja aktiivseid õpilasi, kes saavad erinevates riikides tutvuda välismaalastest eakaaslastega, praktiseerida võõrkeeli ning saada uusi teadmisi, mida läheb vaja nii elus kui ka koolis. Projekti raames läbiviidavad tegevused on õpilastele atraktiivsed ning õpetajatele erinevate õppeainete lõimumist võimaldavad.
Kellele on projekt suunatud: I-III kooliastme õpilased ja nende õpetajad.

Õppeaastal 2012-2013:  11.-15. detsember 2012 viibis Liis Raal-Virks ettevalmistaval kohtumisel Itaalias Tarantos. Kohtumise eesmärgiks oli panna paika projekti olulisemad eesmärgid ja tegevused, kokku leppida ajakavas ja iga riigi ja kooli vastutusalas, luua kontakt osalevate koolide koordinaatorite vahel, mis oleks heaks pinnaseks ka projekti kaasatud eri rahvusest õpetajate sõbralikele suhetele. Projekti taotlus kirjutati koostöös ajavahemikus detsember 2012 – veebruar 2013, esitati iga riigi büroole 21. veebruariks 2013. Vastus selgub juulis 2013.

• Algamas on loodetavasti teinegi rahvusvaheline Comeniuse projekt „Reduce, Reuse, Recycle“

Projektiga seotud õpetajad: Liis Raal-Virks (projekti Eesti koordinaator) + gümnaasiumiastme inglise keele ja loodusteaduste õpetajad.

Projekti kirjeldus: Projektis osaleb 7 riiki (Itaalia, Türgi, Eesti, Portugal, Bulgaaria, Slovakkia, Rumeenia). Projekti eesmärgiks on anda vastulöök ületarbimisele ning õpetada noori rohkem taaskasutama ning seeläbi ka keskkonda austusega suhtuma. Projekti jooksul (aastatel 2013-2015) külastatakse kõiki seitset osalevat riiki ja neis asuvaid taaskasutuskeskuseid ja jäätmejaamu. Iga lähetus keskendub ühe konkreetse materjali taaskasutamisele, millest teevad ettekandeid õpilased ise. Lisaks viiakse läbi erinevaid e-õppel põhinevaid tegevusi lähetuste vahepeal: tehakse sõnaraamat olulisema keskkonda ja taaskasutust puudutava sõnavaraga, õpitakse kunstilist eneseväljendust ning jagatakse seda läbi blogide jms.

Mida annab projekt osalejatele: Projektis osalevad noored saavad praktiseerida võõrkeeli, omandada uusi teadmisi keskkonnast ja taaskasutusest, õppida end kunstiliselt ja keeleliselt väljendama.

Kellele on projekt suunatud: gümnaasiumiastme inglise keele ja loodusteaduste õpetajad ning gümnaasiumiõpilased.

Õppeaastal 2012-2013: projekti taotlus kirjutati koostöös ajavahemikus jaanur – veebruar 2013, esitati iga riigi büroole 21. veebruariks 2013. Vastus selgub juulis 2013.

• Projekt „Pärnu-Vaasa teacher-student youth cooperation project” Vaasa linna 2 põhikooli, Pärnu Kunstikooli, Pärnu Muusikakooli ja Pärnu LV haridusosakonnaga.
Projektiga seotud õpetajad: Mart Kuuskmann, Reet Juurikas
Projekti kirjeldus: Projektis keskendutakse laulule, tantsule ja kunstile kui pärimuskultuuri kandjatele ja eneseväljenduse võimalustele. Rahvusvahelise koostöö kaudu laulu-, muusika- ja kunstialal tõstetakse nende õpetamise kvaliteeti ning luuakse viljakaid koostöövorme eri riikide ja eri koolide vahel.
Varasem kogemus: Koostöö Vaasaga on kestnud juba alates iseseisvuse algusest.
Mida annab projekt osalejatele: Projekti tegevused pakuvad kooli ja kodu kõrval noortele täiendavaid võimalusi isiksuse kujunemiseks ja loomulike annete arendamiseks. Läbi mitteformaalse õppimise omandab noor projektis uusi kogemusi ja see võimaldab tal lihvida olemasolevaid oskusi veelgi paremaks.
Kellele on projekt suunatud: 7. kl. tantsurühmale.

Õppeaastal 2012-2013: Vaasa delegatsioon viibis Ühisgümnaasiumis märtsis 2013. Aprillis 2013 on Ühisgümnaasiumi rahvatantsurühm Vaasas koos direktori ja õpetaja Reet Juurikasega.

• Jätkub projekt British Studies
Projektiga seotud õpetajad: kõik meie kooli inglise keele õpetajad
Projekti kirjeldus: Projekti raames õpitakse lähemalt tundma Suurbritannia kultuurilugu. Projekt koosneb kahest osast: kodutööst ja viktoriinist, milles õpilased saavad oma teadmised proovile panna.
Varasem kogemus: Projekt algas aastal 2000 ja on toimunud juba 6 korda (toimub üle ühe aasta).
Mida annab projekt osalejatele: Projekt annab õpilastele uusi ja kitsamaid teadmisi Suurbritannia kultuuriloost, lisaks võimaluse õppida inglise keelt ja kultuuri mitteformaalselt (läbi meelelahutuslike tegevuste).
Kellele on projekt suunatud: gümnaasiumiõpilastele

Õppeaastal 2012-2013: 8. märtsil toimus meie koolis vabariiklik inglise kultuuriloo olümpiaad „British studies olympiad 2013: pop culture – jubilee years“, kus Pärnu ühisgümnaasium saavutas II koha (osalesid Kristlyn Liier, Kaspar Majas, Sandra Kaldasaun G1C-st).

• Jätkub SA Archimedes projekt „TeeMe”, mille raames toimuvad üleriigilised robootika- ja tehnoloogiapäevad
Projektiga seotud õpetajad: Karl-Martin Miil, Andi Riismaa, Tõnis Nõukas, Erika Paulsen, Mart Kuuskmann
Projekti kirjeldus: Antud projektis osalevad 4 Eesti kooli: Tallinna Reaalkool, Tartu Kivilinna Gümnaasium, Narva Humanitaargümnaasium, Pärnu Ühisgümnaasium. Projekti raames õpetatakse õpilasi roboteid valmistama ja programmeerima ning töötama tehnoloogilises keskkonnas. Robotite valmistamisele eelneb loeng, millele järgneb praktika.
Varasem kogemus: Robootikapäevi on korraldatud juba alates 1998. aastast. Antud nime all toimub projekt teist aastat.
Mida annab projekt osalejatele: Projekti raames saavad õpilased arendada oma loovust, ehitades ja programmeerides roboteid ning omandades uusi tehnoloogilisi oskusi.
Kellele on projekt suunatud: 7.-9. klasside õpilastele

Õppeaastal 2012-2013: Tehnoloogiapäevad toimusid Ühisgümnaasiumis nii sügis-, talve kui ka kevadvaheajal.

• Jätkub Comenius Regio projekt „Collaborative learning in the Age of 2.0“ Norra Buskerudi piirkonna koolidega
Veebileht: http://learningtwozero.net/
Projektiga seotud õpetajad: Peedu Sula, Marika Ristmäe, Laura Arum, Mart Kuuskmann, Raivo Annusver, Liis Raal-Virks
Projekti kirjeldus: Projekti keskendub e-õppele, täpsemalt e-õppe meetodite jagamisele ja arendamisele. Projektis osaleb 3 kooli Buskerudi piirkonnast ja 3 Pärnu kooli (Ühisgümnaasium, Hansagümnaasium, Raeküla). Projektikohtumiste jooksul tutvustatakse üksteisele e-õppe kogemust oma koolis, selleks kasutatavaid programme ning julgustatakse ka teisi koole, õpetajaid võtma kasutusele taolisi IKT-meetmeid koolitundides. Lisaks korraldatakse osalevatele õpetajatele erinevaid koolitusi, kus tutvustatakse uusi ja kasulikke veebipõhiseid materjale, arvutiprogramme. 25. aprillil 2013 toimub Pärnus e-õppe teemaline rahvusvaheline konverents, kus esinetakse ettekannetega erinevatest e-õppevõimalustest erinevates ainetundides.
Varasem kogemus: Projekt sai alguse 2011. aastal. Juba on toimunud 3 projektikohtumist: oktoobris 2011 Norras, aprillis 2012 Pärnus ja oktoobris 2012 Norras.
Mida annab projekt osalejatele: Projekt võimaldab osalevatel õpetajatel tutvuda uute e-õppel baseeruvate õpetamismeetoditega, mis on tänapäeva lastele atraktiivsemad. Vahetades ideid ning jagades kogemusi headest õpetamismetoodikatest, saame muuta oma tunde huvitavamaks ning õpilastele lihtsamini jälgitavamaks ning anda õpilastele lisamotivatsiooni aine õppimiseks. Lisaks teeb projekt võimalikuks koostöö eri riikidest pärit sama aine õpetajate vahel, kes on arendanud antud projekti raames välja juba pisemaid koostööprojekte (näiteks kunsti-, sotsiaalteaduste ja võõrkeelte alal). Näiteks: http://estonie-norvege.webnode.com/
Kellele projekt on suunatud: õpetajatele, kes soovivad oma tunnis kasutada (rohkem) IKT-d.

Õppeaastal 2012-2013: Oktoobris 2012 käis Pärnu delegatsioon Norras projektikohtumisel. 25. aprillil 2013 toimub Pärnus rahvuvaheline konverents, kus räägitakse projektikogemustest ning jagatakse nõuandeid IKT-vahendite kasutamisest koolitunnis kõigile kohaletulnud õpetajatele. Osa võtavad kõigi Pärnu ja Pärnumaa koolide, projektis osalevate Norra koolide ja Vaasa koolide õpetajad. Sellega pannakse 2-aastasele projektile ilus lõpp-punkt.

2011/2012. a. kooliaasta oli väga edukas rahvusvaheliste projektide poolest.
2011/2012. a. toimus 4 rahvusvahelist projekti:
Rahvusvaheline projekt ISLI (International Student Leadership Institute). Projekti Eesti koordinaatoriks on Pärnu ühisgümnaasiumi õpetaja Maritte Linde. Projekti eesmärgiks on keeleõpe, keelepraktika (eelkõige inglise keel, aga ka saksa keel) ning aktiivsete noorte ettevalmistamine vastutuse kandmiseks demokraatlikus ühiskonnas, ärgitamaks noori intelligentseid juhte mõtlema sellele, mida neilt pidevalt muutuvas maailmas oodatakse. Noori koolitatakse vastutusvõimelisteks juhtideks, kes suudavad oma tõekspidamisi kaitsta diskussioonides, oskavad vaagida teiste argumente ja otsida vajadusel kompromisse ning on võimelised saavutama konsensust.
Comenius Regio projekt „Collaborative learning in the Age of 2.0”. Tegu oli Pärnu linna ja Norra Buskerudi maakonna koole ja regioone ühendava koostööprojektiga. Lisaks Ühisgümnaasiumile osalesid projektis Raeküla kool ja Hansagümnaasium. Projekti koordineeris Katrin Uutsalu Pärnu linnavalitsusest. Projekti raames kirjutasid kaks Pärnu Ühisgümnaasiumi õpilast (Toomas Matthias Kokk ja Reemet Okas) aastatöö, mida tehes viisid autorid läbi küsitluse Pärnu Ühisgümnaasiumi ja Norra St. Hallvardi keskkooli abiturientide seas. Aastatööde juhendajaks oli õp. Peedu Sula. Projektis osalesid õpetajatest veel õp. Raal-Virks, õp. Arum, õp. Ristmäe ja dir. Kuuskmann.
Euroopa Noored projekt „Taaskasutus kunstis keskkonna heaks”. Projekti kirjutas ja seda koordineeris õp. Raal-Virks. Projekti raames viidi 1.-10. augustil Pärnumaal läbi rahvusvaheline noortevahetus, kus osales 28 noort Ühisgümnaasiumist, Tartu Descartes’i Lütseumist ja Prantsuse noortekeskusest Les Quatre Saisons. Noortevahetuse jooksul osalesid noored diskussioonidel, kus jagasid mõtteid, kuidas paremini keskkonda hoida, rääkisid prügisorteerimise praktikast ja sellega seonduvatest kogemustest oma riigis, vahetasid ideid taaskasutuskunsti ja ökodisaini võimalustest, külastasid Pärnu-Jaagupi jäätmejaama ja Ringluspoodi Pärnus, nautisid puutumatu ja rikkumata looduse ilu matkal Soomaa rahvuspargis.
Euroscola projekt, mille eestvedajaks oli õp. Kaie Merila. Ettevõtmise eesmärgiks oli nõrgemate aitamine ja probleemide märkamine, mida me igapäevaselt enesele ei teadvusta ega taju. Nii käis 31 Ühisgümnaasiumi õpilast septembris-oktoobris pea iga päev Shalomi lasteabikeskuse lapsi abistamas, juhendamas ja aitamas neil leida huvialasid. Õpilased korraldasid õpiabi, joonistamisõpetust, käsitöötöötuba, võitluskunstide presentatsiooni, kitarrimängu tunni, lauamängude päeva, majaümbruse koristusaktsiooni, Kihnu kultuuri tutvustuse, viisid koolivaheajal läbi spordipäeva, Ameerika nädala raames tutvustasid kahte Ameerika osariiki ja lõikusid halloween’i kõrvitsat. Projekti lõppedes võitis ühisgümnaasium reisi Euroscolale europarlamendis Strasbourgis, kus õpilased jagati töögruppidesse, mille teemad olid „Euroopa väärtused maailmas“, „Migratsioon ja integratsioon“, „Keskkond ja taaskasutatav energia“, „Informatsioonivabadus“, „Demoktraatia ja kodakondsus“ ja „Euroopa tulevik“. Euroscolal osales 19 Euroopa riiki.

Kolmel päeval tegutsesid noored Pärnu kunstikoolis taaskasutuskunsti töötubades, kus lõid vanadest riietest, raamatutest, ajakirjadest, kastidest, topsidest, vinüülplaatidest, katkistest mänguasjadest, mõranenud nõudest jms imeilusaid kunsti- ja suisa trendiesemeid. Kokku osalesid eesti ja prantsuse noored kuues töötoas: découpage, mosaiik, viltimine, kangatrükk, riiete tuunimine ja vanast kolast kunst. Noortevahetuse kulminatsiooniks oli 9. augustil toimunud tasuta töötubade päev Port Artur 2-s, kus projektis osalenud noored andsid Pärnu linna noortele ja lastele edasi noortevahetuse jooksul õpitud taaskasutusalaseid teadmisi ja oskusi. Projekti aitasid kirjutada ja noortevahetust läbi viia ka õp. Ristmäe ja õp. Arum.