Noored teadlased

Euroopa Sotsiaalfondi korraldas aastal 2017 taotlusvooru “Kaasaegse ja uuendusliku õppevara ühiskasutuskorralduse toetamine”. Laekus 50 projektitaotlust, millest 44 suunati hindamisele. Innove hindamistulemuste põhjal rahastati vaid 12 taotlust toetuse kogusummas ligi 1,98 miljonit eurot.
Toetuse andmise eesmärk on suunata ja julgustada haridusasutusi õppekava uudsele elluviimisele, sealjuures toetada haridusasutusi iga õppija individuaalset ja sotsiaalset arengut, loovust, ettevõtlikkust ja digipädevust arendava õpikäsituse rakendamisel kaasaegse ja uuendusliku õppevara ühiskasutuskorralduse (Klass+) abil.
Pärnu Ühisgümnaasiumi, Pärnu Vanalinna Põhikooli ja Pärnu Kuninga tänava Põhikooli koostööprojekti „Noored teadlased“ rahastati täies mahus (198 627,97€).
Projekti käigus soetatakse loodusainete labori seadmed – mikroskoobid, andurid, mõõturid, mis võimaldavad loodusainete tundides lisaks teoreetilisele läbi viia ka praktilist õpet.
Seadmeid jagatakse rotatsiooni käigus kolme kooli vahel.
Projekti tegevuste periood on 12.2017 – 05. 2021.
Projektis osalevad õpetajad Evelin Laanemets, Merle Õige, Meeri Rebane ja Eve Popp.
Projekti koordineerib haridustehnoloog Kaia Metsaalt.