GINF

Eestis on nüüd olemas riiklikult tunnustatud gümnaasiumi informaatika valikkursused. Neid hakati looma sügisel2018. 2019. aasta jaanuarist alustasid 10 kooli kursuste piloteerimist ehk katsetamist. Jooksvalt anti tagasisidet, et kursuste sisu saaks parem. Täna(5.12.19) oli tähtis päev, kus tõmmati tehtule joon alla ja kursused on kõigile ekoolikotis saadaval. Oma tulemust kutsuti näitama neli kooli, meilt oli suisa kolm tiimi ja neis G3 klasside õpilased – Kevin Astrik, Klaus Heinaste, Renet Kuusk, Markus Liiva, Uko Rahu, Jorm Roots, Kenny Sälik, Marlon Tamme, Sander Tars ja Imre Vahtramäe. Õpilasi juhendas informaatikaõpetaja Kaia Metsaalt.

Riik oli rõõmus, et üks oluline samm sai astutud ja koolides nüüd parem informaatikat õpetada.

Valikkursuseid on viis:
• Programmeerimine (põhimõisted, koodikirjutamise baasoskused)
• Tarkvaraarendus (kasutajaliides, andmebaas, koodi silumine ja versioonihaldus)
• Kasutajakeskne disain ja prototüüpimine (kasutajatelt andmete kogumine, prototüüpimine, disain)
• Tarkvara analüüs ja testimine (nõuete analüüs, nõuetele vastavuse hindamine, uurimismeetodid, testimine, dokumentatsioon)
• Digiteenused (baasteadmised infosüsteemidest, infosüsteemi haldus, riskide ja intsidentide haldus)

“Tarkvaraarendus” valikkursuse eeldusaine on “Programmeerimine”.
“Tarkvara analüüs ja testimine” sobib hästi jätkuaineks “Kasutajakeskne disain ja prototüüpimine” ainele.
Õpitu võtab kokku „Digilahenduse arendusprojekt“, milles osalemine eeldab vähemalt 1-2 valikkursuse läbimist 10.-11. klassis. Ühe kursuse maht on 35 akadeemilist tundi, mille hulgas on nii teooria kui ka praktiline osa.
Meie piloteerisime eelmisel kevadel „Kasutajakeskset disaini ja prototüüpimist“ ning „Digiteenuseid“ ja sel sügisel „Digilahenduse arendusprojekti“.
Vaata ka: link