Õppenõukogu

02.07.2020
1. Gümnaasiumi lõpetamise otsustamine
2. Gümnaasiumi lõputunnistuse väljaandmise otsustamine
3. Õpilase tunnustamise otsustamine kiituskirjaga ning kuld- ja hõbemedaliga

4. Arvamuse andmine kooli õppekava ja selle muudatuste kohta
12.05.2020
1. Aastatööde sooritamise 2019/2020. õppeaastal ja 2020/2021. õppeaastal otsustamine
2. Koolieksami sooritamise 2019/2020. õppeaastal ja juba sooritatud koolieksami hinde tunnistusele kandmise otsustamine.

25.09.2019
1. Kooli õppekava muudatuste kinnitamine
2. Kooli kodukorra muudatuste kinnitamine
3. Pärnu Ühisgümnaasiumi 2019/2020. õppeaasta üldtööplaani kinnitamine
4. Õpetajate esindaja valimine kooli hoolekogusse

29.08.2019
1. Õppeaasta lõpetamine: õpilaste järgmisse klassi üleviimine
2. Õppenõukogu sekretäri valimine 2019/2020 õppeaastaks

30.08.2019
1. Õppeaasta lõpetamine: õpilaste järgmisse klassi üleviimine

21.06.2019
1. Gümnaasiumi lõpetamise otsustamine
2. Gümnaasiumi lõputunnistuse väljaandmise otsustamine
3. Õpilase tunnustamise otsustamine kiituskirjaga ning kuld- ja hõbemedaliga

23.05.2019
1. Kooli õppekavasse sisseviidud muudatuste kinnitamine õppeaastaks

23.01.2019
1. Kooli õppekava muudatuste läbiarutamine ja arvamuse andmine selle kohta.

18.09.2018
1. Õppenõukogu sekretäri valimine
2. Kooli õppekava (hindamiskorraldus ja õpilaste järgmisse klassi viimine) läbi arutamine ja arvamuse andmine kooli õppekava ja selle muudatuste kohta.
3. Kooli kodukorra läbiarutamine ja arvamuse andmine kooli kodukorra ja selle muudatuste kohta.
4. Kooli üldtööplaani kinnitamine.

30.08.2018
1. Õppeaasta lõpetamine: õpilaste järgmisse klassi üleviimine

21.06.2018
1. Gümnaasiumi lõpetamise otsustamine
2. Gümnaasiumi lõputunnistuse väljaandmise otsustamine
3. Õpilase tunnustamise otsustamine kiituskirjaga ning kuld- ja hõbemedaliga

30.01.2018
1. Kooli kodukorra muudatuste läbiarutamine ja arvamuse andmine selle kohta
2. Kooli õppekava muudatuste läbiarutamine ja arvamuse andmine selle kohta

30.08.2017
1. Õppenõukogu sekretäri valimine
2. Õppeaasta lõpetamine: pikendatud õppetööle jäetud õpilaste järgmisse klassi üleviimine
3. Gümnaasiumi lõpetamise otsustamine
4. Gümnaasiumi lõputunnistuse väljaandmise otsustamine
5. Kooli õppekava läbi arutamine ja arvamuse andmine kooli õppekava ja selle muudatuste kohta
6. Kooli üldtööplaani kinnitamine