Õppenõukogu

30.01.2018
1. Kooli kodukorra muudatuste läbiarutamine ja arvamuse andmine selle kohta
2. Kooli õppekava muudatuste läbiarutamine ja arvamuse andmine selle kohta

30.08.2017
1. Õppenõukogu sekretäri valimine
2. Õppeaasta lõpetamine: pikendatud õppetööle jäetud õpilaste järgmisse klassi üleviimine
3. Gümnaasiumi lõpetamise otsustamine
4. Gümnaasiumi lõputunnistuse väljaandmise otsustamine
5. Kooli õppekava läbi arutamine ja arvamuse andmine kooli õppekava ja selle muudatuste kohta
6. Kooli üldtööplaani kinnitamine