Õppenõukogu

13.05.2021 õppenõukogu päevakord:
1. Kooli arengukava läbiarutamine ja arvamuse andmine kooli arengukava ning selle muudatuste kohta
2. Arvamuse andmine kooli õppekava ning selle muudatuste kohta

12.02.2021 õppenõukogu päevakord:
1. Arvamuse andmine Pärnu Ühisgümnaasiumi sisehindamise aruande kohta
2. Arvamuse andmine kooli õppekava ning selle muudatuste kohta
3. Arvamuse andmine kooli kodukorra muudatusele: Õppetegevuse läbiviimise kord, kui õpetajad ja õpilased ei viibi ühes ruumis ehk õppetöö korraldamine distantsõppe korral

30.09.2020 õppenõukogu päevakord:
1. Pärnu Ühisgümnaasiumi 2020/2021. õppeaasta üldtööplaani kinnitamine
2. Õpetajate esindaja valimine kooli hoolekogusse
3. Kooli õppekava muudatuste kinnitamine
4. Kooli kodukorra muudatuste kinnitamine

31.08.2020 õppenõukogu päevakord:
1. Õppeaasta lõpetamine/kokkuvõte: õpilaste järgmisse klassi üleviimine
2. Õppenõukogu sekretäri valimine 2020/2021. õppeaastaks

30.09.2020 õppenõukogu päevakord:
1. Pärnu Ühisgümnaasiumi 2020/2021. õppeaasta üldtööplaani kinnitamine
2. Õpetajate esindaja valimine kooli hoolekogusse
3. Kooli õppekava muudatuste kinnitamine
4. Kooli kodukorra muudatuste kinnitamine

02.07.2020
1. Gümnaasiumi lõpetamise otsustamine
2. Gümnaasiumi lõputunnistuse väljaandmise otsustamine
3. Õpilase tunnustamise otsustamine kiituskirjaga ning kuld- ja hõbemedaliga
4. Arvamuse andmine kooli õppekava ja selle muudatuste kohta
12.05.2020
1. Aastatööde sooritamise 2019/2020. õppeaastal ja 2020/2021. õppeaastal otsustamine
2. Koolieksami sooritamise 2019/2020. õppeaastal ja juba sooritatud koolieksami hinde tunnistusele kandmise otsustamine.

25.09.2019
1. Kooli õppekava muudatuste kinnitamine
2. Kooli kodukorra muudatuste kinnitamine
3. Pärnu Ühisgümnaasiumi 2019/2020. õppeaasta üldtööplaani kinnitamine
4. Õpetajate esindaja valimine kooli hoolekogusse

29.08.2019
1. Õppeaasta lõpetamine: õpilaste järgmisse klassi üleviimine
2. Õppenõukogu sekretäri valimine 2019/2020 õppeaastaks

30.08.2019
1. Õppeaasta lõpetamine: õpilaste järgmisse klassi üleviimine

21.06.2019
1. Gümnaasiumi lõpetamise otsustamine
2. Gümnaasiumi lõputunnistuse väljaandmise otsustamine
3. Õpilase tunnustamise otsustamine kiituskirjaga ning kuld- ja hõbemedaliga

23.05.2019
1. Kooli õppekavasse sisseviidud muudatuste kinnitamine õppeaastaks

23.01.2019
1. Kooli õppekava muudatuste läbiarutamine ja arvamuse andmine selle kohta.

18.09.2018
1. Õppenõukogu sekretäri valimine
2. Kooli õppekava (hindamiskorraldus ja õpilaste järgmisse klassi viimine) läbi arutamine ja arvamuse andmine kooli õppekava ja selle muudatuste kohta.
3. Kooli kodukorra läbiarutamine ja arvamuse andmine kooli kodukorra ja selle muudatuste kohta.
4. Kooli üldtööplaani kinnitamine.

30.08.2018
1. Õppeaasta lõpetamine: õpilaste järgmisse klassi üleviimine

21.06.2018
1. Gümnaasiumi lõpetamise otsustamine
2. Gümnaasiumi lõputunnistuse väljaandmise otsustamine
3. Õpilase tunnustamise otsustamine kiituskirjaga ning kuld- ja hõbemedaliga

30.01.2018
1. Kooli kodukorra muudatuste läbiarutamine ja arvamuse andmine selle kohta
2. Kooli õppekava muudatuste läbiarutamine ja arvamuse andmine selle kohta

30.08.2017
1. Õppenõukogu sekretäri valimine
2. Õppeaasta lõpetamine: pikendatud õppetööle jäetud õpilaste järgmisse klassi üleviimine
3. Gümnaasiumi lõpetamise otsustamine
4. Gümnaasiumi lõputunnistuse väljaandmise otsustamine
5. Kooli õppekava läbi arutamine ja arvamuse andmine kooli õppekava ja selle muudatuste kohta
6. Kooli üldtööplaani kinnitamine