Kalenderplaan

KUUPÄEV ÜRITUS VASTUTAJA KAASATUD ISIKUD
VEEBRUAR 2019
02.02.2019 – Segakoori
ettelaulmine
– Abiturientide
pildistamine
Keskküla
Saarits
 
04.02.2019 Sindi õpilased meie
kooliga tutvumas
Otsalt ÕE
05.02.2019 Kuninga PK õpilased
meie kooliga tutvumas
Otsalt,
Raal-Virks
ÕE
07.02.2019 Festival „Vene laul“ Tammekivi, Oad Otsalt
08.02.2019 Kuldsuu kõnevõistluse
koolivoor
Saarits Jürgenson, Piiskop
10.-16.02.2019 Erasmus+ projekt „Les
Crayons de Couleurs européens. Dessine-moi „Une“ Europe“ meie koolis
Raal-Virks Ristmäe, Keskküla,
Jürgenson, Tammekivi, Saarits
13.02.2019 9.00 – Uulu ja
Pärnu-Jaagupi õpilased meie kooliga tutvumas
Otsalt ÕE
14.02.2019 Sõbrapäeva
tähistamine
Saarits ÕE
18.02.2019 Õpilasesinduse
koolitus
Saarits ÕE
19.02.2019 Mai kooli õpilased
meie kooliga tutvumas
Otsalt ÕE
20.02.2019 Mai kooli õpilased
meie kooliga tutvumas
Otsalt ÕE
21.02.2019 12.15 – Rein
Veidemanni loeng ja uue raamatu tutvustus huvilistele
14.15 – Tark mees
taskus
Koitla-Sommer
 
Saarits
Saarits
22.02.2019 Vabariigi aastapäeva
aktused
10.10 – G 1 klassid
ning G 2. a ja G 2. b
11.20 – G 3 klassid
ning G 2.c ja G 2. d
Keskküla, Saarits Pärnits
25.02.-03.03.2019 Vaheaeg    
28.02.2019 Tervisekontroll
kutsutud õpetajatele ja personalile
Paulsen