Kalenderplaan

KUUPÄEV ÜRITUS VASTUTAJA KAASATUD ISIKUD
Detsember 2018
03.12. 2018 Advendiaja algus
05.12.2018 13.00 – Teadmiste võistlus Koidula Gümnaasiumis Kuuskmann Vunk
06.12. 2018 Veeohutuse koolitus
11.20 3a
12.30 3b
Otsalt
07.12.2018 9.20 – 10.55 Kõnevõistlus Jürgenson
08.12.2018 Meie õpilaste korraldatud laat Pärnu Keskuses Suurväli
11.12. 2018 G2a õppekäigul Tartu Maaülikoolis Popp
11.12. 2018 7.45 Õppetoolijuhtide koosolek Otsalt
12.12. 2018 Arhitektuurimooduli töötoad EKAs Ristmäe Tammekivi
13.12. 2018 Veeohutuse koolitus

10.10 3c
11.20 3d

Otsalt
17.12.2018 Jõuluolümpia Drobet, Merilaine klassijuhatajad
21.12.2018 Jõulukontserdid Keskküla Piiskop
Jõululõuna õpetajatele ja kooli töötajatele direktsioon
22.12 2018 –
06.01.2019
Vaheaeg
03.01. 2019
04.01. 2019
Koostöövestlused Kuuskmann õpetajad