Kalenderplaan

JAANUAR      
03.01.2020 Arengupäev Rabbi
09.01.2020 Viktoriinisarja „Tark mees taskus“ V voor Saarits  
13.01.2020 Sisehindamise koolitus  – koolitaja Kersti Pärn 15.00-17.00 klassis 219 Rabbi laiendatud juhtkond
14.01.2020 G1 bioloogia lisakursus Pernovas 13.30-15.00

10.55  Jõuluolümpia autasustamine

Popp

Merilaine

16.01.2020 Esmaabi loengud G1 klassidele

2. tund G1.c

3. tund G1.a

4. tund G1.b

5. tund G1.d

Õpinõustamine 3. ja 4. vahetunni ajal

Saarits

Otsalt

22.01.2020 12.30 Sten Weidebaumi loeng „Laulu- ja tantsupidude ajalugu“ G2 klassidele Otsalt
24.01.2020 Emakeeleolümpiaad Koidula Gümnaasiumis emakeeleõpetajad
28.01.2020 12.00-15.00 “ÜHISFEST” arvamusfestival- osaluskohvik põhikoolide 8.-9. klasside esindajatele ja gümnasistidele  Estonia konverentsisaalis Õpilasesindus Saarits

Rabbi

29.-31.01.2020 DigiYouthi II lend Tartus Metsaalt
31.01.2020  Eelkaitsmine Otsalt kõik õpetajad
VEEBRUAR      
01.02.2020. bioloogia olümpiaad piirkonnavoor Koidula gümnaasiumis Popp

Õige

02.-08.02.2020 Erasmus+ projekti “EVA” projektinädal Eestis  Raal-Virks Saarits

Tammekivi

Sula

Oad

05.02.2020 matemaatikaolümpiaadi piirkonnavoor
06.02.2020 EVA- väärtuste projekti raames muusikafestival “Vähemusrahvuste laulud” Raal-Virks Keskküla
07.02.2020 Inglise keele olümpiaad Tammaru
08.02.2020 Poiste-solistide võistulaulmine maakonnas Keskküla
12.02.2020 Kuldsuu kõnevõistluse linnavoor Jürgenson

Piiskop

Pahk

Saarits
13.02.2020 Viktoriinisarja „Tark mees taskus“ VI voor Saarits
14.02.2020 Sõbrapäeva tähistamine koolis Saarits õpilasesindus
15.02.2020 Muusikaolümpiaadi piirkonnavoor Mai koolis Keskküla
16.-22.02.2020 Erasmus+ projekti “Construisons l’espace de vie de demain” projektilähetus Austriasse Raal-Virks Kaia Metsaalt
17.02.2020 Eesti keele proovieksam Jürgenson

Piiskop

Pahk

21.02.2020 EV aastapäeva aktused Saarits Keskküla
24.02.-01.03.

2020

Talvevaheaeg    
26.02.2020 Töötoad “Kuidas jõuda kõigi õpilasteni?” Õppenõustamiskeskus õpetajaskond
27.02.2020 Arengupäev Rabbi  
       
MÄRTS      
12.03.2020 Emakeelepäev – omaloomingu pärastlõuna eesti keele õpetajad  
11.03.2020 Viktoriinisarja „Tark mees taskus“ VII voor Saarits  
19.03.2020 matemaatika võistlusmäng KÄNGURU
22.-28.03.2020 Erasmus+ projekti “Our Green European Town” lähetus Hispaaniasse Biari Raal-Virks (ise ei osale) Jürgenson

Kõrre

08.-14.01.2020 Erasmus+ projekti “Spa Towns” lähetus Prantsusmaale Raal-Virks (ise ei osale) Marika Ristmäe

Inga Drobet

30. 03–9. 04 2020   Kevadine C1 eksamisessioon: Tammaru  
APRILL      
02.04.2020 Viktoriinisarja „Tark mees taskus“ viimane voor Saarits
?.04.2020 Töö- ja karjäärimess Saarits ÕE
Sisseastumiskatsed

9. klasside õpilastele

   
Vestlused 9. klasside õpilastega    
03.04.2020 “Eestimaa õpib ja tänab” nominentide esitamine lähtuvalt statuudist koos iseloomustuse ja tegevuste kirjeldamisega (viimased kolm aastat) Rabbi laiendatud juhtkond
4. 04 2020 C1 Kirjalik eksam  Tammaru
13.04.2020 Noorte teadlaste projekti raames võistlus “Komeet” Metsaalt
15.04. 2020 Juhtkonna vastuvõtt abiturientidele ja nende klassijuhatajatele Rabbi juhtkond
Tutipäev Saarits G3 klasside juhatajad
17.04.2020 Püüne Keskküla Saarits
20.04. 2020 Eesti keele riigieksam Rabbi eesti keele õpetajad
20.-26.04.2020 Kevadvaheaeg   
30.04.2020 PÜHA – Pärnu Ühisgümnaasiumi Heategevuslik Auhinnagala Saarits ÕE

vilistlased

MAI      
Kooli sissesaanute nimekirjade kinnitamine    
04.- 11.05. 2020 Inglise keele riigieksam Rabbi inglise keele õpetajad
05.05. 2020 Aastatööde esitamine Otsalt aastatööde juhendajad 
5.-8.05.2020 DigiYouth II lend Ventspilsis Metsaalt

Suurväli

G2 klassidest 8 õpilast
10.-15.05.2020 Erasmus+ projekti “Our Green European Town” lähetus Strasbourg’i Raal-Virks ?
22.05. 2020 Matemaatika riigieksam Rabbi matemaatika-

õpetajad

G1 klassi aastatööde kinnitamine Otsalt  
25.05.2020 Aastatööde kaitsmine Otsalt aastatööde juhendajad,

retsensendid

28.05. 2020 Juhtkonna vastuvõtt edukatele õpilastele, nende vanematele ja õpetajatele Rabbi juhtkond
30.05 Maakondlik laulupidu Rannastaadionil “Pärnumaa laulupeod 120” Keskküla segakoor, vilistlaskoor
? Erasmus+ projekti “EVA” lähetus Portugali Resendesse Raal-Virks ?
  Aastatööde teema valimine (G1 klassid) Otsalt klassijuhatajad
JUUNI      
05.06. 2020 G1 klasside üleminekueksamid Otsalt aineõpetajad
09.06.2020 G1 ja G2 klassi õpilaste kooliaasta lõpetamine aulas Saarits Keskküla
? Erasmus+ projekti “Construisons l’espace de vie de demain” lähetus Sloveeniasse Raal-Virks (ise ei osale) ?
10.06 – 31.08.2020 Koolivaheaeg     
11.06.2020 Arengupäev Rabbi
15.06, 16.06 G3 klassi koolieksamid Otsalt
18.,19., 25. 06 Dokumentide vastuvõtt kooli Rabbi

Otsalt

klassijuhatajad
19.06.2020 Õppenõukogu ja lõputunnistuste allkirjastamine Rabbi õpetajaskond
22.06.2020 Lõpuaktus Pärnu Kontserdimajas kell 12.00 Saarits direktsioon, õpetajad
  G3 klasside koolieksamid Otsalt aineõpetajad
AUGUST
27.08.2020 Arengupäev Rabbi