Kalenderplaan

KUUPÄEV ÜRITUS VASTUTAJA KAASATUD ISIKUD
MÄRTS 2019
05.03.2019 Mai kooli õpilased
meie kooliga tutvumas
Otsalt ÕE
07.03.2019 Doonoripäev aulas
kell 8.30-11.30
Saarits  
12.03.2019 07.45 – Õppekomisjon
õpetajate toas
09.00 –  G 3.b klassi õpilastele loodusainete
test klassis 310
Otsalt
Otsalt
 
14.03.2019 Emakeelepäev
10.30 –  E-etteütlus kell klassis 310 ja
311
Jürgenson, Piiskop,
Pahk, Taggu
 
Metsaalt
15.03.2019 12.00 – Ülelinnaline
ergomeetrivõistlus meie spordihallis
Merilaine, Drobet  
19.03.2019 11.00 – Sütevaka  kooli õpilased meie kooliga tutvumas Otsalt ÕE
20.03.2019 09.00 – Audru kooli
õpilased meie kooliga tutvumas
3. ja 4. tunni ajal
raamatukogus omaloomingupärastlõuna
Kuuskmann
 
Jürgenson, Piiskop,
Pahk, Taggu
ÕE
 
Saarits
21.03.2019 09.00 – Paikuse kooli
õpilased meie kooliga tutvumas       
Otsalt  ÕE
22.03.2019 Euroopa Parlamendi
simulatsioon 3. ja 4. tunni ajal
Sula Saarits
24.-29.03.2019 Erasmus+ projekt „Our
Green European Town“ meie koolis
Raal-Virks Ristmäe, Jürgenson,
Tammekivi, Keskküla, Drobet, Sula, Tammaru, Popp, Kõrre, Metsaalt, Annusver,
Saarits
27.03.2019 Spordimälumäng
„Bumerang“ aulas kell 14.00
Merilaine, Drobet