Kalenderplaan

KUUPÄEV ÜRITUS VASTUTAJA KAASATUD ISIKUD
NOVEMBER
1.-3.11.2019 Sügisulu eelvoorud Ühisgümnaasiumis Keskküla  Saarits
 14.11.2019 Viktoriinisarja „Tark mees taskus“ III voor Saarits
20.11.2019 Kooli aastapäeva aktused SaaritsKeskküla
Töövarjupäev Saarits
21.11.2019 Teadmistevõistlus Koidula Gümnaasiumiga Rabbi  Saarits
22.11.2019 Kõnevõistlus Jürgenson Saarits
24.-29.11.2019 Erasmus+ projekti “Our Green European Town” lähetus Strasbourg’i Raal-Virks (ise ei osale) RistmäeMetsaalt
DETSEMBER
01.-07.12.2019 Erasmus+ projekti “EVA” lähetus Saksamaale Liis Raal-Virks Tammekivi
01.-07.12.2019 Erasmus+ projekti “Spa Towns” lähetus Saksamaale Saarits, Drobet
02.12.2019 I advent Saarits direktsioon
05.12.2019 Jõuluolümpia Merilaine Drobet Saaritsklassijuhatajad
05.12.2019 Teadmiste võistlus Koidulas Rabbi  Saarits
08.-14.12.2019 Erasmus+ projekti “Construisons l’espace de vie de demain” projektinädal Eestis Raal-Virks SaaritsRistmäeMetsaalt
18.12.2019 Viktoriinisarja „Tark mees taskus“ IV voor Saarits
20.12.2019 JõulukontserdidJõululõuna õpetajatele ja kooli töötajatele SaaritsRabbi Keskküla
23.12.2019 –05.01.2020 Jõuluvaheaeg
JAANUAR
03.01.2020 Arengupäev Rabbi
British studies Tammaru võõrkeelte õppetool
 09.01.2020 Viktoriinisarja „Tark mees taskus“ V voor Saarits
Aastatööde teema valimine (G1 klassid) Otsalt klassijuhatajad
G2 õpilastel aastatööde II eelkaitsmine Otsalt aastatöid juhendavad õpetajad
22.01.2020 “ÜHISFEST” arvamusfestival põhikoolide 9.klasside esindajatele Ühisgümnaasiumis Õpilasesindus SaaritsRabbiÕppetoolide juhid
? Erasmus+ projekti “Construisons l’espace de vie de demain” projektilähetus Austriasse Raal-Virks ?
VEEBRUAR
02.-08.02.2020 Erasmus+ projekti “EVA” projektinädal Eestis Raal-Virks SaaritsTammekiviSulaOad
 13.02.2020 Viktoriinisarja „Tark mees taskus“ VI voor Saarits
06.02.2020 EVA- väärtuste projekti raames muusikafestival “Vähemusrahvuste laulud” Raal-Virks Keskküla
14.02.2020 Sõbrapäeva tähistamine koolis Saarits õpilasesindus
21.02.2020 EV aastapäeva aktused Saarits Keskküla
24.02.-01.03.2020 Talvevaheaeg
27.02.2020 Arengupäev Rabbi
MÄRTS
13.03.2020 Emakeelepäev eesti keele õpetajad
 12.03.2020 Viktoriinisarja „Tark mees taskus“ VII voor Saarits
22.-28.03.2020 Erasmus+ projekti “Our Green European Town” lähetus Hispaaniasse Biari Raal-Virks (ise ei osale) JürgensonKõrre
? Erasmus+ projekti “Spa Towns” lähetus Prantsusmaale Raal-Virks
APRILL
?.04.2020 Töö- ja karjäärimess Saarits ÕE
Sisseastumiskatsed9. klasside õpilastele
Vestlused 9. klasside õpilastega
09.04.2020 “Eestimaa õpib ja tänab” nominentide esitamine Rabbi juhtkond, laiendatud juhtkond
15.04. 2020 Direktsiooni vastuvõtt abiturientidele ja nende klassijuhatajatele Rabbi juhtkond
Tutipäev Saarits G3 klasside juhatajad
15.04.2020 Noorte teadlaste projekti raames võistlus “Komeet” Metsaalt
17.04.2020 Püüne Keskküla Saarits
20.04. 2020 Eesti keele riigieksam Rabbi eesti keele õpetajad
20.-26.04.2020 Kevadvaheaeg
 29.04.2020 Viktoriinisarja „Tark mees taskus“ viimane voor Saarits
MAI
Kooli sissesaanute nimekirjade kinnitamine
04.- 11.05. 2020 Inglise keele riigieksam Rabbi inglise keele õpetajad
05.05. 2020 Aastatööde esitamine Otsalt aastatööde juhendajad
10.-15.05.2020 Erasmus+ projekti “Our Green European Town” lähetus Strasbourg’i Raal-Virks ?
22.05. 2020 Matemaatika riigieksam Rabbi matemaatika-õpetajad
G1 klassi aastatööde kinnitamine Otsalt
25.05.2020 Aastatööde kaitsmine Otsalt aastatööde juhendajad,retsensendid
28.05. 2020 Direktsiooni vastuvõtt edukatele õpilastele, nende vanematele ja õpetajatele Rabbi direktsioon
? Erasmus+ projekti “EVA” lähetus Portugali Resendesse Raal-Virks ?
JUUNI
05.06. 2020 G1 klasside üleminekueksamid Otsalt aineõpetajad
G1 ja G2 klassi õpilaste kooliaasta lõpetamine aulas Saarits Keskküla
? Erasmus+ projekti “Construisons l’espace de vie de demain” lähetus Sloveeniasse Raal-Virks (ise ei osale) ?
10.06 – 31.08.2020 Koolivaheaeg
11.06.2020 Arengupäev Rabbi
15.06, 16.06 G3 klassi koolieksamid Otsalt
18.,19., 25. 06 Dokumentide vastuvõtt kooli RabbiOtsalt klassijuhatajad
19.06.2020 Õppenõukogu ja lõputunnistuste allkirjastamine Rabbi õpetajaskond
22.06.2020 Lõpuaktus Pärnu Kontserdimajas kell 12.00 Saarits direktsioon, õpetajad
G3 klasside koolieksamid Otsalt aineõpetajad
AUGUST
27.08.2020 Arengupäev Rabbi