Üleminekueksamite nõuded

G1 klassi õpilased sooritavad maikuu lõpus kaks üleminekueksamit, millest üks toimub õpilase valitud aines.
Kohustuslikud eksamid on järgmised:
G1a – prantsuse keel
G1b – kirjandus
G1c – ajalugu
G1d – matemaatika
G1e – matemaatika
Üleminekueksami eesmärk on võimaldada õpilasel oma huve ja võimeid määratleda ning arendada ning eksamikogemust omandada.