SAISi kasutusjuhend

Lugupeetud koolilõpetajad!

Peagi hakkavad teie koolilõpetamisega seotud katsumused lõpule jõudma ja paljud teist unistavad edasiõppimisest. Parim viis sisseastumise avalduse esitamiseks on teha seda läbi elektroonilise sisseastumise portaali SAIS. SAIS-i kaudu avaldust täites ilmuvad teie eelnevate õpitulemuste andmed avaldusele elektrooniliselt kuna SAIS on seotud riiklike andmebaasidega ning kõik SAIS-i kaudu esitatavad andmed ja avaldused on võrdväärsed paberil esitatuga.

SAIS-i saab siseneda ID-kaardi abil või internetipankade paroole kasutades, ennast kasutajaks registreerida ei ole vaja. Avalduse esitamine on mugav ja kiire.

SAIS sisaldab infot edasiõppimise võimaluste ja vastuvõtutingimuste kohta kõrg- ja kutsekoolides ning võimaldab esitada nimetatud õppeasutustesse sisseastumisavaldusi Interneti teel.

SAIS aitab õppeasutusel korraldada kõiki vastuvõtuga seotud tegevusi kuni kooli sissesaanute nimekirja koostamiseni. Nii saab sisseastuja SAIS-i kaudu jälgida oma kohta kooli kandideerijate pingereas ja teha lõpliku valiku endale sobiliku kooli osas juhul, kui avaldus on esitatud mitmesse õppeasutusse või erialale.

Vastuvõtuprotsess on lihtsam ja kiirem, kuna koolide teated õppekoha pakkumise kohta jõuavad kandidaadini elektroonselt, ja samas on võimalik õppekoha pakkumist vastu võtta või sellest ära öelda.

Kui teil tekib SAIS-i kasutamise osas küsimusi, siis aitavad teid selle kooli vastuvõtutöötajad, kuhu te avaldust soovite esitada.

Avalduse täitmisel aitab teid ka SAIS-i kasutamise lühijuhend, mille me teile selle pöördumisega kaasa anname.

Soovime teile edu eksamitel ja unistuste täitumist!

SAIS-i meeskond