Õpilasesinduse põhimäärus | Pärnu Ühisgümnaasium

Õpilasesinduse põhimäärus

Õpilasesinduse põhimäärus – loe