Tunnijaotus

Gümnaasiumiklasside tunnijaotusplaan 2017 / 2018

 

G1 G2 G3 Kokku
eesti keel 3 3 3 9
kirjandus 2 2 2 6
B2 võõrkeel 5 5 4 14
B1 võõrkeel 3 3 3 9
matemaatika 5 5 5 15
bioloogia 2 2 4
loodusgeograafia 1 1 2
keemia 2 1 3
füüsika 2 2 1 5
ajalugu 2 2 2 6
ühiskonnaõpetus 2 2
inimeseõpetus 1 1
inimgeograafia 1 1
muusika 1 1 1 3
kunst 1 1 2
uurimistöö alused 1 1
kehaline kasvatus 2 2 1 5
31 31 26 88
õpilase valitud
moodulikursused 4 4 4 12
35 35 30 100

Võimalus valida mooduliainetest lisakursuseid