Hoolekogu

Pärnu Ühisgümnaasiumi hoolekogu kinnitatud Pärnu Linnavalitsuse korraldusega nr 802 09.12.2019

Aili Elend – esimees
Mati Sutt
Rita Luhaoja
Agnes Tambet
Pärtel Sooniste
Marin Vilk
Britt Rondo
Reet Ojasoo
Annely Akermann
Ilona Veike

Otsused

19.12.2019 – otsus 1, otsus 2
14.03.2019 – otsus 1, otsus 2
12.09.2017 – vaata
11.05.2017lisa 1, lisa 2, lisa 3