Hoolekogu

Pärnu Ühisgümnaasiumi hoolekogu kinnitatud Pärnu Linnavalitsuse korraldusega nr 802 09.12.2019

Mati Sutt
Rita Luhaoja
Aili Elend
Agnes Tambet
Pärtel Sooniste
Marin Vilk
Britt Rondo
Reet Ojasoo
Annely Akermann
Ilona Veike

Otsused

19.12.2019 – otsus 1, otsus 2
14.03.2019 – otsus 1, otsus 2
12.09.2017 – vaata
11.05.2017lisa 1, lisa 2, lisa 3