Hoolekogu

Pärnu Ühisgümnaasiumi hoolekogu kinnitatud Pärnu Linnavalitsuse korraldusega nr  656 26.10.2020.

Jüri Lebedev, esimees
Andres Sooniste, aseesimees
Reet Ojasoo, sekretär
Lenno Pärnjõe
Monika Kägu
Agnes Tambet
Kädi Kull
Merili Eenraid
Marin Vilk
Annely Akermann
Rita Luhaoja
Eerik Hannus
Garri Raagma

Otsused

18.05.2021 – otsus 1, otsus 2
19.02.2021 – otsus 1, otsus 2, otsus 3
20.11.2020 – otsus 1, otsus 2, otsus 3, otsus 4
19.12.2019 – otsus 1, otsus 2
14.03.2019 – otsus 1, otsus 2
12.09.2017 – vaata
11.05.2017lisa 1, lisa 2, lisa 3