Kooli tugevused

Pärnu Ühisgümnaasiumi iseloomustavad:

– tugev ja stabiilne pedagoogiline kollektiiv;
– hea maine naaberkoolide seas ja linnas;
– õpihimulised õpilased, kes teevad koolile head reklaami;
– traditsioonide austamine;
– hinnatud ja tunnustatud õpetajad, kes on oma ala spetsialistid;
– hea sisekliima;
– õpilaste edu olümpiaadidel ja rahvusvahelistes projektides;
– võimalus õppida heal tasemel erinevaid keeli;
– hea tugivõrgustik;
– tublide õpilaste tunnustamine;
– õpilaste head tulemused riigieksamitel;
– koolielu elavdavad üritused;
– rahvusvaheline koostöö, erinevad projektid;
– tehniliste vahendite olemasolu ja kasutamine, uuendusmeelsus;
– võimalus lisaks inglise, vene ja saksa keelele õppida ka hispaania ja prantsuse keelt.