Huviringid

PÄRNU ÜHISGÜMNAASIUMI HUVIALARINGID

RING JUHENDAJA TOIMUMISE AEG JA KOHT
Segakoor Kadri Keskküla T, K ja N 15.55–17.15
Rahvatants
video
Tiiu Pärnits T  15.30–17.00
R  15.30–20.00
Mai kooli aula