Huviringid

PÄRNU ÜHISGÜMNAASIUMI HUVIALARINGID

RING JUHENDAJA TOIMUMISE AEG JA KOHT
Segakoor Kadri Keskküla T, K ja N 15.55 – 17.15
Ansambel Kadri Keskküla K 8. tund, E ja N pikk vahetund
Vokaaltehnika baaskursus Kadri Keskküla E 17.00 – 18.00
Rahvatants
video
Tiiu Pärnits R  16.00-19.00
Mai kooli aula