Huviringid

PÄRNU ÜHISGÜMNAASIUMI HUVIALARINGID

RING JUHENDAJA TOIMUMISE AEG JA KOHT
Segakoor Kadri Keskküla T, K ja N 15.55 – 17.15
Rahvatants
video
Tiiu Pärnits R  16.00-19.00
Mai kooli aula