Valgerana Spordipäev 2017

Ühisgümnaasium sportis taas Valgerannas.
Reedel, 22. septembri soojal sügishommikul, asusid Pärnu Ühisgümnaasiumi õpilased teele Valgeranda, kus neid oli ees ootamas traditsiooniline spordipäev.
Transpordivahendina eeldati noortelt jalgratast, kuid leidus ka rulatajaid. Rattaga tulijaid oli kõige rohkem just G1 ja G2 klasside seas (kokku 174), abiturientide hulgas oli veel 21 nn „viimset mohikaanlast“, kes jalgratta asemel valisid transpordiks hoopis auto.
Iga gümnaasiumiaste saabus Valgeranda tunniajase vahega. Võistluspäev ise algas kl 10.30 direktsiooni tervitusega G3 klassidele. Sõnavõtuga esines Ühisgümnaasiumi direktor hr Mart Kuuskmann, kes kuulutas kõik gümnaasiumi viimase klassi õpilased abiturientideks. Seejärel jagas huvijuht Merit Reinhold igale klassile kätte lõpusõrmused, millele järgnes abituriendi vande lugemine. Pärast sõnavõtte võis spordipäev täie hooga alata.
Võistlusi oli sel aastal kahe asemel kolm: teatejooks, köievedu ning „uue tulijana“ discgolf. Teatejooksu tiimi pidi kuuluma igast klassist 10 inimest ning tehti ka pooltevahetusi, et kõigil oleksid joostes ikka võrdsed võimalused. Omavahel võistlesid A ja B ning C ja D klassid. Köieveos osalesid igast klassist kuueliikmelised võistkonnad. Paralleelselt köieveoga toimus Valgeranna Seikluspargis discgolfi võistlus, kus igat klassi esindas kolm õpilast.
Kuna iga gümnaasiumiaste võistles eraldi, siis tehti ka punktiarvestus vastavalt sellele. Tulemused kujunesid järgmiselt:
TEATEJOOKS
G1
I koht: b
II koht: a
III koht: d
IV koht: c
G2
I koht: d
II koht: c
III koht: a
IV koht: b
G3
I koht: d
II koht: c
III koht: b
IV koht: a