Rahvusvaheline rohelinna projekt “Our Green Europe Town”

25.–29. märtsil külastasid meie kooli rahvusvahelise keskkonnaprojekti “Our Green Europe Town” partnerriikide – Itaalia, Bulgaaria, Prantsusmaa, Hispaania ja Portugali õpilased ja õpetajad.
Kahe aasta pikkuse “Our Green Europe Town” projekti eesmärk on süvendada õpilaste keskkonnaalaseid teadmisi ja huvi loodusteaduste vastu. Samuti juurutada keskkonnasõbralikku eluviisi noorte igapäevaellu. Meie kool, eesotsas Liis Raal-Virksiga, on projekti koordinaator ja eestvedaja ning seepärast toimus ka partnerkoolide teine kohtumine just siin, Pärnus.
Liis Raal-Virks sõnas, et projektinädala põhieesmärk on Eesti keskkonna ja Pärnule omase arhitektuuri tutvutsamine partnerriikidele. “Loodan väga, et nädalalõpuks on meie partnerid saanud siit uusi teadmisi!” sõnas Virks.
Projektinädal nagu ikka sai alguse kooli, Pärnut ja Eestit tutvustavate loengutega ning lühikese eesti keele tunniga. Kaia Metsaalti ja Marika Ristmäe juhendamisel koostati projekti jaoks plakateid, Ristmäe juhendamisel toimus ka jalajälgedest kalade meisterdamine. Kersti Jürgensoni ja Sarmite Tammekivi eestvedamisel läbisid külalised ka Olev Siinmaa funktsionalistlikku arhitektuuri tutvustava õpperaja ning Kersti Jürgensoni ja Anne-Maarja Tammaruga külastati Tolkuse raba, kus õpiti tundma soo ja rabametsa rolli meie ökosüsteemis ja pärimuskultuuris. Eesti Vabaõhumuuseumis tutvuti talurahvaarhitektuuri ja Tallinna vanalinnas linnaruumi kujunemislooga. Eesti arhitektuurimuuseumi töötoas analüüsiti naise ja mehe rolli eesti arhitektuuriloos ning tutvuti eri ajaperioodide maja- ja korteriplaneeringutega.
Ühisgümnaasiumi erinevad töötoad käsitlesid säästvat arhitektuuri ja taaskasutust. Õpilased rekonstureerisid teisipäeval Olev Siinmaa parki, lisades kavanditele kõik, mis nende meelest vajalik ja oluline. Töötoa eesmärk oli panna noori mõtlema, kuidas muuta lihtne park keskkonnasäästlikuks ja innovaatiliseks, aidates seeläbi kaasa tuleviku rohelinna kujunemisele.
Raal-Virks täheldas, et nädala programmil on ka väga otsene mõju Pärnu linnale: “Siinmaa pargi töötoa tulemused edastame Pärnu linnavalitsusele ja loodame, et linna peaarhitekt neid ka vaatab ja noorte ideed tulevikus teostuseni jõuavad!”
Ka koolisaalis loengu pidanud arhitekt Merili Rosenberg kiitis projekti ja arhitektuuri mooduli ideed ja struktuuri: “See, et noortele on avatud selline arhitektuuri valdkond ja võimalus seda tundma õppida, on väga positiivne.”
Partnerkoolid imetlesid Pärnu linna keskkonnasõbralikku majandamist ja eestlaste suurt keskkonnateadlikkust. Enim pani külalisi imestama see, kui puhtad on meie linnatänavad, ja bulgaarlased hõiskasid, et Pärnu ongi nende meelest juba Euroopa rohelinn.
“Päevad mööduvad väga-väga tegusalt, kuid on ka meeletult põnevad,” muljetas Hispaania kooli kunstiõpetaja Rosa Guill, “loodan, et projekti tulemusena on mu õpilased tulevikus kliimamuutuste ja keskkonna suhtes hoolivamad!” Ka õpilased olid Pärnus veedetud nädalaga rahul ja himustavad Eestit uuesti külastada.

Johanna Roos, G 2.d