Pärnu Ühisgümnaasiumis rahvusvaheline hariduskonverents