Õppekäik Rotermanni kvartalis

18. jaanuaril viibisid arhitektuuri mooduli 10. klassi ja 12.e klassi õpilased Tallinnas õppekäigul. Tutvuti Rotermanni kvartaliga, mis on suurepärane keskkond linnaruumi mõtestamiseks.
Eesti arhitektuurimuuseumi pakutavas töötoas said kõik osalejad endale töövihiku, mis tutvustab kvartalit erinevate teemade kaudu.
Giid, Kadi Kriit, tutvustas arhitektuurimuuseumi ajalugu ja Rotermanni kvartali kujunemist, tutvuti muuseumi püsikollektsiooniga, ning Taiwani arhitektide loominguga.
Töötuba toimus mosaiikrühma meetodil, kus õpilasgrupp jagati kuueks rühmaks ja 30 minuti jooksul töötati läbi töövihiku ülesanded. Selle meetodi eesmärk on panna inimesi linnaruumile rohkem tähelepanu pöörama ning sellest teadlikumad olema. Põhjalik õppevahend tutvustas noortele Rotermanni kvartalit läbi seitsme, linnaruumi seisukohalt, olulise teema, milleks on planeering, ajalugu, vorm ja funktsioon, materjalid ning värvid, disain, inimesed linnas ning maamärgid. Iga rühm tegeles ühe teemaga, mida lõpuks teistele esitleti.
Õpilaste arvamusavaldustest võis lugeda, et paljudele meeldis orienteerumine Rotermanni kvartali hoonete vahel ja erinevate ehitiste leidmine, nende läbi uute materjalidega tutvumine, tutvuda selle linnaosa ajalooga. Noortele meeldis muuseumigiidi töö ja nad arvasid, et selliseks arhitektuuri avastamismänguks võiks rohkem aega olla.
Arhitektuuriga tutvumiseks on parim viis seda oma silmaga lähedalt näha ja tajuda, selleks on õppekäigud parim viis.

Marika Ristmäe, PÜ kunstiõpetaja
Fotod: Kristiina Saag, G1C klassist