Näitused koolihoones 2018

Märtsikuu algusest alates saab meie koolimaja II ja III korruse galeriides näha õpilaste erineva sisuga kunstiloomingut.
Väljas on arhitektuurimooduli 11. klassi taaskasutatavatest materjalidest maketid ja 10. klassi õpilaste sotsiaalteemalised joonistused, G3B klassi Paide linnaväljaku lahenduste nägemused ja 10. klassi eestlaste rännet puudutavad tõsise sisuga plakatid.
Rände teemal on loodud ka Brigita Kasemetsa linoollõiketehnikas graafilised lehed, mis on valminud 11. klassi aastatöö raames. Siim Ristimaa suunab oma aastatöö joonistustega vaataja tähelepanu viiele hävimisohus loomaliigile. Kristiina Saag on oma maalides ühendanud hennamaalitehnika ja Eesti rahvusliku ornamentika – tulemuseks on värvirõõmsad ja ornamenditihedad maalid.
Nii maketid, kui ka rände teemal tööd on osa rahvusvahelisest Erasmus + KA2 projektist „Euroopa värvi pliiatsid. Joonista mulle „üks“ Euroopa“.
Alates 16. aprillist võib II korruse gaelriis nautida kuulsa Prantsuse luuletaja ja kunstniku – Jaques Prévert´i kollaažide reproduktsioone, mis jõudsid Pärnusse Stéphane Claveli vahendusel Prantsuse Instituudist.
J. Prévert viljeles erinevaid kunstiliike – oli selleks siis kino, kirjandus või kollaaž – ja ta armastas öelda, et nad kõik teenivad ühte ideed: konstrueerida uusi maailmu. Tema loomingut on mõjutanud ka lähedased sõprussidemed mitmete maalikunstnike, illustraatorite ja fotograafidega.
J. Prévert´i sõber Pablo Picasso on tema kollaažide kohta öelnud: “Sa ei oska joonistada ega maalida, aga sa oled kunstnik”. Väljapanekut saab näha maikuu lõpuni.
Marika Ristmäe,
Ühisgümnaasiumi kunstiõpetaja