Näitus „Eesti suurvaimud“

Erasmus+ projekti “Crayons de couleurs européens: Dessine-moi “Une” Europe” raames sünnib viie partnerriigi koostööna virtuaalne muuseum, mis tutvustab Itaalia, Eesti, Küprose, Portugali ja Prantsusmaa tuntumaid kultuuriinimesi ja olulisemaid kultuurinähtusi ning ajaloosündmusi.

Näituhttps://yhis.parnu.ee/wp-admin/edit.php?post_type=pagesel „Eesti suurvaimud“ valminud tööd kujutavad Eesti kultuuriloos olulisi kirjandust, muusikat ja kujutavat kunsti esindavaid loojaid.

Õpilased valisid ja uurisid nende jaoks tähtsaimaid Eesti autoreid kirjanduse, kunsti ja meedia tundides. Püüti leida autoreid, kes on enim kõnetanud ühiskonda, võttes julgelt sõna vabaduse, võrdsuse ja sallivuse teemal.

Tööde teostamisel oli oluliseks põhimõtteks paljude õpilaste kaasamine ning mitmete autorite koostöö iga üksikteose valmimisel. Igal õpilasel oli vastutus enda võimalikult hea panuse eest kunstilise lõpplahenduse saavutamiseks. Kaheteistkümnest Eesti kultuuripärandi kandajast pildiseeria on noore põlvkonna austusavaldus Eesti Vabariigi 100. sünniaastal.

Tööd on eksponeeritud koolihoone II korrusel.

Õpilasi juhendasid õpetajad Kersti Jürgenson ja Marika Ristmäe.