Loeng tervisliku toitumisest

10. aprillil käis 11. klassile tervislikust toitumisest rääkimas Tartu Ülikooli arstiteaduskonna õppejõud Alar Veraksitš. Loengu eesmärk oli selgitada tasakaalustatud toitumise seoseid nii raku- kui ka ajutasandil ja ühtlasi anda noortele uusi teadmisi ja suunata neid elustiili mõttes paremate valikute poole.
Loengu sissejuhatuseks oli raku tutvustus ja lisaks väike arutelu Brexiti üle. Kuna tervislik toitumine on üldiselt inimestele tuttav teema, siis ei oodanud keegi poliitilise sisuga vestlust, kuid õppejõud sidus loengu edenedes need kaks omavahel väga arusaadavalt. Järgnevalt iseloomustas Veraksitš selgelt aju ja selle seoseid tajudega ning ühendas sujuvalt ka need aspektid söömisega. Lisaks tuli ajust rääkides täpsemalt juttu ka närvisüsteemist ja jooga heast mõjust selle talitlusele. Õppejõud selgitas sümpaatilise ja parasümpaatilise närvisüsteemi olemust ning selle kohta said ruumis viibivad õpilased kindlasti uusi teadmisi. Loengu viimaseks teemaks oli taimetoitulus. Õppejõud ei olnud sealjuures võtnud kindlat hoiakut lihasööjate, vegetaarlaste ega veganite kohta, vaid seletas objektiivselt lahti nii taimetoitluse head kui ka halvemad küljed.
Kui aeg hakkas lõpule jõudma, tegi Alar Veraksitš loengust üldise kokkuvõtte ja jagas kuulajatele soovitusi, millest jäi eredalt meelde lause: “Hea ja rõõmus tuju aitavad kohaneda, kuid pinged suunavad kapseldumisele.” Õppejõu põhiline sõnum oligi, et kõike tuleb võtta rahulikumalt, ka süüa võib kõike, aga sealjuures mõõdukalt. Hiljem muljeid teistega omavahel arutades selgus, et üldjoontes oli loeng väga meeldiv. Eriti meeldis õpilastele, et mõtted selle teema kohta andis õppejõud edasi vabas vormis vestlusega ja kasutades illustratsioone, mis tegi sisu palju lihtsamini mõistetavaks.

Kendra Rosen G 2.d