Kultuuritöötuba humanitaarainete nädalal 2018

Nagu kõik juba ilmselt praeguseks teavad, on meie koolis kaks väga toredat vahetusõpilast. Mõlemad on väga erinevatest kultuuridest: Ayaka Jaapanist käib 11. klassis ja Amelie Saksmaalt käib 10 klassis. Nad olid nii toredad, et olid Kaileen Umala abiga korraldanud kultuuride kohta käivate müütide töötoa, kus jagasid ka oma kogemusi vahetusaastast. Mõlemad tutvustsid meile oma kodumaad ja kombeid, rääkisid lähemalt oma muredest ja rõõmudest ja sellest, mida nad igatsevad oma kodumaa juures.
Ayaka kodu asub suhteliselt Tokyo lähedal. Kool on kodust 90 minutilise rongisõidu kaugusel. Seega Eestisse jõudnud, oli tema jaoks väga üllatav, et ta jõuab siin kodust kooli ainult 30 minutiga. Jaapani koolis pidi ta kandma koolivormi ja keskendus väga õppimisele sel moel, et klassisiseseid arutelusid ei olnud, ilmselt seetõttu, et klassis õpib 48 õpilast. Koolipäev algasb seal kell 8.50 ja lõppeb kell 16.30, mille järel koristavad õpilased ise klassiruumid. Meie mõistes on koolis väga karmid reeglid.
Amelie on pärit Bonnist. Kohe alguses mainis ta, et tema kodumaal ei jõua bussid kunagi õigeks ajaks ja üldse bussiga liiklemine on suhteliselt kulukas tegevus. Tema koolis käib 800 õpilast ja neil oli väga palju paralleelklasse. Eestisse tuli ta just selleks, et näha rohkem lund. Saksamaal ei saja eriti lund ja kui tulebki lumi maha, siis see sulab ära juba paari päevaga.
Mõlemad tüdrukud olid ettevalmistanud KAHOOTi mängu, millega harisid meid oma kodumaa kohta veelgi: saime teada tavadest, meie jaoks kummalistest seadustest ja nii jaapani kui saksa keelest.
Mõlemad tüdrukud on uskumatult toredad ja saime tänu nendele palju uus ja huvitavaid teadmisi, mis tulevad tulevikus kindlasti kasuks. Loodame, et nad jäävad meie kooliga rahule ega kahetse koju naastes midagi.
7.02.18
Sondra Udu
G 1.d