Keskkonnaalased loengud Erasmus+ projekti raames

10. detsembril pidas koolis loengu Tartu Ülikooli keskonnatervishoiu lektor Hans Orro. Antud loeng toimus õpilastele Erasmus+ projekti “Our Green European Town” raames – projekt näeb ette kõigis partnerkoolides keskkonnaspetsialistide poolt läbiviidavaid tunde ja loenguid. Hans Orro rääkis õhusaastest Eestis ja Pärnus ning selle mõjust inimeste tervisele. Saime teada, et juba lühiajaline õhusaaste tõus tõstab ka surmade arvu (eelkõige krooniliste haigustega inimeste seas), et Pärnus on kõige suurem õhusaaste kesklinna kandis suure liikluse tõttu ja teiselpool jõge ahiküttega majapidamiste suure arvu pärast ja et õhusaastega pidev kokkupuude võib lühendada eluiga suisa viie aasta võrra.