Keeletehnoloogia praktikum G 2. klassidele Pärnu Ühisgümnaasiumis

1. novembril külastas Pärnu Ühisgümnaasiumit Tartu Ülikooli õppejõud Heili Orav, kes viis läbi huvitava keeletehnoloogia praktikumi G 2. klassidele. Praktikum kestis 45 minutit ning selle aja jooksul õppisime, mis üldse on keeletehnoloogia ning miks ja kellel seda vaja läheb. Heili Orav tuvustas meile eesti keele süntesaatorit, erinevaid lehekülgi, kust leida keelenõu kui peaksime kunagi oma õigekirjas kahtlema ning veel väga huvitavaid lehekülgi, mis võivad tulla kasuks meile just lõpukirjandi kirjutamisel. Näiteks saab filosoft.ee-lt abi, kui on vaja sõnu käänata, www.dialoogid.ee arvutiga dialoogi pidada. Just viimane keskkond põhjustas enim elevust.


Tutvusime nii suhtlusagendi, kinoagendi kui ka hambahaldjaga.

Paljud õpilased olid kuulnud ainult Google’i tõlkeprogrami olemasolust, kuid ei teadnudki, et leidub ka teisi masintõlkesüsteeme, mis eesti keelt tõlkida suudavad. Heli Orav tutvustaski meile erinevaid masintõlkesüsteeme, nagu nt Bingi, Tildet ja Tartu ülikooli masintõlkesüsteemi. Pidime eri tekste tõlkida lastes otsustama, milline programon parim, ja minu klass otsustas, et see on Tilde. Heili Orava sõnul olid ka eelnevad klassid olid pidanud Tilde ning Tartu ülikooli süsteeme parimaiks.
Tunni lõpus saime mängida ka erinevaid keelemänge. Nende mängude mängimine tuleb kindlasti kasuks eesti keele õppijale või ka eesti keele rääkijale, et oma sõnavara laiendada, seal saab mängida “Aliast”, harjutada viipekeelt ja sõrmendamist. Huvilised saavad selle leheküljega tutvuda aadressil https://www.keeleressursid.ee/et/keelemangud .

Suur tänu Heili Oravale meeleoluka tunni eest!

Mirjam Holtsmann G 2.c