“Kabli linnukuud” ja “Pärnu jõgi lõhejõgi”

SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse rahastatud projekt “Pärnu Ühisgümnaasiumi õpilaste keskkonnateadlikkuse tõstmine kodukoha loodust tundma õppides”.