Humanitaarainete nädal

13.–17. veebruarini toimunud humanitaarainetenädal täistis kooli omaloomingu ning valimisreklaamidega.
Ainetevahelise lõimimise ja humanitaarainete vastu huvi tõstmise nimel sai seotud kirjalik ja suuline eneseväljendus: õpilased avaldasid muusika-, emakeele- kunsti ja filosoofiatundides oma mõtteid patriotismi ja ilusa keele teemal, panid paberile seosed, mis tekkinud ilukirjandust lugedes ja kontserte üklastades: parimatest töödest seati üles näitus. Hea Konspekti näitusel sai vaadata erinevaid konspekte, koridori seintelt lugeda G2.c klassi parteide valmislubadusi ning sekretäri juurde jätta ainenädala viktoriinivastused. Viktoriini esikolmik oli järgmine: Kärt Kangur, Angela Dulinets G2. c I koht, Julia Laidvee G1.c II koht ja Karmen Saks G3.d.
KUMU ja A.H. Tammsaare majamuuseumi haridusprogrammides osales 41 õpilast, kulud kandsid osavõtjad ise.
Õppetunde külastasid mitme eriala inimesed (vilistlane Mareli Reinhold rääkis sellest, millega puutub kooli lõpetanud inimene kokku kõrgkoolis edasi õppides, ettevõtja Reena Koitla selgitas eraettevõtjaks olemise plusse ja miinuseid, psühholoog Elen Kihl rääkis õpilastele vaimsest tervisest). Psühholoogiahuvilised tegutsesid Psühhobussi töötoas. Raamatukogus sai kuulda õpilaste ja emakeelõpetajate omaloomingut ja sotsiaalainehuvilised osalesid valimissimulatsioonil: G2.c erakonnad pidid oma ideed 10. klassi õpilastele usutavaks tegema: valmistulemused sõltusid just 10. klassi õpilaste häältest (moodulite „Meedia” ja „Inimene ja ühiskond” õpilased ning õppealajuhataja Elve Otsalt, kokku 48 inimest) võitjaks tuli erakond Sirp. Hääled jagunesid järgmiselt: Diktaatorlik vabaerakond 12, Rahvussotsialistid 5, Rahva Erakond 6, Erakond Sirp 19, Eesti Jürikond 6.
Humanitaarainete nädal läks õpetajate hinnangul korda. Ainenädal ei tõsta mitte ainult huvi aine vastu, vaid julgustab õpilasi esinema, oma nime all loomingut avaldama, enda ideede eest seisma ja ühiskonnaelu probleemidele lahendusi otsima.
Omaloomingupärastlõuna ja -tööde näitus on saamas traditsiooniks, õpilaste soov on, et selleks saaks ka valimisdebatt ja viktoriin.