Euroopa Noorte Ettevõtjate Aastalaat. Zürich 28. – 30. märts