Erasmus+ projektipartnerite külastus

11.–15. veebruaril viibisid meie koolis Erasmus+ projekti “Les crayons de couleurs européens: Dessine-moi “Une” Europe” projektipartnerid Prantsusmaalt, Itaaliast, Portugalist ja Küproselt.
Pärnu Ühisgümnaasiumit külastavad õpilased ja õpetajad võeti nagu koolile kombeks vastu kooli tutvustava ringkäigu ja ettekannetega. Nendele järgnesid toredad ja põnevad projektipäevad, mille jooksul tutvustati külalistele eesti kultuuri. Niisamuti tutvusid meie õpilased Itaalia, Prantsusmaa, Küprose ja Portugali kultuuride ja traditsioonidega. Koos ette võetud mängude, presentatsioonide ja lõbusate koosolemiste ning tegevuste läbiv teema oli taas vabadus, võrdsus ja sallivus.
Projektipäevade vältel said kõige enam tähelepanu eesti kirjanduse esindajad, nagu Lydia Koidula, Friedrich Reinhold Kreutzwald, Eduard Vilde, Juhan Liiv, Kristiina Ehin, kunsti esindajad Eduard Wiiralt, Prit Pärn ja Jüri Arrak ning laulu- ja tantsupidude traditsioon. Õpetajate Kadri Keskküla ja Marika Ristmäe juhendamisel toimusid tantsu-, laulu- ja kunstitöötoad, mis külalisi vaimustasid. Koos kooli segakooriga lindistati Alo Mattiiseni laul „Isamaa ilu hoieldes“, mille lõppversiooni viimane osa kõlab eesti, kreeka, itaalia, portugali ja prantsuse keeles. Kõik projektis osalejad läbisid Kersti Jürgensoni juhendusel ja Marika Ristmäe kujundatud kaardi abil eri kultuuride mõjusid kajastava aaretejahi raja Pärnus, tutvusid Tallinna vanalinna ja lauluväljakuga (kus juba linti lauldule salveststi pilt Elika Lauri ja Kadri Keskküla juhendusel), õpetajad külastasid Marika Ristmäe ja Kersti Jürgensoniga jääs mereranda, Tiina Saaritsa ja Kersti Jürgensoniga võeti osa Pärnu muuseumi giidituurist gurmaanidele. Kõikide tegevuste eesmärk on aidata mõista, et Euroopana seovad meid ühised väärtused ning meie kultuurid on omavahel vastastikku mõjutatud olnud juba aastasadu. Kahe eelmise projektiaasta jooksul uuritud autorite kohta valmis Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva auks 12 kultuuritegelasest koosnev pildiseeria. Õpilasi juhendasid õpetajad Kersti Jürgenson ja Marika Ristmäe. Neljapäeval vaadati üheskoos filmi “Laulev revolutsioon”, mille järel Kersti Jürgensoni, Tiina Saaritsa ja Liis-Raal Virksi juhendatud töötoas filmi üle arutleti, sidudes seda taas vabaduse, võrdsuse ja sallivuse teemaga. Projekti lõpuks valmib virtuaalne muuseum, kuhu pannakse üles viie partnerriigi õpilaste tööd.
Reedel tutvustasid teiste riikide esindajad oma kultuuri suurkujusid ning seekordse projektinädala lõpetas kooli aulas toimunud kultuuride õhtu, kus kõik õpilased ja õpetajad tutvustasid oma riigile omaseid rahvatantse (kus kõigil oli võimalik jalga keerutada) ja hõrgutavaid suupisteid. Suurt elevust tekitas Tiiu Pärnitsa juhendatud kooli rahvatantsurühm, kes üllatusena külalistele esines ja peomeeleolu tekitas. Tiiu Pärnits selgitas rahvatantsude tähendust ja sõnumit. Mõnusa atmosfääriga peoõhtu ja põnevad projektipäevad lõpetas disko.

Johanna Roos, Kersti Jürgenson