Erasmus+ projekti „Education au patrimoine via les parcours de santé” raames lähetus Sloveenias

6.-12. novembril viibis meie kooli delegatsioon Erasmus+ projekti „Education au patrimoine via les parcours de santé” raames lähetusel Sloveenias Krško linnas.
Projekti eesmärgiks on õpetajate ja õpilaste digipädevuste arendamine, digivahendite parem integreerimine õppetöösse ning GPS-süsteemi abil kasutatavate õppe- ja terviseradade loomine kõikidesse partnerkoolide linnadesse ja/või regioonidesse.
Projektilähetusel osalesid õpetajatest haridustehnoloog Kaia Metsaalt, inglise keele õpetaja Kadri Kõrre, kehalise kasvatuse õpetaja Inga Drobet, infojuht Raivo Annusver ja arendusjuht ning prantsuse keele õpetaja Liis Raal-Virks; õpilastest osalesid Brita Tõnisson, Kristiina Saag, Ilona Niit, Eerik Hannus ja Kertu Jürima.