Brackmanni valgusfestival

Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium algatas sel sügisel huvitava valgusprojekti, et pöörata tähelepanu kunagisele Pärnu linnapeale Oskar Brackmannile, tänu kellele pandi alus kuurordi ja parkide arendamisele ning tänu kellele võeti esimese Eesti linnana tänavate gaasivalgustuse asemel kasutusele elektrivalgus. Oskar Brackmanni sünnist möödus 10. oktoobril 175 aastat. Ta oli Pärnu linnapea 37 aastat: aastatel 1879–1915, 1918.
Juba 31. augustil toimus Sütevakas töötuba, kuhu tulid linna koolidest kokku kunstiõpetajad ja 3–4 liikmelised õpilaste töögrupid. Meie kooli esindasid õpilased Nele Saks, Hanna Andla, Cristin Aring ja Killu Allik, G 2.b klassist. Töötoa eesmärk oli jõuda kavandite ja konkreetsete valguslahendusteni. Õpilastele tutvustati O. Brackmanni elu ja tegevust, firma Adam Decolighti valguslahendusi ja disaineritööd.
Samal päeval vaadati üle pargiruum, jagati igale koolile kaunistatav puu ja joonistati mitu kavandit, millest iga rühm valis välja parima ning tutvustas seda ka kohalolijatele. Meie kooli noorterühma ideeks oli näidata O. Brackmanni väikesena poisina kiikumas. Puu ülaossa kavandati valgustatud aknad ja ümmargused, õunu meenutavad valguslambid.
Septembris valiti tehniliste ekspertide kaasabil sobivad kavandid välja. Valguslahendustele vajalikud aluskarkassid puudele aitas valmis ehitada Endla teatri meeskond ja valguslambid pani üles kohalik elektrifirma.
O. Brackmanni parki saab tuledes näha 12. oktoobrist 12. novembrini.
Marika Ristmäe, PÜG kunstiõpetaja