Birute Klaas-Lang haaras õpilased keelepoliitika arutelusse

15. aprillil pidas meie koolis loeng-seminari eesti keeleteadlane ja Tartu Ülikooli õppejõud Birute Klaas-Lang, juhtides õpilaste tähelepanu keelepoliitikale, selle tähendusele ja olulisusele.
G 2. ja G 3. klassidele toimunud huvitav loeng andis õpilastele aimu, milline on Eesti keeleline taust, kuidas on keel seotud poliitikaga, mis keelt ohustab ja kuidas on keeleprobleemid seotud ühiskonnas aktuaalsete teemade ja sündmustega, nagu Eesti Riigikogu valimised või Brexit. Õpilastele eesti keele erilisuse ja olulisuse selgitamiseks illustreerisid keeleteadlase põnevat juttu statistikaameti andmed ja tabelid, mis näitasid eesti keele tähtsust ka maailmapildis.
Samuti innustas Birute Klaas-Lang õpilasi mõtlema, kuidas eesti keelt säilitada ja neid, kel eesti keel pole emakeel, eesti keelt õppima motiveerida. Selleks tegi õppejõud õpilastega rühmatööd, kus noored pidid kümne minuti jooksul välja mõtlema tõhusa(d) viisi(d). Õpilaste paljude heade mõtete ja väga aktiivse arutelu keskel jäi ühes rühmas kõlama idee muuta kõik lasteaiad eestikeelseks ja kaotada venekeelsed lasteaiad. “Lapsed on altid uusi asju õppima ja nad omandavad uut keelt ka kiiremini,” avaldas arvamust üks õpilane. Et Eestis on piirkondi (näiteks Ida-Virumaa), kust eestikeelne elanikkond välja rändab, pakkus teine rühm välja idee korraldada eri emakeelega inimeste ühisüritusi, nagu neid tehakse Valgas ja Valkas. Üks venekeelse emakeelega õpilastest ütles, et tema oskab eesti keelt tänu sellele, et tema vanemad olid teda sundinud seda õppima, selgitades, et muidu ei saa ta eesti ühiskonnas hakkama.
Birute Klaas-Lang kiitis õpilaste huvitavaid ideid ja keele elushoidmise indu ning kutsus kõiki Tartu Ülikooli õppima. Õpilaste arvates on tänuväärne, et kooli külastavad Tartu ülikooli õppejõud, sest see laiendab nende silmaringi: tutvustab erinevaid erialasid, õpilased saavad teada, mida ja kuidas seal õpitakse ning loomulikult on hea vaheldus tavapärasele õppetööle.

Johanna Roos G 2.d