Arhitektuuriõpilased Maaülikooliga tutvumas

Maaülikoolis õpetatavat maastikuarhitektuuri võib pidada kindlasti üheks tuleviku erialaks, millest parema ettekujutuse andis 30. septembril 11. ja 12. klassi noortele korraldatud õppekäik.
Õpilasi võttis vastu õppejõud Kadri Maikov, kelle juhtimise all said õpilased tegutseda huvitava õppeülesandega. Töötati kahe suure grupina ja esitati maketina enda nägemus ideaalsest linnaruumist. Mõlema grupi esindajad, kelleks olid Kevin Kubilius ja Reigo Raal, selgitasid ning põhjendasid oma meeskonna töö tulemust ja tutvustasid planeeringu visiooni, vastasid õppejõu arvukatele küsimustele.
Õppejõud K. Maikovi mängulise ülesande juures räägiti peamistest olulistest ja tõsistest teemadest linnaruumis: teed, piirkonnad, maamärgid ja fookuspunktid, samuti piirid ja ääred. Kõik grupiliikmed said end mõelda erinevate sotsiaalsete gruppide esindajate rollidesse ning näha linnaplaneeringut nende pilgu läbi. Mõttes kehastuti näiteks lastega noorpaariks, pensionärideks, teismelisteks, poliitikuteks, turistideks või linna vee- ja gaasitorustike paigaldajateks.
Noortele jagas kasulikku infot maastikuarhitektuuri erialal õppimise ja EMÜSis tegutsemise kohta PÜ vilistlane, Ragne Nikkel. Ta kommenteeris õpilastöid ja andis vastuseid küsimustele, koos tutvuti Maaülikooli linnakuga juba sügisvärvilises Tartus. Täname õppekäiku rahastanud linna üldhariduse peaspetsialisti,V. Laubet.
Õppekäigu korraldaja õp. M. Ristmäe