SISSEASTUJALE

Hea sisseastuja,
kui sa kutset ei saanud, siis oled ootejärjekorras tekkinud pingerea alusel. Vabade kohtade tekkimisel võtame sinuga ühendust pärast 10. maid.
  • Õpilasi, kellel on tunnistusel õppeaasta kokkuvõtvate hinnete hulgas puudulikke hindeid, vastuvõtutingimuste kohaselt kooli vastu ei võeta.
  • Avaldusi gümnaasiumi astumiseks võetakse õpilaskandidaatidelt vastu vahetult pärast põhikooli lõpetamist kuni 19. juunini. Sisseastumisavalduse palume esitada elektrooniliselt sisseastumise infosüsteemi SAIS keskkonnas. Vajadusel võetakse paberkandjal sisseastumisavaldusi vastu 15. juuni kuni 19. juuni 2020 kell 09.00-12.00 kooli kantseleis.
Jälgi infot kodulehel!

Võistluse „Pärnumaa parim õpilasfirma 2020” parima tulemuse saavutas Pärnu Ühisgümnaasiumi ÕF