Infotund 21.02.2017

TÄNAME:
• Täname kõiki humanitaarainete õpetajaid väga huvitava, mitmekülgse ja sisutiheda ainenädala eest!
• Üleriigilisel füüsikavõistlusel „Kajakas“ olid meie kooli õpilastest parimad järgmised õpilased:
12. klasside arvestuses olid parimad:
Silver Orissaar – 63.k.
Karl-Erik Vohu – 269.k.
Jürgen Raagmaa – 270.k.
11. klasside arvestuses oli parim:
Raigo Tšetšin – 143.k.
10. klasside arvestuses oli parim:
Jaagup Lasn – 346.k.
Juhendas õp. Meeri Rebane. Tänud!
• 10. veebruaril toimus ühiskonnaõpetuse olümpiaadi piirkonnavoor, kus osalesid ka meie õpilased:
Adeele Zagurski, G3b, linna arvestuses 6. koht, maakondlikus arvestuses 9. koht Heleri Sepp, g3d, linnas 9. koht, maakonnas 12. koht
Veel osalesid:
Carl Deion Jõekallas, g3d
Carl-Robert Miil, g3c
Sille Altpuu, g3d
Karmen Saks, g3d
Juhendas õp. Peedu Sula. Täname!
TEATED:
• 2. märtsil kell 10-16 on aula hõivatud, seal toimub äri-ideede alane koolitus „Bright Minds“.
• 6. märtsil kell 10.00-10.45 on aulas „Vanemuise“ draamatund.
• 5.-11. märtsil on meie kooli meeskond Erasmus+ projekti „Les Crayons de Couleurs européens. Dessine-moi „Une“ Europe“ raames lähetusel Prantsusmaal Bayonne’is. Meeskonda kuuluvad õpetajad Stéphane Clavel, Marika Ristmäe ja Sarmite Tammekivi ning õpilased Ave Eisenschmidt, Kätlin Strikholm, Jana Liivrand ja Mari-Liis Paasma.
• 11.-18. märtsil võõrustame sama projekti raames Itaalia delegatsiooni, kuhu kuuluvad kaks õpetajat ja neli õpilast.
• 13.-14. märtsil toimub meie koolis Tartu Ülikooli koolitus.
• 15. märtsil on G3 klassidel eesti keele proovieksam.

Infotund 14.02.2017

TÄNAME:
• Täname kõiki õpetajaid ja õpilasi, kes aitasid läbi viia võõrkeeltenädalat! Eraldi suur aitäh õpetajatele Sarmite Tammekivile ja Irina Oadile 9. veebruaril toimunud üleriigilise festivali „Vene laul“ läbiviimise eest!
Meie kooli õpilane Toomas Tankler püstitas vasaraheites Pärnu juunioride rekordi. Palju õnne!
• Üleriigilisel õpilasfirmade laadal läks väga hästi meie kooli poistel Rait Väikol, Karl-Kristjan Lainelal ja Raigo Tšetšinil, kelle firma WoodsUp sai Estonian Business Schooli eriauhinna.
Palju õnne! Juhendas õpetaja Mari Suurväli. Täname!
TEATED:
• 20. veebruaril kell 11.50 saab aulas tutvuda programmiga „Euroopa vabatahtlik teenistus“ ja selle võimalustega.
• 21. veebruaril algab uus periood ning kehtima hakkab ka uus tunniplaan.
• 21. kell 13.00 toimuvad ruumides 309, 310 ja 311 sisseastumiskatsed.
• 21. veebruaril kell 14.00 toimuvad vestlused „4-5-liste“ ja olümpiaadidel edukate õpilastega. Ajagraafikud avaldame peagi kodulehel!
Tunnid kestavad 35 minutit järgmise ajakava järgi:
1. 8.15-8.50
2. 8.55-9.30
3. 9.40-10.15
4. 10.35-11.10
5. 11.30-12.05
6. 12.15-12.50
7. 12.55-13.30
8. 13.35-14.00
• 23. veebruaril tähistame koolis Eesti Vabariigi aastapäeva. Toimub viis 40-minutilist tundi järgmise ajakava alusel:
1.tund – 8.15-8.55
2.tund – 9.00-9.40
3.tund – 9.50-10.30
4.tund – 10.45-11.25
5.tund – 11.40-12.20
Aktused toimuvad aulas järgmistel aegadel:
Kell 9.50 – G1 klassid
Kell 10.45 – G2, G3 klassid
Pärast koolitunde osaleb koolipere pidulikul rongkäigul. Kogunemine koolimaja ees kell 12.15!

Pärnu linna koolinoorte meistrivõistlused võrkpallis 2017.

Pärnu Ühisgümnaasium Neiud II koht
vp2017t
Võistkonnas mängisid:
Heleri Sepp
Jete-Mari Külmhallik
Triin Liivaru
Karolin Pröhid
Anu Kivilo
Iris Abdullajev
õpetaja Inga Drobet

Infotund 07.02.2017

TÄNAME:
• Täname kõiki, kes aitasid linna ja maakonna 9. klasside õpilastele tutvustada õppimisvõimalusi meie koolis. Eraldi suur aitäh meie õpilastele – Raido Ott, Darren Priks, Klaid Hännile, Marti Lint, Kadi Raudsepp, Uku Põllu, Vesse Põllu ja Eerik Hannus!
• Aitäh prantsuse keele õpetajale Stéphane Clavelile ja prantslasest kokale Bertrand Horreaux’le huvitavate ja meeleolukate prantsuse keele ja kultuuri vahetundide eest 6. veebruaril!
• Kätlin Strikholm ja Angela Dulinets, kellel läks väga hästi saksa keele piirkondlikul olümpiaadil, said kutse ka üleriigilisele olümpiaadile. Edu!
• Inglise keele olümpiaadi Pärnu linna ja maakonna piirkonnavoorus olid tublimad järgmised õpilased:
10. klasside arvestuses:
5.-7. koht – Marge Krahv (õp. Anne-Maarja Tammaru)
5.-7. koht – Anabella Produvnov (õp. Anne-Maarja Tammaru)
9.-10. koht – Indrek Lilletai (õp. Anne-Maarja Tammaru)
11. klasside arvestuses:
6.-7. koht – Killu Allik (õp. Reet Ojasoo)
12. klasside arvestuses:
11. koht – Simon Laud (Õp. Elle Kera)
TEATED:
• 6.-10. veebruaril on koolis võõrkeeltenädal.
• 8. veebruariks peavad G1 klasside õpilased kinnitama oma aastatöö teemavaldkonna.
• 8. veebruaril viivad Eesti Maaülikooli lektorid ja magistrandid läbi loengu ning füüsikapraktikumi:
Kell 11.05 – aulas G3D, G3E, G1A ja teadusmooduli õpilastele vesiehituse ja vesikaitse eriala tutvustus
Kell 12.15 – füüsikaklassis G1A ja teadusmooduli õpilastele õppeprogramm vee-energiast ja hüdroelektrijaamadest
• 8. veebruaril 6.-7. tunni ajal on aulas „Vene laulu“ proovid.
• 9. veebruaril kell 13 toimub aulas Vene romansi konkurss.
• 10. veebruaril kell 15 toimub ruumis 323 viktoriinisarja „Tark mees taskus“ voor.
• 13.-17. veebruaril on koolis humanitaarainete nädal.
• 16. veebruaril kell 14 on ruumis 139 spordimälumäng „Bumerang“.
• 23. veebruaril tähistame koolis Eesti Vabariigi aastapäeva. Toimub viis 40-minutilist tundi järgmise ajakava alusel:
1.tund – 8.15-8.55
2.tund – 9.00-9.40
3.tund – 9.50-10.30
4.tund – 10.45-11.25
5.tund – 11.40-12.20
Aktused toimuvad aulas järgmistel aegadel:
Kell 9.50 – G1 klassid
Kell 10.45 – G2, G3 klassid
Pärast koolitunde osaleb koolipere pidulikul rongkäigul. Kogunemine koolimaja ees kell 12.15!