Infotund 27.09.2016

Tänud:
• Täname 26. septembri keelevahetundide läbiviijaid. Islandi keelt õpetas kooliperele õpetaja Kadri Kõrre. Korea keelt õpetas G3D õpilane Janely Sakala. Läti keelt õpetas õpetaja Sarmite Tammekivi.
Tänud ka keelevahetundide organiseerijale Kadri Kõrrele!
Aitäh!
Teated:
• 28. septembril kell 7.45 annavad G1 klasside õpilased rebasevande.
• 28. septembril kell 14-16 toimuvad meie koolis „Teadlaste Öö“ raames põnevad üritused (töötoad, võistlused meeskonniti).
• 29.-30. septembril on koolis rebasepäevad. Rebasepidu toimub 30. septembril kell 19.
•  3. oktoobriks tuleb G2 klasside õpilastel kinnitada aastatöö teema.
• 3. oktoobril kell 11.50 tutvustab end saalis OÜ Autosõit, kes räägib lähemalt sõidukijuhi koolitusest.
• 4. oktoobril on koolis lühendatud tunnid. Kell 14.00 algab arvutikoolitus kogu õpetajaskonnale, kell 15.00 järgneb koolitus võõrkeeleõpetajatele.
Eelnevalt toimuvad 40-minutilised tunnid järgmise ajakava alusel:
1.    tund – 8.15-8.55
2.    tund – 9.00-9.40
3.    tund – 9.50-10.30
4.    tund – 10.45-11.25
5.    tund – 11.40-12.20
6.    tund – 12.35-13.15
7.    tund – 13.20-14.00

• 5. oktoobril tähistame koolis õpetajate päeva. Toimub kuus tundi, tunni pikkuseks 40 minutit.

Infotund 20.09.2016

Tänud:
•    Täname kehalise kasvatuse õpetajaid Inga Drobetit ja Mehis Merilainet vahva „Meremiili jooksu“ ja meeleoluka spordipäeva korraldamise eest! Täname ka kõiki klassijuhatajaid ja teisi abilisi!

Teated:
•    21. septembril, teevad kehalise kasvatuse õpetajad kokkuvõtte „Meremiili jooksust“ ja Valgeranna spordipäevast. Kogunemine aulas järgmistel kellaaegadel:
9.55 – G3 klassid
11.00 – G2 klassid
11.50 – G1 klassid
•    26. septembril toimuvad kabinetis 302 Euroopa keeltepäeva raames keelevahetunnid (pärast 3.-5. tundi). Olulisemaid väljendeid saab õppida läti ja islandi keeles! Lisaks toimub veel ka korea keele vahetund!
•    26. septembril kell 18.00 toimub kooli saalis lastevanemate üldkoosolek. Järgnevad klassikoosolekud.
•    28. septembril kell 7.45 annavad G1 klasside õpilased rebasevande.
•    28. septembril kell 14-16 toimuvad meie koolis „Teadlaste Öö“ raames põnevad üritused (töötoad, võistlused meeskonniti).
•    29.-30. septembril on koolis rebasepäevad. Rebasepidu toimub 30. septembril kell 19.
•    4. oktoobril on koolis lühendatud tunnid. Kell 14.00 algab arvutikoolitus kogu õpetajaskonnale, kell 15.00 järgneb koolitus võõrkeeleõpetajatele.
Eelnevalt toimuvad 40-minutilised tunnid järgmise ajakava alusel:
1.    tund – 8.15-8.55
2.    tund – 9.00-9.40
3.    tund – 9.50-10.30
4.    tund – 10.45-11.25
5.    tund – 11.40-12.20
6.    tund – 12.35-13.15
7.    tund – 13.20-14.00

Lastevanemate üldkoosolek

Lastevanemate üldkoosolek toimub 26. septembril algusega 18.00 kooli aulas.
Järgnevad klassikooslekud:
1a    õp K. Pahk                                kab 322
1b    õp M. Merilaine/I. Drobet          kab 324
1c    õp K. Kõrre                               kab 227
1d    õp R. Ojasoo                            kab 306
2a    õp S. Tammekivi                      kab 309
2b    õp M. Tuul                               kab 212
2c    õp M. Õige                               kab 211
2d    õp I. Oad                                 kab 210
3a    õp Ü. Otskivi                            kab 213
3b    õp K. Piiskop                            kab 323
3c    õp Õ. Kukk                               kab 228
3d    õp K. Jürgenson                        kab 229
3e    õp A.-M. Tammaru                   kab 321

Infotund 06.09.2016

Teated:
•    13. septembril kell 13.00 (G1 klasside õpilaste start on kell 13.00; G2-l kell 13.45 ja G3-l kell 14.39!) toimub „Meremiili jooks“. Enne seda toimuvad lühendatud tunnid (pikkusega 30 minutit) järgmise ajakava järgi:
1. tund – 8.15-8.45
2. tund – 8.50-9.20
3. tund – 9.30-10.00
4. tund – 10.15-10.45
5. tund – 11.00-11.30
6. tund – 11.45-12.15
7. tund – 12.25-12.55
8. tund – 13.00-13.30
•    14. septembril kell 8.00 toimub koolitöötajatele tuleohutuskoolitus ruumis 139. Õpilased tulevad kooli II tunniks (kell 09.05)!
•    15. septembril on kooli spordi- ja matkapäev Valgerannas. Tavapärast õppetööd ei toimu. Stardipunkt on Premium 7 tankla juures, stardiajad järgmised:
Kell 10 – G3 klassid
Kell 11 – G2 klassid
Kell 12 – G1 klassid
•    16. septembril kell 11.50 toimub aulas abiturientidele pidulik lõpusõrmuste üleandmine.
•    26. septembril kell 18.00 toimub kooli saalis lastevanemate üldkoosolek. Järgnevad klassikoosolekud.
•    28. septembril kell 14-16 toimuvad meie koolis „Teadlaste Öö“ raames põnevad üritused.
•    29.-30. septembril on koolis rebasepäevad.

RAHVUSVAHELISTE PROJEKTIDE MEESKOND OTSIB UUSI LIIKMEID

RAHVUSVAHELISTE PROJEKTIDE MEESKOND OTSIB UUSI LIIKMEID (eelkõige G1 ja G2 õpilaste seast). Huvi korral anna osalemissoovist teada hiljemalt 9. septembriks kooli arendusjuht Liis Raal-Virksile meiliaadressil liisr@yhis.parnu.ee.
Loe projektidest lähemalt siit: LINK
Loe ka rahvusvahelistes projektides osalemise tingimustest ja reeglitest siit: LINK