Infoleht 29.01.2013

Pärnumaa gümnaasiumiõpilaste mälumängus “Meediamull 2013” saavutas I koha meie kooli
võistkond koosseisus:
Reemet Okas G3C
Karl Mäe G3C
Karl Jürgenstein G3C
Kätlin Karama G3B
Liisi Heinmets G3B

Täname õpetaja Kait Vesikut.

24.01.13 toimus Pärnu Spordihallis vabariiklik “Osavaim korvpallur” festival. Meie kool oli esindatud 6.-7.klassi tütarlaste ja poiste võistkonnaga. 22 kooli hulgas saavutas tüdrukute võistkond koosseisus Mariann Pirn, Maribel Pirn, Angela Krimm ja Meeli Kaasikoja 4. koha ja poisid 15. koha koosseisus Sander Lepik, Andero Karuks, Otto Gustavson, Jürgen Lohu. Kooli lõplik koht oli 13.
Õpetajad H. Kommussaar, R. Tshaikovski, A. Vanatalu.

28.01.13 võitsid Pärnu linna korvpalli meistrivõistlustel Ühisgümnaasiumi 10.-12. klassi tüdrukud karika ja kuldmedalid. Võistkonnas mängisid: Kelly Solovjov, Karmel Kostabi, Merili Andla, Getlin Rohtla, Jane Grandberg, Mirjam Tjulkin, Janeli Voll, Heleri Alliksoo, Sandra Paulberg.
Õpetajad R. Tshaikovski, H. Kommussaar.

19. jaanuaril toimus matemaatikaolümpiaadi piirkonnavoor. Meie koolist olid edukamad
7. klasside arvestuses Brandon Loorits, kes saavutas 6. koha (õp. Katrin Vunk) 10. klasside arvestuses sai 7. koha Egle Truumann (õp. Katrin Vunk) 12. klasside arvestuses saavutas 7. koha Martin Maasik. Õpetas Aili Karjane 11. koha said Ats Poopuu 5. klassist (õp. Kai Mitt) ja Otto Gustavson 6. klassist (õp. Maimo Sommer). 13. kohale tuli Kevin Post 8.klassist (õp. Ülle Kimber).

26. jaanuaril toimunud füüsikaolümpiaadil olid tublid 8. klassi õpilased Mihkel Annusver – 4. koht ja Kevin Post – 9. koht.
Juhendas õpetaja Rein Karjane.

Meie sisekorra eeskirjade järgi ei ole õpilastel tunnis mobiiltelefonide kasutamine lubatud. Telefon on lülitatud välja või hääletu peale ja ei ole tunni ajal laua peal.

• 5. veebruaril tutvustatakse G3 klasside õpilastele õppimisvõimalusi Pärnu Saksa Tehnoloogiakoolis ja tööturu hetkeolukorda.

• Õpilased, täitke liikluseeskirju! Spordihoonesse minekul tuleb tänav ületada selleks ettenähtud kohas!

Infoleht 22.01.2013

•  12. jaanuaril toimus keemiaolümpiaadi piirkonnavoor. Meie õpilaste tulemused olid järgmised:
* 8.klass – 1. koht Kevin Post, 12. koht Mihkel Annusver, 13. koht Simoone Mumma
* 9. klass – 8.koht Amanda Poopuu
* G1 klass – 3.koht Egle Truuman, 9.koht Jörgen Vanamõisa
* G2 klass – 5. koht Karl Rene Kõlvart
* G3 klass – 4.koht Martin Maasik, 5.koht Anna Pertel
Kool tänab õpilaste juhendajat õpetajat Ly Kuprit.
• 19. jaanuaril toimunud linna kunstikonkursil saavutas 2. koha Kelly Künnapas 8. klassist.
Täname juhendajat õpetajat Marika Ristmäed.

Mobiilsete rakenduste praktiline kursus

Oma alal läbi löönud pärnakad Martin Veeris ja Tarmo Protsin (TapTapSoft – http://taptapsoft.com/) viivad läbi EAS ja ESF toel mobiilsete (iOS) rakenduste kursuse,
Info ja registreerimine:
http://www.pc.ut.ee/et/ioskursus.
PLAKAT

Infoleht 15.01.2013

– Kool tänab õpetaja Marge Kurmi, kelle õpilased (August Vesik, Kevin Post, Mihkel Annusver, Karl Jürgenstein) on kutsutud 10.-12. mai 2013 geograafiaolümpiaadi lõppvooru Rakveres. Pärnu linnast on sinna kokku kutsutud 7 õpilast, kellest 4 on meie kooli õpilased.
21. jaanuaril, esmaspäeval, kell 10.50 toimub 8.-11. klassi õpilastele aulas seminar „Autoriõigus omab tähtsust“.
15. märts kell 13-15 toimuvad katsed 10. klassi astumiseks.
15. märtsi hommikul toimub gümnaasiumile teine avalik loeng. Räägib meie vilistlane Merike Saarmann.

Päikeserohket jaanuarinädalat!

Ühise Solistikas

Algab registreerumine aprillis toimuvale Ühise Solistikale! Anna oma osalemissoovist teada muusikaõpetajale 31. jaanuariks!