Infoleht 30.10.2012

23. – 24. oktoober toimusid meie koolis üleriigilised robootika- ja tehnoloogiapäevad 7.-9. klasside õpilastele. Meie kooli õpilased (Mihkel Annusver, Kevin Post, Klaid Hännile, Martin-Erik Ilus, Sander Sihver, Elizaveta Jasnova, Amanda Poopuu, Kevin Lepp, Kauri-Siim Karula ja Aleksandr Marks) saavutasid piirkondlikult 1. – 2. koha. Täname ringijuhti Karl-Martin Miili ja õpetajaid Andi Riismaad ja Tõnis Nõukast.
1. avalik loeng toimub 9. novembril kell 9.50-10.35 kooli aulas gümnaasiumiklassidele. Lektoriks on Küllo Arjakas, kes räägib teemal „Eesti ajaloo murdepunkte 19. saj II poolest kuni 21. saj. alguseni”.
•Järgmine kinoklubi toimub 13. novembril kell 14.40 ruumis 119. Filmiks Almodovari film „Volver”.
16. novembril on kooli aastapäev. Seoses sellega toimuvad koolipäeva keskel pidulikud aktused:
08.50 – 1.-4. klass
10.50 – 5.-8. klass
11.55 – 9.-12. klass
Pärast aktusi jätkuvad tunnid tavapäraselt.
Palume kooliperel riietuda sel päeval pidulikult!
22. novembril on G2-klassid Töövarjupäeval. Õpilased, kes antud üritusel ei osale, peavad olema koolis.

Kaunist teist koolisemestrit!

Infoleht 16.10.2012

9. oktoobril viibisid koolis HM esindaja pr. Lepasaar ja mitmete välisriikide kooliinimesed, kes tutvusid HEV õpilaste töökorraldusega meie koolis. Täname õp Anu Krinalit ettekande ja õp Veronika Uusnat tõlkija töö eest.
-9.- 14. oktoobril olid meie kooli õpetajad Peedu Sula, Laura Arum, Marika Ristmäe ja Liis Raal-Virks välislähetusel Norras Comenius Regio projekti raames. Norras tutvuti koolide ning koolikorraldusega ja e-õppe võimalustega erinevates koolitundides. Lisaks tekkisid kontaktid ja koostöö norra ja eesti õpetajate vahel. Koostöö viljaks on erinevad plaanitavad ja juba algatatud projektid, millest saab rohkem teada 25. aprillil toimuval eesti ja norra õpetajaid kaasaval konverentsil Strandis.
-Reedel, 19. oktoobril toimuvad 30-minutilised tunnid. Põhikoolis 5 tundi, 6. tund on klassijuhataja tund. Gümnaasiumis toimub ka 6. ainetund.
-Vaheajal toimuvad meie koolis vabariiklikud robootika- ja tehnoloogiapäevad. Meie õpilastele lisaks osalevad õppurid Lääne-Eesti koolidest.

Kaunist algavat koolivaheaega!

Infoleht 09.10.2012

• Haridusprojektide taolusi 2013 esimeseks poolaastaks saab esitada 31.oktoobrini
• Noorsooprojektide taotlusi 2013 aastaks saab esitada 1. novembrini
•Teisipäeval, 2. oktoobril olid meil külas Vaasa põhikoolide direktorid. Otsustati jätkata meie kooli ja Vaasa põhikoolide vahelist kunsti-, muusika- ja rahvatantsualast koostööd.
•Avaldame tänu 7.klassi rahvatantsurühmale ja juhendaja õpetaja R.Juurikale ning abiturient Toomas-Matthias Kokk´ale kes esinesid Vaasa koolide direltoritele.
•Sel nädalal viibivad Norras õpetajad Liis Raal-Virks, Peedu Sula, Marika Ristmäe ja Laura Arum, kes osalevad Pärnu linna ja Norra Buskerudi maakonna koole ja regioone ühendavas koostööprojektis „Collaborative learning in the Age of 2.0”. Lisaks Ühisgümnaasiumile osalevad projektis Raeküla kool ja Hansagümnaasium. Projekti koordineerib Katrin Uutsalu Pärnu linnavalitsusest.
•9. oktoobril viibisid koolis HM esindaja pr. Lepasaar ja mitmete välisriikide kooliinimesed, kes tutvuvad HEV õpilaste töökorraldusega meie koolis.
•ÕE laagris Jõulumäel valiti ÕE presidendiks Mirjam Tjulkin, asepresidentideks Sandra Kaldasaun ja Kelli Pullisaar
•Kolmapäeval 10.50 toimub saalis näidisväitlus. Oodatakse 9.-12. klasside õpilasi.
•Õnnitleme õpioskuste olümpiaadi võistkonda
Karin Kristin Oppe
Otto Gustavson
Annabel Mõtus
Kädi Peterson
Oskar Imre Saik
ning õpetajaid A. Krinalit ja M. Rahtmat linnavoorus saavutatud 3. koha puhul!

Suurbritannia suursaadik väisas ühisgümnaasiumi

Reedel, 5. oktoobril külastas Pärnu ühisgümnaasiumi Ühendkuningriikide suursaadik härra Chris Holtby, kelle visiidi organiseeris ühisgümnaasiumi vilistlane, riigikogu saadik Pärnumaalt Annely Akkermann. Loe lähemalt!

Kinoklubi

Veeavarii tõttu peame kahjuks kinoklubi nädala võrra edasi lükkama. Esimene kinoklubi toimub seega 10.oktoobril kell 15.30 ruumis 119.

ÜLESKUTSE!

Infoleht 02.10.2012

2. oktoobril viibisid majas Vaasa põhikoolide direktorid-õpetajad, kes tutvusid tugisüsteemidega meie koolis ning külastasid ka algklasside tunde (õp. Krinal, Sarapuu, Juurikas, Vaiksaar). Külalistele pidas kooli tutvustava ettekande G3A õpilane Toomas Matthias Kokk, kes sai külalistelt kiita ülihea inglise keele oskuse eest.
3. oktoobril alustab kinoklubi Mati Põldre eestvedamisel. Algus kell 15.30 ruumis 119 (muusikaklass). Filmiks Almodovari “Volver”. Film on hispaaniakeelne ja eestikeelsete subtiitritega. Oodatud on õpetajad ja 9.-12. klassi õpilased. Osavõtt tasuta.
Kolmapäeval ehk 3. oktoobril on 4. tunni ajal aulas näidisväitlus, kuhu on samuti oodatud 9.-12. klassi õpilased.
Õpetajate päev toimub neljapäeval ehk 4. oktoobril ning õpilastele toimub siis 4 esimest tundi.
5. oktoobril kell 9-11 on meie koolis Briti suursaadik, kes külastab 2. ja 3. tunni ajal G3A, G3B ja G3C inglise keele tunde.
– Sel nädalavahetusel (reede-laupäev) toimub Pärnu koolide õpilasomavalitsuse liikmetele laager Jõulumäel. Üritusest võtab osa ka 20 meie kooli õpilast ja kooli huvijuht Laura Arum.
9. oktoobril viibivad ka majas väliskülalised (Euroopa riikide haridusjuhid), kes samuti huvituvad hariduslike erivajadustega õpilastele suunatud tugisüsteemidest meie koolis. Külalistele räägivad kooli tugisüsteemidest Anu Krinal ja meie koolipsühholoog Carolyn.
ÕNNITLEME MEIE DIREKTORIT MART KUUSKMANNI, KES VALITI AASTA HARIDUSJUHIKS, JA ÕPETAJA ÕNNELA KUKKE, KES VALITI AASTA ÕPETAJAKS! PALJU-PALJU ÕNNE!

Rõõmsat nädalat!