Septembrikuu gümnaasiumiõpilaste toiduraha

Kooli hoolekogu otsusega on gümnaasiumiõpilaste toiduraha alates septembrikuust 1.20€ päev.
Septembrikuu toiduraha on 19 päeva x 1.20€ = 22.80€.
Palun kanda Pärnu Linnavalitsuse kontole 10902001629002,
lisada viitenumber 750003195,
kindlasti märkida kool, õpilase nimi ja klass.
VIIMANE TASUMISE KUUPÄEV 30. AUGUST, 2012.a.

Kooliaasta algus

Kooliaasta algab 3. septembril.
1. ja 12. klass – kell 12.30
2. – 4.  klass   – kell 09.00
5. – 8.  klass   – kell 10.00
9.- 11. klass   – kell 11.00