Sisseastumisinfo 2021

Sooviavalduse kinnitamine

Pingerida avalikustatakse 29. märtsil SAIS’is.

Juhul kui oled kooli vastu võetud (sinu avaldus on saanud staatuse “vastuvõetav”) ning oled otsustanud ka õppima asuda, pead oma õppimatuleku tähtaegselt kinnitama kas SAISis. Õppima tuleku kinnitamise tähtaeg on 1. mai 2021.

Pärast õppima tuleku kinnitamist saab avaldus SAISi staatuse “Tuleb õppima”. Kui sa õppima tulekut õigeks ajaks ei kinnitata, määrab süsteem avalduse automaatselt staatusesse “Määratud õppekohast loobunuks” ning kool pakub kohta pingereas järgmisele kandidaadile.

*Vastavalt Pärnu Ühisgümnaasiumi, Pärnu Koidula Gümnaasiumi ning Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasiumi vahelisele kokkuleppele saavad õpilased oma gümnaasiumivaliku kinnitada hiljemalt 1. maiks 2021.

Info

TOITLUSTAMINE:

Õpilastele toimub toidupakkide jagamine kooli söökla kergejõustikuhalli poolsest küljeuksest. Palume kaasa võtta isikut tõendav dokument!

29.märts kuni 9.aprill (kahe nädala toidupakid)

E–N kell 9.00–15.00
R kell 9.00–14.00
* järelejäänud pakid annetame Eesti Toidupangale

12.aprill kuni 16.aprill (ühe nädala toidupakid)

E–N kell 9.00–15.00
R kell 9.00–14.00
* järelejäänud pakid annetame Eesti Toidupangale

Kooliruumides on nõutav kanda isikukaitsevahendeid (maskid, visiirid).

Koolimaja on avatud (15.03-16.04.2021) 8.00 – 15.00

Projekt “Romeo ja Julia”

Pärnu Ühisgümnaasium tähistab 2021. aasta novembris oma 160. aastapäeva. Juba paar viimast ümmargust juubelit on pannud meid välja tooma suurprojekti – muusikali, mille kirjutavad ja etendavad noored ise. 2011. aastal oli selleks “Ühisev muusika”, 2016. aastal “Kuulsuse kannul” ja seekord on plaan välja tuua oma versioon Shakespeare’i “Romeost ja Juliast”.
Loe veel
Anna hoogu!

INFOLEHT 1.01.2021

TÄNAME:
• Vene Keele Õpetajate Seltsi eestvedamisel toimunud audiogiidide konkursil „Venepärane meie ümber“, saavutas meie abiturient Arseni Pilipenko I koha kui parim jutustaja. Palju õnne! Vabariiklikku vooru oli kutsutud ka Sofja Aldas. Meie õpilastest osalesid veel Kaisa Vaherna, Joonas Asumets, Käthriin Aasa, Hanna Maria Tasane, Anne Marie Tasane, Keily Kaal ja Karl Keskküla.
Suur tänu kõigile! Suur tänu, õpetaja Sarmite Tammekivi!
• Majandusolümpiaadi piirkonna voorus saavutas Kelly-Ly Tomingas I koha. Kelly-Ly sai vabariigi parima tulemuse!
Palju õnne! Aitäh, õpetaja Mari Suurväli!
• Vene keele olümpiaadi vabariiklikus voorus saavutas Sofja Aldas III koha. Arseni Pilipenko tuli riigis XIV kohale.
Palju-palju õnne! Suur tänu, õpetaja Sarmite Tammekivi!
• Ühiskonnaõpetuse olümpiaadi lõppvoorus riigis, saavutasid meie õpilased väga häid kohti – V koht Henri Leas, XIV koht Karoliina Malm ja XXI koht Kaur-Rasmus Tammelaan.
Palju õnne! Suur tänu, õpetaja Peedu Sula!
• Filosoofiaolümpiaadi lõppvooru on kutsutud Edna Eva Pupp ja Mona Saksladu.
Aitäh, õpetaja Peedu Sula!
• Meie koolile omistati eTwinningu Kooli märk aastateks 2021-2022. Me oleme oma aktiivse tegevusega silma paistnud nii Eesti kui Euroopa tasandil. Eestist tunnustati eTwinningu Kooli märgiga üheksat õppeasutust. eTwinningu Kooli märk näitab, et õppeasutus on aktiivne eTwinningu väärtuste ja pedagoogika edendaja, rahvusvahelise koolidevahelise koostöö tugipunkt oma kohalikus kogukonnas ja eeskuju teistele koolidele. eTwinningu kooli märgiga tunnustab ja hindab eTwinning nii üksiktvinnijate kui ka kogu kooli osalemist, pühendumust ning meeskondlikku koostööd. Suur-suur tänu meie projektijuhile Liis Raal-Virksile!
TEATED:
• Õpilastele toimub toidupakkide jagamine kooli söökla kergejõustikuhalli poolsest küljeuksest. Kahe nädala toidupakid (29. märts kuni 9. aprill) saab kätte kuni 9. aprillini kell 14.00. Järelejäänud pakid annetame Eesti Toidupangale.
Söökla on avatud:
E–N kell 9.00–15.00
R kell 9.00–14.00

• Meie kool osaleb keskkonnaalases projektis Baltic Youth Eco Hub, mille raames on meie koolimajas nüüd uued jäätmete sorteerimisjaamad. Edaspidi sorteerime prügi liigiti: paber, pakend, olmejääde.

• 19. aprillil algusega kell 10.00 toimub eesti keele riigieksam. 14.-16. aprillini toimuvad abiturientidel ainult eesti keele konsultatsioonitunnid. Veebitunde nendel päevadel ei toimu ja iseseisvat tööd ei anta.

INFO – ÕPPETÖÖ KORRALDUS

ÕPPETÖÖ KORRALDUS 15.03-11.04.2021

– Koolimaja on avatud 8.00-15.00.
– Kursuse hinnete parandamine ja järelevastamine toimub üldjuhul veebis.
– Kui õpilane vajab kontaktõpet, siis koolihoones saab õpetaja teha konsultatsioone tingimusel, et ühes ruumis võib korraga viibida kuni 2 inimest (õpilane ja õpetaja).
– Kui mõnel meie kooli õpilasel on raske kodus distantsõpet teha (kehv internet, arvuti vms), siis on võimalus õppida koolis klassiruumis, kus võib viibida vaid üks õpilane.
– Ruumide kasutamine puhul palume täita eelregistreerimise tabel.
– Kõik järelevastamised lõpevad 20. märtsil (kursuse hinne ei ole „0“). Mitterahuldavaks hinnatud kursused jäävad järelvastamiseks juunis.
– Sisseastujate registreerimine SAIS-is on pikendatud kuni 21. märtsini.

AASTATÖÖD:

– Eelkaitsmine G2 klassidele toimub veebis 22. märtsil algusega kell 10.00. Komisjoni liikmed ja õpilased kutsub kaitsmisele komisjoni esimees (loob veebilingi).
– Järelkaitsmine G3 klassidele toimub veebis 19. märtsil algusega kell 10.00.Komisjoni liikmed ja õpilased kutsub kaitsmisele õppealajuhataja (loob veebilingi).

eKooli tutvustamise lisapunkt:

– Kuidas näeb õpilane e-Kooli õpetaja poolt üles laetud materjale: distantsõppe ülesande paneb õpetaja üles koduste ülesannete alla ehk teadete kaudu me ülesandeid ei jaga.

TOITLUSTAMINE:

Õpilastele toimub toidupakkide jagamine kooli söökla kergejõustikuhalli poolsest küljeuksest. Palume kaasa võtta isikut tõendav dokument!

15. märts kuni 26.märts (kahe nädala toidupakid)
E–N kell 9.00–15.00
R kell 9.00–14.00
* järelejäänud pakid annetame Eesti Toidupangale

29.märts kuni 9.aprill (kahe nädala toidupakid)
E–N kell 9.00–15.00
R kell 9.00–14.00
* järelejäänud pakid annetame Eesti Toidupangale

Kooliruumides on nõutav kanda isikukaitsevahendeid (maskid, visiirid).

INFOLEHT 1.03.2021

TÄNAME:
· Ühiskonnaõpetuse olümpiaadil, kus osales 466 õpilast, saavutas I koha Henri Leas, II koha Kaur Rasmus Tammelaan ja IV koha Karoliina Malm. Nemad pääsesid finaalvoor. Veel häid tulemusi: V koht Mihkel Türnpu, IX koht Maria Grenberg, X koht Kelly-Ly Tomingas, XII koht Kathy Scarlet Kalda. Tublid olid ka Greete Luhasaar, Kristiina Tobreluts ja Tõru-Tõnn Parts.
Aitäh ja palju õnne! Aitäh, õpetaja Peedu Sula!

· Geograafiaolümpiaadil saavutas III koha Karl Keskküla. Tublid olid Joonas Asumets, Mihkel Türnpu ja Joosep Tammann.
Palju õnne! Aitäh, õpetaja Marge Kurm!
TEATED:
· Kursuse hinnete parandamine ja järelvastamine toimub üldjuhul veebis
· Kui õpilane vajab kontaktõpet, siis koolihoones saavad õpetajad teha konsultatsioone tingimusel, et ühes ruumis võib korraga viibida kuni 2 inimest.
· Kui mõnel meie õpilasel on raske kodus distantsõpet teha (kehv internet või arvuti, väiksemad õed-vennad, kes segavad jne), siis on võimalus õppida koolis. Klassiruumis võib olla siiski vaid üks õpilane!

· Koolimaja on avatud 8.00 -15.00

· Õpilastele toimub toidupakkide jagamine kooli söökla kergejõustikuhalli poolsest küljeuksest. Palume kaasa võtta isikut tõendav dokument!
8.märts kuni 12.märts (kahe nädala toidupakid)
E–N kell 9.00–15.00
R kell 9.00–14.00
* järelejäänud pakid annetame Toidupangale
15. märts kuni 26.märts (kahe nädala toidupakid)
E–N kell 9.00–15.00
R kell 9.00–14.00
* järelejäänud pakid annetame Toidupangale

· Kuni 7. märtsi hilisõhtuni on avatud õpilasesinduse poolt algatatud konkurss kooli uue tunnuslause leidmiseks. Vastav link on saadetud kõikidele õpilastele kooli e-postkasti ning (peagi ka:) e-kooli kaudu.

INFOLEHT 16.02.2021

TEATED:
• Sandra Väliste on kutsutud emakeeleolümpiaadi lõppvooru vabariigis. Hoiame pöialt ja soovime edu!
• Kolmapäeval, 17. veebruaril kell 14.30 toimub viktoriinisarja „Tark mees taskus“ V voor. Teemad on sel korral kiirus, Pärnu monumendid ja varia.
• Reedel kell 8.35 edastab direktor kooli raadio kaudu vabariigi aastapäeva tervituse.
• Reedel kell 14.30-16.00 toimub kooli hoolekogu koosolek veebis.
EELTEATED:
• G2 klasside aastatööde eelkaitsmised toimuvad 5. märtsil veebis.
• Rohelise Kooli meeskond on juba mõnda aega tegelenud kooli prügi sorteerimise teemaga. Märtsist tulevad kooli koridoridesse prügikastid, kuhu eraldi kogutakse vanapaberit, segapakendit ja segaolmejäätmeid. Klassidesse jäävad segaolmejäätmete prügikastid. Selgitav info prügi liigiti sorteerimise kohta on garderoobi juures klaasseinal. Oleme eeskujuks prügi sorteerimisel!

INFOLEHT 08.02.2021

TÄNAME:
Meie õpilaste suurepärased tulemused aineolümpiaadidel:

 • emakeeleolümpiaadil saavutas
  Sandra Väliste 11. klasside arvestuses I koha
  Mihkel Türnpu 12. klasside arvestuses III koha.
  Palju õnne!
  Aitäh, õpetaja Kristiina Pahk ja Kersti Jürgenson!
 • inglise keele olümpiaadi üldarvestuse neli parimat on meie kooli õpilased.
  10. klasside arvestuses saavutas – Andra Umalas I koha,
  11. klasside arvestuses – Maria Ilp I koha,
  12. klasside arvestuses –
  Karel Koronen I koha,
  Anee Mändmets II koha.
  Palju-palju õnne!
  Aitäh, õpetajad Eve Merilo, Kadri Kõrre ja Elle Kera!
 • kunstiolümpiaadil saavutas
  Triin Rahuoja I koha,
  Eunike Penu II koha.
  Palju õnne!
  Aitäh, õpetaja Marika Ristmäe!

Suur tänu kõikidele õpilastele, kes olümpiaadidest osa võtsid ja suur tänu õpetajatele, kes õpilasi juhendasid!
TEATED:

• Kriisikomisjoni otsusega, jätkame kuni koolivaheajani 3 söögivahetunniga. Mooduli- ja valikkursuste tunnid toimuvad võimalusel kontaktõppena ning hajutatult suuremates klassiruumides ning aulas.
• Esmaspäeval, 15.02 toimub eesti keele proovieksam.
• Koolimajas kanname maske!

INFOLEHT 02.02.2021

TÄNAME:
• Kõiki neid, kes võtsid osa eelmise nädala digikoristusest. Aitäh, et andsite oma panuse digitaalse keskkonnajälje vähendamisse!
TEATED:
• G2 klasside aastatööde eelkaitsmised toimuvad 5. veebruaril kell 13.45.
EELTEATED:
• Esmaspäeval, 15.02 toimub eesti keele proovieksam.
• Vaheajal on koolimaja avatud kell 9.00-13.00.

INFOLEHT 26.01.2021

TÄNAME:
• Pärnumaa koolinoorte äriideede konkursil „ÄriSäde“ saavutasid meie õpilased suurepäraseid kohti.

I koht ÕF Säh – Aksel Verlin, Laura Voll, Markus Saul, Gettry Laanemäe
II koht ÕF Fulmanis – Geido Maasik, Inge-Marie Köösel, Jaanika Toomingas, Emil-Andreas Pukk, Kristen Kanarbik
Eriauhind “Ekspordilootus“ ÕF Suits Ahju – Markus Peremees, Danero Malm, Kairo Kiltmaa, Jürgen Karulin
Palju-palju õnne! Aitäh, õpetaja Mari Suurväli!

• Viktoriinisarja „Tark mees taskus“ IV vooru võitis G4, teise koha saavutas G3.a ning kolmandat-neljandat kohta jagasid G1.b ja G2.a võistkonnad. Palju õnne!
TEATED:
• Lähtuvalt LV kriiskomisjoni otsustest pikendame kooli ruumides isikukaitsevahendite (mask/visiir) kandmist kuni 07.02.2021. Jätkame kolme söögivahetunniga ning valikkursused toimuvad üldjuhul distantsõppes.
• Käimas on digikoristusnädal. Meie energiakasutus kasvab järjekindlalt, kuid alati ei oska me oma igapäevaseid tegevusi või tegematajätmisi sellega seostada. E-postkasti ummistavad kirjad, sorteerimata fotod ning eri kasutute teenuste kontod tarbivad kõik energiat läbi seadmete ja programmide, kus neid hoiustatakse, liigutatakse ja turvatakse. Seega võtke aega ja tegelege sel nädalal digikoristusega!
• G3 klasside õpilastel on 1. veebruaril viimane võimalus esitada oma aastatöid.
• G2 klasside aastatööde eelkaitsmised toimuvad 5. veebruaril. Samal päeval toimuvad kaitsmised ka neile G3 klasside õpilastele, kellel on aastatööd veel kaitsmata.

Digikoristusnädal


Täpsemalt – link
Lisaks- link1, link2, link3, link4

INFOLEHT 19.01.2021

TÄNAME:
• Riigikohtu õigusteemaliste õpilastööde konkursil pälvis G3.d õpilane Kätry-Lisette Kuusik eriauhinna. Palju õnne! Aitäh, õpetaja Peedu Sula!
TEATED:
• Viktoriinisarja „Tark mees taskus“ IV voor toimub kolmapäeval, 20. jaanuaril 7. tunni ajal aulas. Teemad: vesi, NBA, loomult loom ja päevakaja.
• Riigieksamitele registreerimine lõpeb homme, 20. jaanuaril.
• Esmaspäeval, 25. jaanuaril algavad uued valikkursused ning pikkade vahetundide ajal koguneb õpiabikomisjon.
• Järgmine nädal on koolis digikoristusnädal. Täpsem info peagi.
• Jaanuaris toimuvad järgmised olümpiaadid: 22.01 saksa keel, 23.01 keemia, 26.01 eesti keel, 27.01 matemaatika, 29.01 inglise keel ja 30.01 bioloogia.
EELTEATED:
• 1. veebruaril toimub HUUB-is ÕE koolitus „Projektikirjutamine nullist sajani“. Koolitajad on Karoliine Aus ja Laura Kiviselg.
• 1. veebruariks esitada võlglastel aastatööd!
• Aastatööde eelkaitsmised, G2 klasside õpilastele, toimuvad 5. veebruaril. Samal päeval toimuvad kaitsmised ka neile G3 klasside õpilastele, kellel on aastatööd veel kaitsmata.
• Kõik kooli kalenderplaanis olevad distantsõppepäevad (iga kuu lõpus) jäävad ära. Distantsõppepäev toimub vaid 1. aprillil.

INFOLEHT 12.01.2021

TÄNAME:
• Maakondlikul muusikaviktoriinil, mis toimus detsembris, saavutasid meie kooli õpilased suurepärase II koha. Võistkonda kuulusid Aksel Madis Verlin, Maria-Eliisabet Avamere ja Kaur Rasmus Tammelaan. Palju õnne! Aitäh, õpetaja Kadri Keskküla!
TEATED:
• Sel laupäeval, 16. jaanuaril algusega kell 12.00 korraldavad meie kooli õpilased turniiri ÜhisLan – League of Legends EUNE. Turniir toimub challengermode leheküljel.
• Viktoriinisarja „Tark mees taskus“ IV voor toimub kolmapäeval, 20. jaanuaril 7. tunni ajal aulas.
• Riigieksamitele registreerimine lõpeb 20. jaanuaril.
EELTEATED:
• 1. veebruariks esitada võlglastel aastatööd!

INFOLEHT 08.01.2021

• Esmaspäeval, 11. jaanuaril alustame koolitööd kontaktõppes
Kooliruumides on nõutav kanda isikukaitsevahendeid (maskid, visiirid)
• Kuni 1. veebruarini
– toimuvad valikkursused üldjuhul distantsõppes
– järelvastamised ja konsultatsioonitunnid toimuvad korraga ainult ühe klassi õpilastele
– on muutunud tundide ja söögivahetundide ajad (palume kindlasti kinni pidada ettenähtud söögivahetundide ajast)

Uued tundide ajad:
1. 8.30 – 9.15
2. 9.20 – 10.05
G3 söögivahetund
3. 10.30 – 11.15
G2 ja G1a söögivahetund
4. 11.40 – 12.25
G1bcd söögivahetund
5. 12.50 – 13.35
6. 13.40 – 14.25
7. 14.30 – 15.15
8. 15.20 – 16.05

• 11.-15. jaanuaril on raamatukogu suletud

Väike jõulutervitus – vaata

INFOLEHT 08.12.2020

TÄNAME:
• Üldhariduskoolide ülelinnalisel kunstikonkursil tegid ilma meie kooli õpilased.
Kümnendate klasside arvestuses
I koht Eunike Penu
III koht Melyssa Kees
Üheteistkümnendate klasside arvestuses
I koht Sophia Volkova
I koht Reigo Raal
II koht Adele Sillat
III koht Joonas Ott
Kaheteistkümnendate klasside arvestuses
I koht Mona Saksladu
Palju õnne! Aitäh, õpetaja Marika Ristmäe!
TEATED:
• Teisipäeval kell 15.20-16.05 toimub G2 ja G3 arhitektuuri mooduli õpilastele linnaarhitekti Henri Eessalu veebiloeng.
• Kolmapäeval, 9. detsembril kell 9.15 – 10.45 toimub aulas lavavõitluse töötuba (seoses tulevase muusikaliga). Töötuba viib läbi VAT teatri näitleja Kalle Kõiv. Selles osalevad muusikalitrupi ja draamakursuse liikmed ning kogu G2.d klass.
• Aastatööde kaitsmine toimub esmaspäeval, 14. detsembril kell 15.05.
• Esmaspäeval, 14. detsembril toimuvad G3 klassidele ajateenistuse infotunnid, mida viib läbi Rainer Ristimets
3. tunni alguses G3.d ja 3. tunni lõpus G3.c
4.tunni alguses G3.a ja 4.tunni lõpus G3.b
• Õpilasesindus kuulutas välja klassiuste kaunistamise võistluse. Kõige ilusam (jõululikum) klassiuks selgitatakse välja reedel, 11. detsembril.
EELTEATED:
• 16. detsembril toimub õpilasesinduse koolitus, mida viivad läbi Laura Kiviselg ja Karoliine Aus.
• 17. detsembril toimub viktoriinisarja Tark mees taskus IV voor.
• 22. detsembril tunde ei toimu. Plaanis on jõulukontsert, klassijuhatajatund ja jõululõuna.
10.00 lähevad sööma 1c, 2a, 3a, 3b koos klassijuhatajaga
10.45 I kontsert 1c, 2a, 3a, b,c,d
11.45 lähevad sööma 1a, 1d, 3c, 3d koos klassijuhatajaga
12.30 II kontsert 1a, b, d; 2b, c, d
13.15 lähevad sööma 1b, 2b, 2c, 2d + õpetajad + teenindav personal

INFOLEHT 24.11.2020

TÄNAME:
• Õpetaja Kadri Keskküla ja kõiki õpilasi, kes kooli sünnipäevakontserdil esinesid. Aitäh!
• UNESCO Filosoofiapäeval esindasid kooli Kätry-Lisette Kuusik, Hanna Borkvel, Kaur Rasmus Tammelaan ja Markus Tambet. Aitäh, õpetaja Peedu Sula!
• Rahvusvahelisel esseevõistlusel Baltic Sea Philosophy Essay Event 2020 osalesid Kendra Kruusla ja Renno Räim. Aitäh, õpetaja Peedu Sula!
• Lauluvõistlusel Sügisulg läks meie õpilastel väga hästi. Aitäh ja palju õnne!
14-16 aastased A-kat
II koht Adele Sillat
17-19 aastased B-kat
Finalist Maria-Eliisabet Avamere
Finalist Aksel Madis Verlin
II koht Urmet Henry Engman
I koht Nele Tomingas
Vabatahtlikuna andsid oma panuse Kädi Kull ja Karl Kielas.
Aitäh, õpetaja Kadri Keskküla!
• Meie poisid saavutasid maakonna võrkpalli võistlustel II koha. Võistkonda kuulusid: Hendrik Madisson, Mihkel Türnpu, Ats Põldmaa, Marcus Auväärt, Karl Rahn, Alex Russ, Raido Lepik, Renno Räim. Palju õnne! Aitäh, õpetaja Mehis Merilaine!
TEATED:
• 24.11. toimub G2 õpilastele rahuloluküsitlus valikkursuste kohta. 310 ja 311 klassis.
• 24.11. toimub 7. tunni ajal Eesti Jazzliidu kontsert G2. d ja G2.c klassi õpilastele.
• Teisipäeval, 1. detsembril on distantsõppepäev.
Kell 10.00-12.00 muusikali lugemisproov klassis 229.
Kell 12.00-16.00 strateegiapäev õpetajatele ja ÕE liikmetele.
• Teise korruse galeriis on avatud vilistlaste fotonäitus „Peegeldused“. Õpilasi juhendas Andres Adamson, näituse kuraator Marika Ristmäe.
• Viktoriinisarja Tark mees taskus III voor toimub neljapäeval 7. tunni ajal aulas. Teemad: Pärnu Ühisgümnaasium, kodanik teab, varia.