2014/2015 10. klassi astujatele

Dokumentide vastuvõtt toimub 19. ja 20. ja 25. juunil kell 9.00 – 12.00 kooli kantseleis Mai t 3.
Kaasa võtta lõputunnistus, hinneteleht, maakonna õpilastel terviseleht ning 16€ koolimütsiraha.