Pärnu Ühisgümnaasiumisse 10. klassi astujatele

2014. aasta sügisest alustavad Pärnu Ühisgümnaasiumis õppetööd viis 10. klassi. Lisandunud on uusi õppesuundi.

  • 10. klassi sisseastujad peavad läbima silmaringitesti ja vestluse.
  • Testist on vabastatud õpilased, kellel 9. klassis on veerandihinded „4 – 5“-d või kes on 8. ja 9. klassis aineolümpiaadidel saavutanud linnas 1.-3. koha või riigis 1.-10. koha.
  • Katsetele tuleb kaasa võtta isikut tõendav dokument ja eKooli hinneteleht praeguse õppeaasta kohta.
  • Vastuvõetute nimekirjad avaldatakse kooli kodulehel 18. märtsil.
  • Lõplik dokumentide vastuvõtt kooli toimub 18. ja 20. juunil.
  • Info – Elve Otsalt (elveo@yhis.parnu.ee või telefonil 44 20 133)