Infoleht 19.11.2013

Täname kooli aastapäeva meeleolukate aktuste korraldajaid muusikaõpetajaid Evelin Meid, Kadri Keskküla, Anne Uusnat, huvijuhti Tiina Saaritsat ning kõiki esinejaid. Suur aitäh teile!
• Euroopa Komisjon ning haridus- ja teadusministeerium autasustasid Pärnu Ühisgümnaasiumi „Aasta võõrkeelealane tegu 2013“ tunnuskirjaga prantsuse keele süvaõppe suuna loomise eest. Tunnuskiri on Euroopa Komisjoni ning haridus- ja teadusministeeriumi ühine autasu, millega toetatakse ja tunnustatakse uuenduslikku lähenemist keeleõppele. Täname prantsuse keele õpetajaid Liis Raal-Virksi ja Marika Ristmäed ning kõiki prantsuse keelt õppivaid õpilasi!
• Viljandis toimunud rahvastepallivõistlusel saavutas meie kooli 5. klasside võistkond õpetaja Helmi Kommussaare juhendamisel I koha.