Infoleht 5.11.2013

– Täname Pärnu Ühisgümnaasiumi õpilasesindust 1. novembri piketi korraldamise eest. Täname ka õpetajaid toetuse ning õpilasi osalemise eest! Aitäh teile! Pikett tõestas, et Pärnu Ühisgümnaasiumi deviis (PÜ = põline ja ühtehoidev) ei ole vaid tühipaljad sõnad.
– Täname meie kooli inglise keele õpetajaid piirkondliku inglise keele olümpiaadi „British Studies“ korraldamise eest! Täname õpetaja Anne-Maarja Tammarut ja Maibritt Kuuskmäed kogu ürituse koordineerimise eest! Olümpiaadil saavutas meie kooli võistkond 3. koha, võistkonda kuulusid Aleksander Algo, Kelly Leppik ja Elo Vent, juhendajaks Nele Jürimaa. Täname õpetajat ja õpilasi!
– Üleriigilistel robootika ja tehnoloogiapäevadel, mis toimusid meie koolis 7. – 9. klasside õpilastele 22. – 23. oktoobril, olid edukad meie kooli kaks võistkonda: I koha saavutas võistkond „Boilerimehed“, kuhu kuulusid Mihkel Annusver, Karl Erik Mander, Otto Gustavson, Marin Erik Ilus, Klaid Hännile ja Sander Sihver. II koha saavutas võistkond „Kellakeerajad“, kuhu kuulusid lisaks Salme Põhikooli õpilastele meie kooli õpilased Piret Uibu, Sandra Tohv, Kevin Post ja Simoone Mumma. Täname ringijuhendajat Karl-Martin Miili ja tublisid õpilasi!

12. novembril, teisipäeval, kell 17.30 algab lastevanemate koosolek, kus kinnitatakse uued lastevanemate esindajad kooli hoolekogus. Kell 18 algab CAP koolitus lastevanematele. CAP koolitus on lastevastase vägivalla ennetuskoolitus, mis käsitleb, kuidas toime tulla kiusamisega koolis ja kuidas käituda, kui laps satub seksuaalse vägivalla ohvriks.
14. novembril, neljapäeval, toimub 5. tunni ajal muusikakooli kontsert.
18. novembril, tähistame kooli aastapäeva. 1. tunni ajal toimub kõigile klassidele klassijuhataja tund, kus sööme koos kringlit ning vestleme ühe kooli vilistlasega. Kooli aastapäeva aktused toimuvad järgmistel aegadel:
1. – 4.klass – 3. tund
5. – 8.klass – 4. tund
9. – 12.klass – 5. tund
19. novembril, teisipäeval, kell 13 toimub gümnaasiumiklassidele teadmistevõistlus Koidula Gümnaasiumiga.

– Tuletame meelde, et vahetusjalanõude kandmine on meie koolis kohustuslik!